Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt InMoST InMoST: Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania Termin realizacji: 01.08.2005 – 31.07.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt InMoST InMoST: Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania Termin realizacji: 01.08.2005 – 31.07.2007."— Zapis prezentacji:

1 Projekt InMoST InMoST: Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania Termin realizacji: 01.08.2005 – 31.07.2007 Ewa Nawrocka Biuro projektu InMoST biuro@inmost.org.pl Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl2 Agenda Geneza projektu Geneza projektu Dlaczego InMoST? Dlaczego InMoST? Cel projektu Cel projektu Zaplanowane działania Zaplanowane działania Planowane rezultaty Planowane rezultaty

3 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl3 Geneza projektu 2003: Badanie dojrzałości procesów w firmach informatycznych (M.Dorsz, J.Nawrocki, ISO 9001:2000 z perspektywy CMMI a poznańska rzeczywistość, w: Problemy i metody inżynierii oprogramowania, WNT, 2003) WSZYSTKIE z 11 zbadanych firm – na pierwszym (najniższym!!!) poziomie dojrzałości w 5-st. skali CMMI Jest problem…

4 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl4 bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia i jednocześnie bardzo interesujące od strony badawczej. Geneza projektu Problemy wytwarzania oprogramowania:

5 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl5 Pole do współpracy Bariery współpracy organizacyjna organizacyjna wiedzy wiedzy finansowa finansowa Brak organizacji, która wspierałaby nawiązywanie współpracy uczelni z firmami wytwarzającymi oprogramowanie Bariera finansowa

6 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl6 Dlaczego projekt InMoST? Brak organizacji, która wspierałaby nawiązywanie współpracy uczelni z firmami wytwarzającymi oprogramowanie Bariera finansowa Fundusze UE Działanie 2.6 ZPORR InMoST: Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania infrastruktura umożliwiająca transfer wiedzy + innowacji z Instytutu Informatyki do firm wytwarzających oprogramowanie X X X

7 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl7 Fundusze UE Pomoc strukturalna  Każde państwo opracowuje własne programy operacyjne zatwierdzane przez KE  W Polsce: 5 SPO + ZPORR  Finansowane z różnych funduszy, min.: EFS, EFRR Programy wspólnotowe  Dostępne dla wszystkich krajów członkowskich UE  Przedsięwzięcia o znaczeniu europejskim – konieczność współpracy międzynarodowej  Ponad 30 takich programów, w tym 6 Program Ramowy

8 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl8 Dotacje na innowacje: SPO-WKP Sektorowy Program Operacyjny – Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw –Działanie 1.4 – (Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone przez grupy przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi) –Działanie 1.4 – współpraca między sferą B+R a gospodarką (Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone przez grupy przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi) Dla MŚP: –Działanie 2.1 – WKP przez doradztwo do 50% –Działanie 2.3 – WKP przez inwestycje do 50%

9 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl9 Dotacje na innowacje: ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy Typ projektu: Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem B+R i firmami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi wiedzy i technologii. Finansowanie: 100% 75% Europejski Fundusz Społeczny + 25% budżet państwa

10 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl10 Projekt kierowany do instytucji - nie osób, Wskaźnik rezultatu: liczba przedsiębiorstw, które wezmą udział w projekcie Projekt o zasięgu regionalnym – tylko dla firm prowadzących działalność na terenie Wielkopolski Lista kosztów kwalifikowanych: – –szkolenia – tak – –wdrożenia – nie Ograniczenia - 2.6 ZPORR

11 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl11 Dlaczego InMoST? Problemy zw. z wytwarzaniem oprogramowania Problemy zw. z wytwarzaniem oprogramowania Potrzeba współpracy Potrzeba współpracy Fundusze UE Fundusze UE od Innovative Methods of Software Technology po angielsku oznacza ‘pochodzący z wewnątrz’ InMoST: Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania

12 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl12 Cel projektu InMoST utworzenie sieci współpracy służącej: transferowi wiedzy i innowacji oraz wymianie doświadczeń w zakresie metod wytwarzania oprogramowania pomiędzy Instytutem Informatyki a wielkopolskimi firmami wytwarzającymi oprogramowanie

13 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl13 Zaplanowane działania Utworzenie portalu InMoST www.inmost.org.pl www.inmost.org.pl z dostępem do bazy danych Organizacja seminariów i szkoleń Klub Liderów Innowacyjności Badanie dojrzałości procesów w firmach (wg. CMMI) V portal V szk. V BD V bad.

14 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl14 Portal InMoST Ankiety Ankiety KLIn KLIn Kalendarium Kalendarium

15 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl15 Portal InMoST - artykuły Co miesiąc 2 nowe artykuły (lub jeden obszerny - pow. 10 str.)

16 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl16 Portal – członkowie InMoST Jakie informacje są ważne dla firm?

17 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl17 Baza danych – w budowie wykaz wszystkich wielkopolskich firm wytwarzających oprogramowanie, nie tylko członków InMoST wykaz wszystkich wielkopolskich firm wytwarzających oprogramowanie, nie tylko członków InMoST członkowie InMoST mają wpływ na dane jakie będą tu gromadzone członkowie InMoST mają wpływ na dane jakie będą tu gromadzone Cel: ułatwienie nawiązania współpracy między firmami (wspólne badania, szkolenia lub wspólna realizacja zamówienia)

18 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl18 Portal - szkolenia Kalendarium Szczegóły: plan, materiały, rejestracja na szkolenie Szczegóły o miejscu szkolenia oraz mapa dojazdu

19 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl19 Portal – dodatkowe moduły Ankiety Ankiety –wypełnienie ankiety warunkiem udziału w szkoleniu KLIn KLIn –Lista Liderów Innowacyjności zawierająca następujące dane: firma, imię i nazwisko, zdjęcie + dane kontaktowe tylko dla członków InMoST Kalendarium Kalendarium –Kalendarz do 31.07.2007 z zaznaczonymi ważnymi terminami i linkiem do poszczególnych wydażeń, np. szkoleń

20 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl20 Seminaria i szkolenia Seminaria: Seminaria: –prezentacja referatów –omawianie problemów –dyskusja panelowa –l. uczestników do 30 os. Szkolenia Szkolenia –przy komputerach –konkretne zagadnienia praktyczne –l. uczestników ok. 15 os. Plan spotkań: 10.00 – 11.30 – zajęcia 11.30 – 12.00 – przerwa 12.00 – 13.30 – zajęcia 13.30 – 14.30 – obiad 14.30 – 16.00 – zajęcia

21 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl21 Seminaria (5) spotkanie wprowadzające; między ISO 9000 a CMMI; miedzy klasycznymi a zwinnymi metodykami programowania; innowacyjność a patenty oprogramowania; innowacyjne metody zarządzania jakością oprogramowania. Szkolenia (2 x 4) wprowadzanie innowacji do produkcji oprogramowania; proinnowacyjne zarządzanie wymaganiami; innowacyjność w planowaniu przedsięwzięć; innowacyjne metody monitorowania projektów informatycznych. Seminaria i szkolenia Seminaria i szkolenia Proponowana tematyka

22 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl22 Planowane „twarde” rezultaty Udział w projekcie – ok. 40 wlkp. firm wytwarzających oprogramowanie Udział w projekcie – ok. 40 wlkp. firm wytwarzających oprogramowanie Realizacja 5 seminariów i 2 x 4 szkolenia Realizacja 5 seminariów i 2 x 4 szkolenia W bazie danych - informacja o ok. 100 wlkp. firmach wytwarzających oprogramowanie W bazie danych - informacja o ok. 100 wlkp. firmach wytwarzających oprogramowanie Przeprowadzenie 2 x kompleksowego badania dojrzałości firm (wg. CMMI) Przeprowadzenie 2 x kompleksowego badania dojrzałości firm (wg. CMMI) Na stronach portalu InMoST zamieszczonych zostanie ponad 40 artykułów dot. problemów wytwarzania oprogramowania i innowcyjnych rozwiązań w tej dziedzinie Na stronach portalu InMoST zamieszczonych zostanie ponad 40 artykułów dot. problemów wytwarzania oprogramowania i innowcyjnych rozwiązań w tej dziedzinie

23 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl23 Rezultaty „miękkie” nawiązanie trwałej współpracy w ramach sieci InMoST nawiązanie trwałej współpracy w ramach sieci InMoST pilotażowe wdrożenie wybranych rozwiązań w firmach pilotażowe wdrożenie wybranych rozwiązań w firmach proinnowacyjne nastawienie firm proinnowacyjne nastawienie firm poprawa procesów w firmach poprawa procesów w firmach

24 Ewa Nawrocka, Projekt InMoST, biuro@inmost.org.pl24 Pytania ?


Pobierz ppt "Projekt InMoST InMoST: Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania Termin realizacji: 01.08.2005 – 31.07.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google