Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ETYCZNY PRACOWNIK I PRACODAWCA. MOBBING W MIEJSCU PRACY Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka - to zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społecznej, np. grupy społecznej, klasy, środowiska. Zajmuje się wyjaśnianiem i ustalaniem takich kategorii jak dobro, zło, odpowiedzialność, powinność oraz etycznych zasad i norm moralnego postępowania.

4 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyczny pracownik to taki który dba o dobrą atmosferę w pracy, szanuje innych pracowników, przełożonych oraz klientów, zachowuje tajemnice służbowe, przestrzega poufności danych pracowników i klientów przedsiębiorstwa, wywiązuje się ze swoich obowiązków rzetelnie i sumiennie.

5 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyczne i moralne obowiązki pracodawcy względem zatrudnianych przez niego pracowników wynikają z kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

6 Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, orientację seksualną oraz przynależność związkową, jest niedopuszczalna. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pracodawca powinien wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Jeżeli łamie te zasady mamy do czynienia z pojęciem Mobbing. Termin wywodzący się z języka angielskiego od czasownika mob i oznacza szarpać, atakować, źle się obchodzić, natomiast jako rzeczownik mob oznacza tłum, motłoch.

8 Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu następująco: „Mobbing to obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia.” Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Przede wszystkim mówiąc o mobbingu chodzi o sytuacje osadzone w jasno określonych ramach społecznych: do mobbingu dochodzi w sferze zawodowej. Osoba nękana nie ma możliwości obrony, jest narażona na ataki często zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawcy. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Działania mobbingowe wywołują lęk związany z utratą zatrudnienia, oraz wpływają na pogorszenie atmosfery i wydajności pracy w przedsiębiorstwie. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Przebieg mobbingu opisywany jest zawsze jako następowanie po sobie pewnych określonych faz. Można wyróżnić 5 takich faz: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Konflikty i pojedyncze zajścia konflikty są normalne w każdym miejscu pracy. Często konflikt zostaje w krótkim czasie złagodzony. Jednak gdy konflikt narasta do rangi problemu zaczyna działać podprogowo. Zachowanie osoby uwikłanej w konflikt cechuje irytacja i pobudliwość. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Rosnący przymus samoobrony jako podprogowa przesłanka mobbingu- Spór merytoryczny przechodzi na dalszy plan, a konflikt zaczyna być odbierany osobiście. Strony konfliktu zauważają swoją pozycję jako poważnie i trwale zagrożoną. Próbują sprowokować przeciwnika do niekontrolowanych reakcji by doprowadzić go do „utraty twarzy”. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Eskalacja konfliktu- nikt nie chce już pracować z ofiarą mobbingu, traci ona powszechny szacunek i akceptację, co zwiększa jej niepewność zaczyna więc popełniać błędy i zwracać na siebie uwagę. Ogólny stan ofiary wywołany między innymi izolacją społeczną i odrzuceniem przez środowisko stale się pogarsza i może nawet przejść w poważną chorobę. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Błędne diagnozy lekarskie i psychologiczne- ofiara ze względu na swój słaby stan zdrowia odwiedza lekarza lub psychologa. Lekarze nierzadko nie dostrzegają, że odpowiedzialne za zły stan zdrowia są złe warunki w pracy, konsekwencją czego są diagnozy typu: syndrom wypalenia zawodowego Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Faza końcowa- prześladowani są odstawiani na boczny tor. W końcowej fazie wyklucza się ofiary z życia zawodowego, na przykład posyłając na długotrwałe zwolnienia lekarskie, wcześniejszą emeryturę czy wypowiadając im umowę o pracę. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Niezależnie od przyczyn i form mobbingu jego skutki są zawsze negatywne dla ofiary, a przeważnie również dla grupy, firmy, organizacji. W miarę nasilania się i trwania w czasie mobbing wytwarza u swoich ofiar poczucie odizolowania, niezrozumienia i odrzucenia. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Ofiary mobbingu, które nie mają wsparcia społecznego ani w pracy, ani poza miejscem pracy, są szczególnie podatne na wyniszczenie W grupach, w których utrzymuje się zjawisko mobbingu postępuje degeneracja procesów społecznych, dominują w nich różne formy manipulacji i pogarsza się komunikacja. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 SPRAWCY MOBBINGU- MOBBERZY- Menedżerowie i ludzie władzy demonstrują siłę poniżając pracowników. Traktują innych instrumentalnie i nie odczuwają żadnych wyrzutów sumienia z powodu wykorzystywania i poniżania ofiar. Uważają, że postępuje słusznie, i że ofiara na takie traktowanie zasłużyła. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Badacze problemu wyróżnili kilka pomocniczych określeń, które dają jaśniejszy i pełniejszy obraz zjawiska jakim jest mobbing. Zaliczany do nich: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Bulling- po angielsku bully oznacza obchodzić się brutalnie, dręczyć. Termin tez jest używany w przypadku, gdy wrogie działania zawierają w sobie dużą dawkę agresji, przemocy fizycznej i napiętnowania. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Harrasment - „nękanie”, „terror psychologiczny” użyte w 1976roku przez doktor Carol Brodsky, której zdaniem molestowanie polega na powtarzalnych i uporczywych działaniach jednej osoby wobec drugiej, aby ją niepokoić, drażnić, frustrować i prowokować. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 . Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lobbing zwiera w swej istocie nie tylko molestowania psychiczne ale także fizyczne i seksualne

25 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wszystkie typy molestowania moralnego, mają wspólny mianownik- są nim wielorakie sposoby molestowania oraz skutki jakie ono wywołuje. Mianowicie: zaburzenia psychiczne, zmniejszenie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie pracowników.


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google