Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Informacja dla ucznia Na sprawdzian/egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Informacja dla ucznia Na sprawdzian/egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,"— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Informacja dla ucznia Na sprawdzian/egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

3 3 Dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Instrukcja dla ucznia W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Wybierz odpowiedź i zaznacz ją znakiem. A. B. C. D. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.: A. B. C. D. Informacja dla ucznia

4 4 Przerwanie pracy z arkuszem

5 5 Postępowanie w sytuacjach szczególnych

6 6 Unieważnienia – niesamodzielna praca ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły – przekazuje zdającemu pisemną informację o unieważnieniu danej części sprawdzianu/egzaminu wraz z uzasadnieniem niezwłocznie przekazuje informację zdającemu składa wniosek do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji 2 dni robocze od otrzymania informacji nie więcej niż 7 dni od otrzymania wniosku nie składa wniosku do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji Dyrektor OKE umożliwia zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień 14 dni od upływu terminu złożenia wniosku Dyrektor OKE odstępuje od zamiaru unieważnienia Dyrektor OKE podtrzymuje zamiar i unieważnia daną część sprawdzianu/egzaminu Tryb postępowania kiedy dyrektor szkoły ma możliwość przekazania zdającemu informacji dyrektora OKE o zamiarze unieważnienia danej części sprawdzianu/egzaminu przekazuje zdającemu – za pośrednictwem dyrektora szkoły – pisemną informację o zamiarze unieważnienia danej części sprawdzianu/egzaminu albo

7 7 Unieważnienia – niesamodzielna praca ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły – przekazuje zdającemu pisemną informację o unieważnieniu danej części sprawdzianu/egzaminu wraz z uzasadnieniem może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenie do rozstrzygnięcia dyrektora OKE 3 dni robocze od otrzymania informacji o unieważnieniu Dyrektor OKE odstępuje od unieważnienia 7 dni od otrzymania zastrzeżeń z dokumentacją OKE Dyrektor CKE podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie. Nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego albo

8 8 Unieważnienia – niesamodzielna praca ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły – przekazuje zdającemu pisemną informację o unieważnieniu danej części sprawdzianu/egzaminu wraz z uzasadnieniem nie ma możliwości przekazania informacji zdającemu 7 dni od otrzymania informacji od dyrektora szkoły nie więcej niż 7 dni od otrzymania wniosku Dyrektor OKE podtrzymuje zamiar i unieważnia daną część sprawdzianu/egzaminu Zdający składa wniosek do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji Dyrektor OKE umożliwia zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień Tryb postępowania kiedy dyrektor szkoły nie ma możliwości przekazania zdającemu informacji dyrektora OKE o zamiarze unieważnienia danej części sprawdzianu/egzaminu przekazuje zdającemu – za pośrednictwem dyrektora szkoły – pisemną informację o zamiarze unieważnienia danej części sprawdzianu/egzaminu 3 dni robocze od zapoznania się z dokumentacją i złożenia wyjaśnień Dyrektor CKE podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie. Nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego Dyrektor OKE odstępuje od unieważnienia może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenie do rozstrzygnięcia dyrektora OKE 7 dni od otrzymania zastrzeżeń z dokumentacją OKE albo

9 9Wglądy

10 10Wglądy

11 11 Zasady wglądu

12 12 Zasady wglądu

13 13 Weryfikacja sumy punktów

14 14 Terminy

15 15 Materiały dla nauczycieli

16 16 Wyniki sprawdzianu

17 17 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

18 18

19 19


Pobierz ppt "1. 2 Informacja dla ucznia Na sprawdzian/egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google