Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w sesji egzaminacyjnej 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w sesji egzaminacyjnej 2015."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w sesji egzaminacyjnej 2015

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja sprawdzianu Czas Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia danej części sprawdzianu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. Część pierwszaCzęść druga Rozpoczęcie9:0011:45 Czas trwania80 minut45 minut Czas przedłużenia40 minut25 minut 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja sprawdzianu Czas W części drugiej sprawdzianu, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy następuje odtworzenie płyty CD. W sali, gdzie odczytuje się uczniom z głęboką dysleksją teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w części pierwszej sprawdzianu zapisuje się po zakończeniu tej czynności. Po zakończeniu pracy z arkuszem, PZN wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Część pierwszaCzęść druga Rozpoczęcie9:0011:45 Czas trwania80 minut45 minut Czas przedłużenia40 minut25 minut 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 4 Rozpoczęcie sprawdzianu Godz. 9 00 Czynności organizacyjne Godz. 9 … … Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 10 … … Organizacja i przebieg sprawdzianu 80 minut

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czynności organizacyjne przed rozpoczęciem pracy z arkuszem Uczniowie: o godzinie wyznaczonej przez PSZE wchodzą do sali, losują numery stolików, otrzymują naklejki z kodem, kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem, nr PESEL, zapoznają się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, samodzielnie naklejają naklejki z kodem, kodują arkusze. 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 6 Informacja dla ucznia Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 7 Dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Instrukcja dla ucznia W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Wybierz odpowiedź i zaznacz ją znakiem. A. B. C. D. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.: A. B. C. D. Informacja dla ucznia

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie HARMONOGRAM SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 kwietnia 2015 r. środa 8 SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 9 00 – 10 20 Język polski i matematyka ZS Wołkowyja, ZS Myczków 14 A01 – A02, A04 - A06, A08- A14, A16 – A17 nr 2 (sala 10) 9 00 – 11 00 Język polski i matematyka ZS Wołkowyja, ZS Myczków 4A03, A07, A15, A18 SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 10) 11 45 – 12 30 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Myczków 7 A01 – A02, A04 - A06, A08- A09 nr 2 (sala 4) 11 45 – 12 30 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Myczków 7A10 – A14, A016 – A17 nr 3 (sala 7) 11 45 – 12 55 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Myczków 4A03, A07, A15, A18


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu w sesji egzaminacyjnej 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google