Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja egzaminu Czas Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. 2 Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r.22 kwietnia 2015 r.23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy Język obcy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:0011:009:0011:009:0011:00 Czas trwania 60 min90 min60 min90 min60 min Czas przedłużenia 20 min45 min20 min45 min20 min30 min

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja egzaminu Czas W części trzeciej egzaminu, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy następuje odtworzenie płyty CD. W sali, gdzie odczytuje się uczniom z głęboką dysleksją teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w części humanistycznej zapisuje się po zakończeniu tej czynności. Po zakończeniu pracy z arkuszem, PZN wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). 3 Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r.22 kwietnia 2015 r.23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy Język obcy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:0011:009:0011:009:0011:00 Czas trwania 60 min90 min60 min90 min60 min Czas przedłużenia 20 min45 min20 min45 min20 min30 min

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 4 Rozpoczęcie egzaminu Godz. 9 00 Czynności organizacyjne Godz. 9 … … Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 10 … … 60 minut część pierwsza – zakres historia i WOS część druga – zakres przedmioty przyrodnicze część trzecia – zakres: język obcy-poziom podstawowy Organizacja i przebieg egzaminu

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 5 Rozpoczęcie egzaminu Godz. 11 00 Czynności organizacyjne Godz. 11 … … Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 12 … … 90 minut część pierwsza – zakres: język polski część druga – zakres: matematyka część trzecia – zakres: język obcy-poziom rozszerzony trwa 60 minut Organizacja i przebieg egzaminu

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Czynności organizacyjne przed rozpoczęciem pracy z arkuszem Uczniowie: o godzinie wyznaczonej przez PSZE wchodzą do sali, losują numery stolików, otrzymują naklejki z kodem, kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem, nr PESEL, zapoznają się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, samodzielnie naklejają naklejki z kodem, kodują arkusze. 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 7 Informacja dla ucznia Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 8 Dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Instrukcja dla ucznia W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Wybierz odpowiedź i zaznacz ją znakiem. A. B. C. D. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.: A. B. C. D. Informacja dla ucznia

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 9 Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjneKto wykonuje Zapoznanie się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowie z afazją i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 10 Czynności organizacyjneKto wykonuje Wyrwanie ze środka arkusza czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych): z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowi z afazją i uczniowi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6,G-7, G-8). Czynności organizacyjne na egzaminie

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z zakresu: (1) języka polskiego, (2) matematyki oraz (3) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – schemat 11 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z zakresu: (1) historii i wiedzy o społeczeństwie, (2) przedmiotów przyrodniczych, (3) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – schemat 12 Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 13 Czynności organizacyjneKto wykonuje Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisanie trzyznakowego kodu, numeru PESEL oraz umieszczenie naklejki przygotowanej przez OKE w wyznaczonych miejscach: a) w części pierwszej z zakresu: · historii i wiedzy o społeczeństwie – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · języka polskiego – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi b) w części drugiej z zakresu: · przedmiotów przyrodniczych – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · matematyki – na zeszycie zadań, na każdej kartce karty rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi c) w części trzeciej na poziomie: · podstawowym – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · rozszerzonym – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Członkowie zespołu nadzorującego w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6, G-7, G-8) przed rozpoczęciem pracy uczniów z arkuszem. Czynności organizacyjne na egzaminie

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 14 Historia i Wiedza o Społeczeństwie 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 9 00 - 10 00 Historia i Wiedza o Społeczeństwie ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala 10) 9 00 – 10 20 Historia i Wiedza o Społeczeństwie ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20 Język polski 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 11 00 – 12 30 Język polski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala10) 11 00 – 13 15 Język polski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 15 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Przedmioty przyrodnicze 22 kwietnia 2014 r. (środa) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 9 00 - 10 00 Przedmioty przyrodnicze ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala 10) 9 00 – 10 20 Przedmioty przyrodnicze ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20 Matematyka 22 kwietnia 2014 r. (środa) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 11 00 – 12 30 Matematyka ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala 10) 11 00 – 13 15 Matematyka ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 16 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Język angielski zakres podstawowy 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 12) 9 00 - 10 00 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8A01 – A08 nr 2 (sala 14) 9 00 - 10 00 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8A10-A12, A14-A17, A21 nr 3 (sala 10) 9 00 – 10 20 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20 Język niemiecki zakres podstawowy 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 12) 9 00 - 10 00 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8A01 – A08 nr 2 (sala 14) 9 00 - 10 00 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8A10-A12, A14-A17, A21 nr 3 (sala 10) 9 00 – 10 20 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 17 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Język angielski zakres rozszerzony 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) SALACZASPRZEDMIOTKOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 12) 11 00 - 12 00 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8A01 – A08 nr 2 (sala 14) 11 00 - 12 00 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8A10-A12, A14-A17, A21 nr 3 (sala 10) 11 00 – 12 30 Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 3A09, A13, A20


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google