Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzanie"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzanie
egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015

2 Przedmioty przyrodnicze
Organizacja egzaminu GIMNAZJUM Czas Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r. 23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:00 11:00 Czas trwania 60 min 90 min Czas przedłużenia 20 min 45 min 30 min

3 Przedmioty przyrodnicze
Organizacja egzaminu GIMNAZJUM Czas W części trzeciej egzaminu, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy następuje odtworzenie płyty CD. W sali, gdzie odczytuje się uczniom z głęboką dysleksją teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w części humanistycznej zapisuje się po zakończeniu tej czynności. Po zakończeniu pracy z arkuszem, PZN wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r. 23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:00 11:00 Czas trwania 60 min 90 min Czas przedłużenia 20 min 45 min 30 min

4 Organizacja i przebieg egzaminu
GIMNAZJUM Organizacja i przebieg egzaminu część pierwsza – zakres historia i WOS część druga – zakres przedmioty przyrodnicze 60 minut część trzecia – zakres: język obcy-poziom podstawowy Czynności organizacyjne Godz. 9 … … Rozpoczęcie egzaminu Godz. 9 00 Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 10 … …

5 Organizacja i przebieg egzaminu
GIMNAZJUM Organizacja i przebieg egzaminu część pierwsza – zakres: język polski 90 minut część druga – zakres: matematyka Czynności organizacyjne Godz. 11 … … Rozpoczęcie egzaminu Godz Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 12 … … część trzecia – zakres: język obcy-poziom rozszerzony trwa 60 minut

6 Czynności organizacyjne przed rozpoczęciem pracy z arkuszem
SPRAWDZIAN Uczniowie: o godzinie wyznaczonej przez PSZE wchodzą do sali, losują numery stolików, otrzymują naklejki z kodem, kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem, nr PESEL, zapoznają się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, samodzielnie naklejają naklejki z kodem, kodują arkusze.

7 Informacja dla ucznia Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

8 Informacja dla ucznia Dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Instrukcja dla ucznia W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Wybierz odpowiedź i zaznacz ją znakiem . A. B. C. D. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

9 Czynności organizacyjne
GIMNAZJUM Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjne Kto wykonuje Zapoznanie się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowie z afazją i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

10 Czynności organizacyjne
GIMNAZJUM Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjne Kto wykonuje Wyrwanie ze środka arkusza czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych): z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowi z afazją i uczniowi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6,G-7, G-8).

11 Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z zakresu: (1) języka polskiego, (2) matematyki oraz (3) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – schemat Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań

12 Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z zakresu: (1) historii i wiedzy o społeczeństwie, (2) przedmiotów przyrodniczych, (3) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – schemat Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań

13 Czynności organizacyjne
GIMNAZJUM Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjne Kto wykonuje Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisanie trzyznakowego kodu, numeru PESEL oraz umieszczenie naklejki przygotowanej przez OKE w wyznaczonych miejscach: a) w części pierwszej z zakresu: · historii i wiedzy o społeczeństwie – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · języka polskiego – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi b) w części drugiej z zakresu: · przedmiotów przyrodniczych – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · matematyki – na zeszycie zadań, na każdej kartce karty rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi c) w części trzeciej na poziomie: · podstawowym – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · rozszerzonym – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Członkowie zespołu nadzorującego w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6, G-7, G-8) przed rozpoczęciem pracy uczniów z arkuszem.

14 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Historia i Wiedza o Społeczeństwie 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) Historia i Wiedza o Społeczeństwie ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala 10) 900 – 1020 3 A09, A13, A20 Język polski 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 1100 – 1230 Język polski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala10) 1100 – 1315 3 A09, A13, A20

15 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Przedmioty przyrodnicze 22 kwietnia 2014 r. (środa) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) Przedmioty przyrodnicze ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala 10) 900 – 1020 3 A09, A13, A20 Matematyka 22 kwietnia 2014 r. (środa) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala gimnastyczna) 1100 – 1230 Matematyka ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 18 A01 – A08, A10-A12, A14- A19, A21 nr 2 (sala 10) 1100 – 1315 3 A09, A13, A20

16 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Język angielski zakres podstawowy 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 12) Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8 A01 – A08 nr 2 (sala 14) A10-A12, A14-A17, A21 nr 3 (sala 10) 900 – 1020 3 A09, A13, A20 Język niemiecki zakres podstawowy 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 12) Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8 A01 – A08 nr 2 (sala 14) A10-A12, A14-A17, A21 nr 3 (sala 10) 900 – 1020 3 A09, A13, A20

17 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Język angielski zakres rozszerzony 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) SALA CZAS PRZEDMIOT KOMISJA LICZBA UCZNIÓW KODY UCZNIÓW nr 1 (sala 12) Język angielski ZS Wołkowyja, ZS Wołkowyja ZS Myczków 8 A01 – A08 nr 2 (sala 14) A10-A12, A14-A17, A21 nr 3 (sala 10) 1100 – 1230 3 A09, A13, A20


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google