Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 21-23 kwietnia 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 21-23 kwietnia 2015."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 21-23 kwietnia 2015

2 Dzień przed egzaminem:
zrelaksuj się, spędź przyjemnie popołudnie i wieczór; przygotuj legitymację szkolną oraz: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek; przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz, przygotuj odpowiednie ubranie, połóż się spać wcześniej.

3

4 Przed egzaminem: zjedz lekkie śniadanie,
weź ze sobą legitymację szkolną i przybory, przyjedź do szkoły nieco wcześniej – unikniesz stresu i obawy przed spóźnieniem się jeśli się spóźnisz – nie zostaniesz wpuszczona/y do sali egzaminacyjnej i nie przystąpisz do danej części egzaminu! zostaw telefon komórkowy w wyznaczonym miejscu w szkole (szafka, u wychowawcy) skorzystaj z toalety, przyjdź o wyznaczonej godzinie przed salę egzaminacyjną (godz. 8.30, 10.40)

5 Możesz być poproszona/poproszony o uczestniczenie w odbieraniu zestawów egzaminacyjnych, wtedy:
Twoim zadaniem będzie sprawdzenie, czy bezpieczne koperty z zestawami są nienaruszone. Zostaną one otwarte w Twojej obecności, przeliczone i rozdzielone na sale egzaminacyjne.

6 Początek egzaminu: wejdź do sali egzaminacyjnej po wywołaniu Ciebie przez nauczyciela wg. kolejności na liście; zajmij wylosowane miejsce w ławce, losowanie odbywa się raz na każdy dzień egzaminu; sprawdź dane: kod, pesel na kartce, którą dostaniesz od nauczyciela;

7 Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego:
linijką rozetnij nalepki zabezpieczające, sprawdź kompletność zestawu egzaminacyjnego, a w razie potrzeby zgłoś braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, aby otrzymać kompletny zestaw, przelicz strony!!! na pierwszej stronie i karcie odpowiedzi wpisz kod, pesel i przyklej nalepkę z kodem kreskowym, na matematyce jest zmieniona karta odpowiedzi, na języku polskim, matematyce i angielskim rozszerzonym wyrwij ze środka kartę zadań zamkniętych i kartę rozwiązań zadań otwartych (nie rozdzielaj tych kart), jeśli masz wątpliwości, to zadaj pytanie nauczycielom- członkom zespołu, przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zapoznaj się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza. poczekaj na sprawdzenie poprawności kodowania przez jednego z nauczycieli-członków zespołu nadzorującego egzamin.

8 To wyrywają uczniowie Jest to środek arkusza To wyrywa komisja

9 Uczniowie zapominają przenieść odpowiedzi do drugiej część tabeli ponieważ w innych częściach jest miejsce dla egzaminatora

10

11

12 Praca z zestawem egzaminacyjnym:
do pracy z zestawem egzaminacyjnym przystępujesz po zapisaniu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym nie możesz opuszczać sali egzaminacyjnej (w szczególnie uzasadnionej sytuacji przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami; nie dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej), zadania egzaminacyjne rozwiązujesz samodzielnie, w czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zachowujesz się cicho i w żaden sposób nie utrudniasz pracy pozostałym uczniom, nie opuszczasz swojego miejsca; nie wypowiadasz żadnych uwag i komentarzy;

13 nie zadajesz pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych;
nie korzystasz z urządzeń telekomunikacyjnych. w żadnej formie nie porozumiewamy się z innymi uczestnikami egzaminu; zdający rozwiązuje zadania, zaznacza i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Wyłącznie rysunki wykonujemy ołówkiem; do CKE wysyłane są wyłącznie karty odpowiedzi, dlatego nie ma możliwości sprawdzenia czy to co zaznaczyłeś na arkuszu jest takie samo co przeniosłeś na karty odpowiedzi.

14 Pamiętaj! Nieprzestrzeganie zasad może spowodować przerwanie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pracy z zestawem egzaminacyjnym i unieważnieniu Ci odpowiedniej części egzaminu! Kolejnym przypadkiem unieważnienia sprawdzianu jest stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE. W tym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

15

16 Zakończenie egzaminu przed czasem:
po ukończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym sprawdź, czy zaznaczyłaś/eś odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zgłoś ukończenie pracy zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamknij arkusz i odłóż go na brzeg stolika (nauczyciel sprawdzi kompletność materiałów), po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali możesz wyjść, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

17 Zakończenie egzaminu w przewidzianym czasie:
na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomni zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje o zakończeniu pracy, jeżeli nie zdążyłeś masz dodatkowe 5 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę (w tym czasie nie wolno Ci rozwiązywać zadań!!!) zamknij arkusz i odłóż go na brzeg stolika, pozostań na swoim miejscu, nauczyciel odbierze Twój arkusz, sprawdzi w Twojej obecności kompletność materiałów, przewodniczący zezwoli Ci na opuszczenie sali, możesz zostać poproszona/ny o obecność podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych.

18 Pytania??? Prezentacja będzie na stronie internetowej szkoły zsmiedzna.edupage.org


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 21-23 kwietnia 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google