Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie "Człowiek jest materią na każde dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie "Człowiek jest materią na każde dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie "Człowiek jest materią na każde dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z niego zrobi". Stanisław Staszic WWW.ZSPPARCZEW.PL

2 Prowadzimy nabór do następujących typów szkół: TECHNIKUM po gimnazjum (4 lata) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA po gimnazjum SZKOŁA POLICEALNA matura nie jest wymagana (2 lata) Technik informatykTechnik administracji Technik usług fryzjerskich Mechanik – monter maszyn i urządzeń Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik pojazdów samochodowych Sprzedawca Technik usług kosmetycznych Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik rachunkowości Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik handlowiec WWW.ZSPPARCZEW.PL

3 TECHNIKUM w zawodzie technik informatyk Informatyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę. WWW.ZSPPARCZEW.PL

4 Technik informatyk MOŻESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Typowe miejsca pracy dla technika informatyka  ośrodki obliczeniowe  firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego  punkty serwisowe  firmy administrujące sieci komputerowe  sklepy komputerowe  dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa  własna działalność gospodarcza WWW.ZSPPARCZEW.PL

5 TECHNIKUM w zawodzie technik usług fryzjerskich Zajęcia praktyczne pod okiem specjalistów Doskonalenie umiejętności w trakcie przygotowywania się i uczestniczenia w konkursach Uzyskiwane wysokie miejsca w konkursach fryzjerskich WWW.ZSPPARCZEW.PL

6 TECHNIKUM w zawodzie technik pojazdów samochodowych Zaletą kierunku są treści nauczania dostosowane do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. WWW.ZSPPARCZEW.PL

7 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOŻESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych WWW.ZSPPARCZEW.PL

8 TECHNIKUM w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Rozwijamy umiejętności w zawodach związanych z gastronomią Prowadzimy zajęcia praktyczne pod okiem specjalistów Pogłębiamy wiedzę na kółku gastronomicznym Obsługujemy uroczystości szkolne, gminne i powiatowe Zdobywamy wysokie miejsca w olimpiadach dotyczących żywienia Bierzemy udział w Targach Edukacyjnych Bierzemy udział w akcjach charytatywnych Podnosimy swoje umiejętności w czasie praktyk zawodowych WWW.ZSPPARCZEW.PL

9 Do jakich zawodów drogę otwiera ukończenie technikum gastronomicznego? Szef kuchni Pracownik sanepidu Technik żywienia Dietetyk Kelner Barman Gdzie możesz kontynuować naukę? 1.Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej 2.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Technologia żywności i żywienia Dietetyka 3.Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach WWW.ZSPPARCZEW.PL

10 TECHNIKUM w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej WWW.ZSPPARCZEW.PL TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ MOŻESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE: B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

11 TECHNIKUM w zawodzie technik handlowiec TECHNIK HANDLOWIEC MOŻESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE: A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej Handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. WWW.ZSPPARCZEW.PL

12 Szkoła zapewnia: opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji poszanowanie praw ucznia opiekę pedagoga warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego możliwość zamieszkania w internacie WWW.ZSPPARCZEW.PL

13 Szkoła zapewnia: Nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym. Wyposażone pracownie przedmiotowe. Halę sportową wraz z siłownią. Udział w projektach edukacyjnych oraz uzupełnianie braków edukacyjnych w ramach zajęć wyrównawczych. Specjalistyczne pracownie zajęć praktycznych: - z zakresu żywienia, - obróbki metali; - mechaniki pojazdów samochodowych. WWW.ZSPPARCZEW.PL

14 Szkoła wspiera: aktywność poznawczą i twórczą; samowychowanie, samokształcenie oraz kierowanie własnym rozwojem; rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych i przyjęte normy; prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia. WWW.ZSPPARCZEW.PL

15 Nasza szkoła to: wieloletnie tradycje w kształceniu zawodowym; dobre zaplecze dydaktyczno-wychowawcze; nowoczesne pracownie zawodowe; hala sportowa i siłownia; 5 pracowni komputerowych z dostępem do sieci internet; na miejscu internat i warsztaty szkolne; biblioteka z centrum informacji multimedialnej. WWW.ZSPPARCZEW.PL

16 Młodzież może korzystać z obiadów w stołówce szkolnej i ma możliwość zamieszkania w internacie. WWW.ZSPPARCZEW.PL

17

18 Możemy się pochwalić…

19 W naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski (14.04.2016r. ) WWW.ZSPPARCZEW.PL

20 W konkursie udział wzięli uczniowie z 6 szkół, w tym uczennice z naszej szkoły. WWW.ZSPPARCZEW.PL

21 Poziom prezentacji był bardzo wysoki. WWW.ZSPPARCZEW.PL

22 Zwyciężyła Agnieszka Danilczuk, uczennica naszej szkoły z klasy III TF! WWW.ZSPPARCZEW.PL

23 6 powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę 1. Miła i przyjemna atmosfera. 2. Wspaniała kadra nauczycieli. 3. Dobre przygotowanie do matury i studiów oraz egzaminów zawodowych. 4. Możliwość rozwijania swoich zdolności. 5. Uroczystości organizowane przez nauczycieli oraz samorząd uczniowski. 6. Jesteśmy szkołą, która przygotowuje do kształcenia na uczelniach technicznych. WWW.ZSPPARCZEW.PL

24

25 SZANOWNI GIMNAZJALIŚCI! Jesteśmy przekonani, że nasza oferta pozwoli Wam na podjęcie trafnych decyzji. Wybierając naszą szkołę znajdziecie w niej dobre warunki do pogłębienia swojej wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Znajdziecie u nas życzliwą i przyjazną atmosferę. WWW.ZSPPARCZEW.PL

26 ZAPRASZAMY! WWW.ZSPPARCZEW.PL Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie ul. Wojska Polskiego 1 21-200 Parczew Tel/fax: 083 355 11 28 E-mail: sekretariat@zspparczew.pl

27 Szukasz szkoły jakich mało ZSP w Parczewie wybierz śmiało!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie "Człowiek jest materią na każde dzieło mniej lub więcej zdatną, edukacja wszystko z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google