Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta i Gminy Lwówek. Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku Średnie wyniki procentowe szkoły 201320142015 ogólnyj. ang. Szkoła50,8366,0866,6376,76.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta i Gminy Lwówek. Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku Średnie wyniki procentowe szkoły 201320142015 ogólnyj. ang. Szkoła50,8366,0866,6376,76."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta i Gminy Lwówek

2

3 Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku Średnie wyniki procentowe szkoły ogólnyj. ang. Szkoła50,8366,0866,6376,76 Gmina52,5862,9363,7873,17 Powiat55,9560,7363,0876,32 Województwo58,4362,9365,0276,71 Kraj60,1064,5567,0078,00

4 Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku

5 Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II w Brodach Średnie wyniki procentowe szkoły ogólnyj. ang. Szkoła53,4557,0066,6375,62 Gmina52,5862,9363,7873,17 Powiat55,9560,7363,0876,32 Województwo58,4362,9365,0276,71 Kraj60,1064,5567,0078,00

6 Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II w Brodach

7 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Powstańców Wlkp. w Posadowie Średnie wyniki procentowe szkoły ogólnyj. ang. Szkoła55,1861,6867,9072,56 Gmina52,5862,9363,7873,17 Powiat55,9560,7363,0876,32 Województwo58,4362,9365,0276,71 Kraj60,1064,5567,0078,00

8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Posadowie

9 Zespół Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego i Przedszkola „Krystynka” w Chmielinku Średnie wyniki procentowe szkoły ogólnyj. ang. Szkoła57,2064,2558,2273,56 Gmina52,5862,9363,7873,17 Powiat55,9560,7363,0876,32 Województwo58,4362,9365,0276,71 Kraj60,1064,5567,0078,00

10 Zespół Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego i Przedszkola „Krystynka” w Chmielinku

11 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. E. Sczanieckiej w Pakosławiu Średnie wyniki procentowe szkoły ogólnyj. ang. Szkoła44,1062,5058,6065,30 Gmina52,5862,9363,7873,17 Powiat55,9560,7363,0876,32 Województwo58,4362,9365,0276,71 Kraj60,1064,5567,0078,00

12 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. E. Sczanieckiej w Pakosławiu

13 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. K. Makuszyńskiego w Zębowie Średnie wyniki procentowe szkoły ogólnyj. ang. Szkoła58,3360,6555,8565,92 Gmina52,5862,9363,7873,17 Powiat55,9560,7363,0876,32 Województwo58,4362,9365,0276,71 Kraj60,1064,5567,0078,00

14 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. K. Makuszyńskiego w Zębowie

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2015 historia i wos j. polski przedmiotyprzyrodnicze matematyka j. angielskipodstawowy j. angielskirozszerzony średnia gimnazjum 60,5153,0845,2739,7959,3138,16 średnia powiat 59,7856,5647,6044,1563,5343,64 średnia województwo 62,6558,9849,1946,9864,9546,78 średnia okręgu 62,3658,8548,7046,3265,1247,94

16 Gimnazjum Lwówek – wyniki łączne

17 Tendencja rozwojowa gimnazjum w Lwówku w latach

18

19

20

21

22

23 Wyniki egzaminów ze szkół z gminy Lwówek

24 Uśrednione wyniki egzaminów zewnętrznych ze szkół z gminy Lwówek z lat 2006 – 2015, w porównaniu do średniej krajowej (wartość równa „1” odpowiada średniej krajowej)

25 I n f o r m a c j e Rok szkolny 2015 / 2016

26 Ilość dzieci w placówkach oświatowych 2014/ /2016 Przedszkole Lwówek Przedszkole Posadowo 3730 Przedszkole Pakosław 3222 Przedszkole Chmielinko 3430 Przedszkole Brody 4534 Przedszkole Zębowo 6555 R A Z E M Gimnazjum Lwówek Klasa I Klasa II Klasa III Razem 2014/ / / /2016 SP Lwówek284 (17 w „0”)282 SP Chmielinko7173 SP Posadowo6571 SP Pakosław6874 SP Brody SP Zębowo R A Z E M SzkołyPrzedszkolaŻłobekRazem 2014/ /

27 Projekty organizacyjne: przedszkola (XI 2015) PrzedszkoleIlość oddziałówObowiązkowe godziny bezpłatne Godziny powyżej 25 objęte opłatą 1zł za godzinę Godziny płatne przez organ prowadzący Razem ilość godzin Pakosław (62) Brody (64) Zębowo (101) Chmielinko (62) Lwówek ,59206,5 (208,5) Posadowo (64) R A Z E M 572,5 (561,5) (w nawiasie podano wartości z roku szkolnego 2014/2015 – stan na wrzesień)

28 Projekty organizacyjne: szkoły podstawowe (XI 2015) (w nawiasie podano wartości z roku szkolnego 2014/2015 – stan na wrzesień) szkoła Godziny z ramowego planu nauczania Płatne z budżetu gminy Razem z budżetu Razem ilość godzin Gimn. Korekcyj. Rewalid. N. indywi- dualne Bibl.Świetlica Logop. pedagog Podział na grupy SP Brody 176 ( 174)6 (6)8 (4)10 (10)9 (1)6 (5)3 (3)42 (29)218 (203) SP Chmielinko 154 (154)6 (6)18 (12 )10 (10)12 (10)5 (5)1 (-)52 (43)206 (197) SP Lwówek 357 (471)8 (8)18 (8)25 (29)42,5 (37,5) 20 (16)8 (7) 121,5 (105,5) 478,5 (576,5) SP Pakosław 154 (154)6 (6)14 (12 )10 (10)5 (0)6 (5)- (-)41 (33)195 (187) SP Posadowo 147 (147 )4 (4)0 (2 )10 (10)16,5 (15)5 (2)1 (-)36,5 (33)183,5 (180) SP Zębowo 199 (176)6 (6)10 (6)15 (15)26 (24)7 (5)- (-)64 (56)263 (232) RAZEM 1187 (1276) 36 (36) 68 (44) 80 (84) 111 (87,5) 49 (38) 13 (10) 357 (299,5) 1544 (1575,5)

29 Projekt organizacyjny: Gimnazjum Lwówek (XI 2015) szkoła Godziny z ramowego planu nauczania Płatne z budżetu gminy Razem z budżetu Razem ilość godzin Świetlica, biblioteka Pedagog Psycholog N.indyw. Rewalid. Doradz. Zawod. Etyka Gimnazjum Lwówek 477,5 (531) 41,5 (29) 20 (20) 15 (15) 54 (54) 8 (0) 138,5 (118) 616 (649) (w nawiasie podano wartości z roku szkolnego 2014/2015 – stan na wrzesień)

30 Ilość dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli w Gminie Lwówek Koszt dowozów w 2014 r. – zł. SP Lwówek30 ZSPiP Chmielinko34 ZSPiP Posadowo65 ZSPiP Pakosław- ZSiP Brody49 ZSPiP Zębowo78 GIMNAZJUM205 R A Z E M461

31 Ilość etatów nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z podziałem na stopnie awansu zawodowego nauczyciele Przedszkole SP Lwówek ZSiP Brody ZSiP Chmielinko ZSiP Pakosław SP Posadowo ZSiP Zębowo Gimn. Lwówek dyplomowani 6,794,3377,446,694,879,2418,92 mianowani 0,08133,2725,036,503,809,83 kontraktowi 2,054,8321,3301,583,501,44 Stażyści i nauczyciele bez stopnia 0,20100,750,1200,080 Razem ilość etatów 9,12 8,26 23,16 27,52 12,27 12,37 11,52 12,67 11,84 11,60 12,95 10,69 16,62 17,71 30,19 30,78 (w nawiasie podano wartości z roku szkolnego 2014/2015 – stan na wrzesień)

32 2014 rok

33 Dochody i wydatki oświaty w 2011 r. Gimnazjum Sp. Lwówek (z Grońskiem) ZSPiP Posadowo ZSiP Brody ZSPiP Pakosław ZSPiP Chmielinko ZSPiP Zębowo Przedszkole i Żłobek Lwówek Razem Wydatki płacowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Wydatki pozapłacowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 W przeliczeniu na 1 ucznia 7 999, , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Subwencja oświatowa na 2014 r.: ,00 zł. Kolorem niebieskim zaznaczono wydatki na placówki (bez przedszkoli i oddziałów zerowych, a w przypadku Przedszkola w Lwówku - bez Żłobka).

34 Wydatki oświaty w 2014 r.

35 Wydatki oświaty w przeliczeniu na 1 ucznia

36 Największe remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2014 r. Szkoła Podstawowa w Lwówku: 1) Prace remontowo budowlane w nowej szkole, w klasach I – III, wraz z remontem instalacji elektrycznej – zł. 2) Remont kotła c.o. – zł. 3) Zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna Szkoła” i mebli szkolnych – zł. 4) Remont wejścia i płyty boiska klas I - III – zł. 5) Naprawa instalacji c.o. w oddziale SP w Grońsku – zł. 6) Remont podłogi i pomieszczeń w oddziale SP w Grońsku zł (po zalaniu pomieszczeń – środki z polisy ubezpieczeniowej placówki).

37 Największe remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2014 r. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie: 1) Zakup komputera i mebli szkolnych – zł. 2) Wymiana i naprawa drzwi wejściowych oraz remont schodów wejściowych i terenu wokół wejścia do Szkoły – zł. 3) Remont komina – zł. 4) Wymiana grzejników i prace malarskie w Szkole – zł. 5) Zakup mebli do przedszkola – zł.

38 Największe remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2014 r. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu: 1) Remont dachu – zł. 2) Naprawa inst. elektrycznej – zł. 3) Malowanie sali lekcyjnej – zł. 4) Modernizacja pomieszczenia klasowego – zł.

39 Największe remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2014 r. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chmielinku: 1) Zakup i montaż wykładzin podłogowych do klas lekcyjnych – zł 2) Obróbka drewna na remont schodów w budynku szkolnym zł. 3) Naprawa schodów wewnętrznych wraz z materiałem oraz naprawa osłon ściennych w budynku przedszkolnym – zł. 4) Naprawa rynien i dachu w Przedszkolu – zł.

40 Największe remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2014 r. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie: 1) Zakup mebli szkolnych, tabletu, sprzętu RTV i AGD, doposażenie placu zabaw – zł 2) Prace remontowo-malarskie – zł. 3) Remont sanitariatów w szkole i przedszkolu – zł. 4) Adaptacja strychu dla potrzeb szkoły, dokumentacja i prace budowlane – zł. 5) Modernizacja kotłowni c.o. – przejście z ogrzewania olejowego na gazowe – zł.

41 Największe remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2014 r. Zespół Szkoły i Przedszkola w Brodach: 1) Zakup mebli szkolnych – zł. 2) Remont pomieszczeń szkolnych i klasowych – zł. 3) Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu – zł.


Pobierz ppt "Urząd Miasta i Gminy Lwówek. Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku Średnie wyniki procentowe szkoły 201320142015 ogólnyj. ang. Szkoła50,8366,0866,6376,76."

Podobne prezentacje


Reklamy Google