Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

2 WSTĘP Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - przedstawia Radzie Miejskiej w Drobinie informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Drobin za rok szkolny 2014/2015

3 Podstawa prawna przedkładanej informacji: Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Podstawy prawne realizowanych zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Drobin: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.) Przepisy wykonawcze do w/w ustaw i przepisy prawa miejscowego

4 Organizacja placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin - w roku szkolnym 2014/2015

5 Placówki wychowania przedszkolnego Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

6 Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół w Drobinie: - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie Zespół Szkół w Łęgu Probostwie: - Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie - Publiczne Gimnazjum w Łęgu Probostwie Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie

7 Utworzenie szkolnictwa zawodowego Uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Płockiego stanowiska Rady Miejskiej w Drobinie o potrzebie utworzenia w Drobinie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum rozpoczęto inicjatywę utworzenia ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego na terenie Gminy Drobin; W dniu 25 marca 2015 r. Rada Powiatu w Płocku podjęła uchwałę Nr 46/IV/2015 w sprawie powierzenia samorządowi Miasta i Gminy Drobin zadań publicznych w zakresie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie oraz Technikum w Drobinie. Załącznikiem do uchwały jest porozumienie zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Powiatem Płockim; W dniu 23 kwietnia 2015 r. Rada Miejska w Drobinie podjęła uchwałę Nr VII/55/2015 w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Drobin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie oraz Technikum w Drobinie; W dniu 7 maja 2015 r. Rada Miejska w Drobinie podjęła uchwały: Nr VIII/57/2015 w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie oraz Nr VIII/58/2015 w sprawie założenia i prowadzenia Technikum w Drobinie. Organizację obu Szkół określają statuty, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 do uchwał.

8 Kadra kierownicza Kadra kierownicza w przedszkolach i szkołach w ciągu roku szkolnego 2014/2015 nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku z dniem 1 września 2015 r. zostało przedłużone na okres kolejnych 5 lat p. Waldemarowi Grodkiewiczowi Również z dniem 1 września 2015 r. zostało powierzone pełnienie obowiązków dyrektora Technikum w Drobinie p. Marzennie Wasielewskiej-Łopata – na okres do 31.10.2015 r.

9 Baza lokalowa

10 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Placówka Powierz. nieruchomości gruntowej w m 2 Powierzchnia użytkowa w m 2 Ilość pomieszczeń dydaktycznych Ogółem W tym: place zabaw Ogółem Sale lekcyjne Pracownie Sale gimnastyczne/ powierzchnia użytkowa w m 2 Gabinety profilaktyczno- zdrowotne Świetlice Stołówki LO w Drobinie 00 518 220000 ZS w Drobinie 10 068300 5 440 3441/356121 ZS w Łęgu Probostwie 10 313900 1 992 14 1 1/257,6011 SP w Cieszewie 7 100192 362 510000 SP w Rogotwórsku 7 966220 839 711/130,5011 M-G Przedszkole w Drobinie 7 6101 500 980 401/157000 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 0500 186 300000

11 Obiekty sportowe - wyposażenie Placówka Obiekt sportowy Wyposażenie LO w Drobinie LO korzysta z pełnowymiarowej hali sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie oraz z boiska na stadionie MOKSiR w Drobinie -- ZS w Drobinie Sala gimnastyczna, ZS korzysta też z pełnowymiarowej hali sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie oraz z boiska na stadionie MOKSiR w Drobinie Brak danych ZS w Łęgu Probostwie Kompleks boisk sportowych- piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, lekkoatletyka- pchnięcie kulą Sprzęt do gry w kosza, siatkówkę, piłkę ręczną Sala gimnastyczna Kozły, piłki, ławki, skok w wzwyż itp. SP w Cieszewie Boisko wielofunkcyjne Boisko do piłki plażowej dofinansowane ze środków Programu Mazowsze lokalnie 2015 - Projekt Lato z niespodzianką Brak danych SP w Rogotwórsku Boisko 810 m 2 Plac zabaw Bramki do piłki ręcznej 1.Bujak ogrodowy pojedynczy – 2 szt. 2.Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią 3.Huśtawka ważka – 2 szt. 4.Huśtawka łańcuchowa dwuosobowa – 1 szt. 5.Karuzela mini – 2 szt. 6.Ławka do wkopania z oparciem – 2 szt. M-GP w DrobinieSala rekreacyjno - widowiskowa1. Drabinki – 7 szt. 2. Materace – 10 szt.

12 Obiekty sportowe - wyposażenie c.d. M-GP w Drobinie Plac zabaw1. Zestaw zabawowy nr 73 dla dzieci starszych 2. Zestaw zabawowy nr 74 dla dzieci młodszych 3. Altanka biesiadna 4. Domek z tarasem i liczydłami 5. Huśtawka nr 2 dla dzieci młodszych 6. Huśtawka nr 3 dla dzieci starszych 7. Dwie ścianki sprawnościowe 8. Huśtawka ważka drewniana – 3 szt. 9. Bujak ogrodowy pojedynczy – 3 szt. 10. Tablica informacyjna + kosz na śmieci 11. Altanka sześciokątna śr. 3,0m 12. Piaskownica sześciokątna śr. 2,5m 13. Przyrząd do wspinania dla dzieci starszych 14. Huśtawka łańcuchowa 15. Zjeżdżalnia – 2 szt. 16. Przeplotnie metalowe – 4 szt.

13 Obiekty sportowe - wyposażenie c.d. GP w Łęgu Probostwie Plac zabaw 1. bujak ogrodowy pojedynczy "Kwiat" 2. bujak ogrodowy z ławeczką "Auto" 3. bujak ogrodowy pojedynczy "Konik" 4. bujak ogrodowy pojedynczy "Motorek" 5. szałas – domek szkolny 6. wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw zabawowy - wieża, trap wejściowy, ślizg z tworzywa, ścianka wspinaczkowa 7. zestaw wielofunkcyjny -dwie ściany sprawnościowe 8. huśtawka wahadłowa podwójna - huśtawka nr 1 szt. 2 9. huśtawka wahadłowa podwójna - huśtawka nr 2 10. huśtawka ważka dwuosobowa 11. ławka do wkopania z oparciem szt. 2 12. piaskownica

14 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne. Placówka Liczba Komputery Projektory multimedialne Tablice interaktywne Kamery video Odtw. DVD Ksero Kamery, monitoring Woluminy Ogółem Do użytku uczniów LO w Drobinie 32292121321611 ZS w Drobinie 10068922133417356 ZS w Łęgu Probostwie 5448130201 9 zew. 7 wew. 5076 SP w Cieszewie 15103011101100 SP w Rogotwórsku 20172011104476 M-G Przedszkole w Drobinie 741004200 M-G Przedszkole w Łęgu Probostwie 100001200

15 Inwestycje oświatowe i remonty PlacówkaZakres robótPoniesione koszty w zł LO w Drobinie---- ZS w DrobinieRemont dachu nad wejściem do budynku C10 000,- ZS w Łęgu Probostwie---- Szkoła Podstawowa w Cieszewie Montaż ścianki z płyt OSB oddzielającej szatnię od dolnego holu. Montaż pawlacza w szatni. Pomalowanie powierzchni ściennej i sufitowej na dolnym holu. 10 000,- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku Adaptacja mieszkania nauczycielskiego na pomieszczenie dla Oddziału Przedszkolnego – „zerówki” Ok. 30 000,- M-G Przedszkole w Drobinie---- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie----

16 Sprawy kadrowe

17 Liczba pracowników pedagogicznych - stan z SIO na dzień 10 września 2014 r. Stanowisko służbowe LO w Drobinie ZS Drobin ZS w Łęgu Probostwie SP w Cieszewie SP w Rogotwórsk M-G Przedszk. w Drobinie Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie SP„0”Pp Dyrektor 1 1 1 1 1 1 1 Wicedyrektor 0 2 1 0 0 0 0 Nauczyciele Pełnozatr. 1 52 21 8 6 1 1 8 4 Niepełno- zatrudnieni 1378 39 0 0 42 Pedagog szkolny 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Psycholog szkolny 011010000 Bibliotekarz 0 11010000 Wychowawca świetlicy 0 4 Brak - uzupełnienie etatów i KN 0 1 0 0 0 0

18 Pracownicy niepedagogiczni – administracja i obsługa Placówka Liczba pracowników niepedagogicznych LO w Drobinie0 ZS w Drobinie17 ZS w Łęgu Probostwie10 SP w Cieszewie3 SP w Rogotwórsku PP w Rogotwórsku 4141 M-G Przedszkole w Drobinie 11 GP w Łęgu Probostwie3

19 Liczba etatów nauczycieli wg SIO z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego na dzień 10 września 2014 r. Placówka Liczba etatów nauczycieli Razem etatów stażystów%kontraktowych%mianowanych%dyplomowanych% LO w Drobinie000,9520,50,173,73,5175,84,63 ZS w Drobinie47,0910,0517,8112,8322,7329,5652,3756,44 ZS w Łęgu Probostwie 0 0 3 10 10 35 16 55 29 SP w Cieszewie0019,09763,64327,2711 SP w Rogotwórsku1,159,72,7523,45,7248,72,1318,111,74 M-G Przedszkole w Drobinie 0,232,56333,371,2313,684,5350,398,99 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie 002,1851,171,0825,35123,474,26

20 Awans zawodowy nauczycieli Komisja Egzaminacyjna, powołana Zarządzeniem Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 sierpnia 2015 r., w dniu 26 sierpnia 2015 r. przeprowadziła dwa postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z wynikiem pozytywnym dla następujących nauczycieli: Pani Małgorzaty Lasockiej – nauczyciela świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Drobinie Pani Eweliny Jóźwiak – nauczyciela-pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie

21 Liczba etatów według poziomu wykształcenia nauczycieli

22 Doskonalenie zawodowe nauczycieli W budżecie gminy wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku szkolnym 2014/2015 na ten cel zostały poniesione nakłady w wysokości 5.846,79 zł. Nauczyciele kierowani są na różne formy doskonalenia, zgodnie z potrzebami danej szkoły czy przedszkola, określonymi w obowiązujących rocznych planach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele korzystają również w dużej mierze z darmowych form doskonalenia zawodowego, które oferowane są przez Mazowiecki Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, czy Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kosztem jest tylko zwrot kosztów przejazdu. Wysokość poniesionych nakładów finansowych na ten cel w ostatnich latach: 2011 rok – 9.629,14 zł 2012 rok – 10.134,76 zł 2013 rok – 11.781,07 zł 2014 rok – 5.846,79 zł

23 L.p.Nauczyciele, LO DROBIN ZS w Drobinie ZS w Łęgu Probostwie SP w Cieszewie SP w Rogotwórsku M-G Przedszkole w Drobinie Gminne Przedszkole w Łęgu 1.którym dokonano oceny pracy i otrzymali: Ocenę wyróżniającą 1022010 Ocenę dobrą 0010000 Ocenę negatywną 0000000 2.Którzy uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego1810110 Którzy uzyskali negatywną ocenę dorobku zawodowego0100000 3.Którzy ukończyli zewnętrzne formy doskonalenia (bez studiów podyplomowych)00158704 Którzy ukończyli studia podyplomowe 1021100 4. Ukarani karami porządkowymi 0200000 5. Doradcy metodyczni 0100000 6. Egzaminatorzy OKE (sprawdzianu) 0010000 7.Egzaminatorzy OKE (egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej)0000000 8. Egzaminatorzy OKE (egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej) 0140000 9.Egzaminatorzy OKE (egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w części języka obcego) 4000000

24 Nagradzanie nauczycieli W y s z c z e g ó l n i e n i e LO DROBIN ZS w Drobinie ZS w Łęgu Probostwie SP w Cieszewie SP w Rogotwórsku M-G Przedszkole w Drobinie Gminne Przedszkole w Łęgu Nagroda Dyrektora 21783332 Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 0110010 Nagroda Kuratora 0000000 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 0000000 Medal za długoletnia służbę 0000000 Odznaczenie państwowe 0000000 Medal KEN 0010000 Inne: jakie? 0000000

25 POMOC MATERIALNA - rok szkolny 2014/2015 Placówki Stypendium szkolne Zasiłek szkolny Wyprawka szkolna Szkoły Podstawowe1612119 Gimnazja5822 Ponadgimnazjalne – również poza Gminą Drobin, kształcące uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drobin 5810 Szkoły policealne – jak wyżej300 R A Z E M2805121

26 Uczniowie i wyniki nauczania

27 Liczba uczniów w oświatowych jednostkach organizacyjnych Placówka Liczba uczniów LO w Drobinie21 ZS w Drobinie Szkoła Podstawowa389 Gimnazjum196 ZS w Łęgu Probostwie Szkoła Podstawowa183 Gimnazjum73 SP w Cieszewie Szkoła Podstawowa44 Punkt Przedszkolny16 SP w Rogotwórsku Szkoła Podstawowa61 Oddział Przedszkolny12 Punkt Przedszkolny14 M-G Przedszkole w Drobinie143 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie73

28 Łącznie we wszystkich jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin w roku szkolnym 2014/2015 kształciło się 1.225 dzieci i młodzieży, w tym: - w przedszkolach – 258 dzieci, - w szkołach podstawowych – 677 uczniów, - w gimnazjach – 269 uczniów, - w liceum ogólnokształcącym – 21 uczniów. Subwencję oświatową otrzymano na 967 uczniów.

29 Kształcenie specjalne – dane z SIO - liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Szkół w Drobinie, Szkoła Podstawowa: Łącznie 6 dzieci, w tym: -2 dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 1 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 1 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją; 1 dziecko kształcone w oddziale integracyjnym, 1 dziecko kształcone w oddziale ogólnodostępnym; -4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej jednej niepełnosprawności, w tym: 1 słabosłyszące - kształcone w oddziale ogólnodostępnym, 2 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – kształconych w oddziale ogólnodostępnym, 2 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – kształconych w oddziale integracyjnym, 1 z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – kształcone w oddziale ogólnodostępnym.

30 Kształcenie specjalne – liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – c.d. Zespół Szkół w Drobinie, Publiczne Gimnazjum: Łącznie 4 dzieci, wszystkie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej jednej niepełnosprawności, w tym: -2 dzieci słabowidzących, kształconych w oddziale ogólnodostępnym; -2 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, kształconych w oddziałach ogólnodostępnych.

31 Kształcenie specjalne – liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – c.d. Zespół Szkół w Łęgu Probostwie, Szkoła Podstawowa: Łącznie 9 dzieci, wszystkie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej jednej niepełnosprawności, w tym: -8 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, kształconych w oddziale ogólnodostępnym; -1 dziecko z niepełnosprawnością ruchową z tym z afazją, kształcone w oddziale ogólnodostępnym; Publiczne Gimnazjum: Łącznie 1 dziecko – z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych w domu.

32 Kształcenie specjalne – liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – c.d. Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku: Łącznie 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej jednej niepełnosprawności, w tym: -1 dziecko niesłyszące, kształcone w oddziale ogólnodostępnym; -1 dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, kształcone w oddziale ogólnodostępnym. Oddział Przedszkolny w Rogotwórsku: Łącznie 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczonej jednej niepełnosprawności – z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, kształcone w oddziale ogólnodostępnym.

33 Kształcenie specjalne – liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – c.d. Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie: Łącznie 3 dzieci – objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

34 Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w ujęciu procentowym

35 Wyniki egzaminów gimnazjalnych w ujęciu procentowym

36 Egzamin maturalny Ze względu na brak klasy maturalnej w Liceum Ogólnokształcącym, w roku szkolnym 2014/2015 egzamin maturalny nie odbył się.

37 Finansowanie oświaty

38 Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2014 rok (wykonanie): 28.040.828,76 zł Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2014 r. – wydatki na oświatę (wykonanie): dział 801 Oświata i wychowanie: 11.134.831,42 zł, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 637.240,67 zł, łącznie: 11.772.072,09 zł (41,98% budżetu) Finansowanie oświaty: 1. Subwencja oświatowa na 2014 rok (wykonanie) – 7.889.050,- zł 2. Dotacja celowa na stypendia szkolne (wykonanie): 160.342,05 zł 3. Dotacja celowa na wyprawkę szkolną (wykonanie): 30.475,51 zł Łącznie poz. 1-3: 8.079.867,56 zł Miasto i Gmina Drobin do zadań oświatowych dołożyła w 2014 roku kwotę 3.692.204,53 zł Część oświatowa subwencji ogólnej była naliczona w oparciu o łączną liczbę 967 uczniów (subwencja nie obejmuje przedszkoli).

39 W 2014 roku: - średni koszt 1 ucznia (szkoły i przedszkola) wyniósł 9.448,11 zł (łączny budżet oświaty – 11.573.933,29 zł : 1.225 uczniów i przedszkolaków) - średni koszt 1 ucznia szkoły podstawowej wyniósł 7.958,51 zł (rozdział 80101 – 5.387.911,10 zł : 677 uczniów) - średni koszt ucznia gimnazjum wyniósł 10.464,96 zł (rozdział 80110 – 2.815.073,85 zł : 269 uczniów) - średni koszt ucznia liceum wyniósł 14.278,27 zł (rozdział 80120 – 299.843,63 zł : 21 uczniów) - średnia kwota subwencji oświatowej na 1 ucznia (wszystkie szkoły) wyniosła 8.158,27 zł (kwota subwencji – 7.889.050,- zł : 967 uczniów)

40 Planowany budżet Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok: 26.156.573,71 zł Planowany budżet oświaty na 2015 rok: dział 801 Oświata i wychowanie: 11.661.089,86 zł, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 344.651,03 zł, łącznie 12.005.740,89 zł (45,90% budżetu) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok: 8.032.877 zł Miasto i Gmina Drobin do realizacji zadań oświatowych dołoży 3.972.863,89 zł

41 W 2015 roku: - średni koszt 1 ucznia (szkoły i przedszkola) wynosi 9.800,60 zł (łączny budżet oświaty – 12.005.740,89 zł : 1.225 uczniów i przedszkolaków) - średni koszt 1 ucznia szkoły podstawowej wynosi 7.521,86 zł (rozdział 80101 – 5.092.301,16 zł : 677 uczniów) - średni koszt 1 ucznia gimnazjum wynosi 10.019,77 zł (rozdział 80110 – 2.695.317,90 : 269 uczniów) - średni koszt 1 ucznia liceum wynosi 14.373,94 zł (rozdział 80120 – 301.852,68 zł : 21 uczniów)

42 Planowany koszt 1 ucznia w 2015 roku w poszczególnych szkołach L.p.Nazwa jednostkiLiczba uczniów (zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2015) Roczna subwencja oświatowa na 1 ucznia w zł (rzeczywista - uśredniona) Plan finansowy jednostki na 2015 rok w zł Roczny koszt 1 ucznia w zł (planowany) Rocznie Gmina dokłada do 1 ucznia w zł (planowane) 1.Liceum Ogólnokształcące w Drobinie 215.258,68301.852,6814.373,939.115,25 2.Technikum w Drobinie*12-38.011,123.167,59 3.Zespół Szkół w Drobinie: - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum 369 196 5.537,14 5.537,- 2.178.659,9 8 1.975.400,8 0 5.904,23 10.078,57 367,09 4.541,57 4.Zespół Szkół w Łęgu Probostwie: - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum 183 74 5.537,14 5.537,- 1.257.015,3 9 719.917,10 6.868,94 9.728,61 1.331,80 4.191,61 5.Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 615.537,14748.995,7412.278,626.741,48 6.Szkoła Podstawowa w Cieszewie 445.537,14842.993,6719.158,9513.621,81

43 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google