Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 maja 2016 1 Piotrkowska 8 Powierzchnia lokalu: 74,90 m2 Ilość pomieszczeń: 5 Położenie: parter - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne inst. elektryczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 maja 2016 1 Piotrkowska 8 Powierzchnia lokalu: 74,90 m2 Ilość pomieszczeń: 5 Położenie: parter - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne inst. elektryczna."— Zapis prezentacji:

1 30 maja 2016 1 Piotrkowska 8 Powierzchnia lokalu: 74,90 m2 Ilość pomieszczeń: 5 Położenie: parter - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; inst. gazowa; Lokal do remontu w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej oraz osprzętu. Nieruchomość wpisana do Ewidencji Zabytków. Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście „Nowe Miasto" ul. Piotrkowska 17 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Gastronomia * 6,5 zł;" Wadium: 1500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. W lokalu dopuszczamy prowadzenie działalności gastronomicznej typu ""klubokawiarnia"", z zastrzeżeniem iż działalność nie może stanowić uciążliwości dla mieszkańców pobliskich posesji. W przypadku uzasadnionych skarg mieszkańców na prowadzoną w lokalu działalność, umowa najmu zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym." iające stan prawny nieruchomości, może to skutkować zmianą właściciela w bliżej nieokreślonym czasie.

2 Piotrkowska 8

3

4

5

6

7 30 maja 2016 7 Piotrkowska 17 Powierzchnia lokalu: 93,28 m2 (w tym 28,74 m2 części wspólnej) Ilość pomieszczeń: 5 Położenie: I piętro – poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna, inst. wodno-kanalizacyjna, wspólne wc, co, Lokal do remontu Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście „Nowe Miasto" ul. Piotrkowska 17 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 1000 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Toczy się postępowanie wyjaśniające stan prawny nieruchomości, może to skutkować zmianą właściciela w bliżej nieokreślonym czasie.

8 Piotrkowska 17

9

10

11

12

13 Piotrkowska 41 Powierzchnia lokalu: 38,61 m2 Ilość pomieszczeń: 3 Położenie: I piętro - lewa oficyna wejście do lokalu nad komórkowcami usytuowanymi nad komórkowcami Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal do remontu w zakresie: -ściany i sufity do malowania,- stolarka budowlana do napraw i malowania,- osprzęt elektryczny do wymiany, -instalacja elektryczna do sprawdzenia,- urządzenia sanitarne częściowo do wymiany.* Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 1000 zł Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum I” ul. Piotrkowska 86 Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów.

14 Piotrkowska 41

15

16

17

18 Powierzchnia lokalu: 14,35 m2 Ilość pomieszczeń: 1 Położenie: parter - lewa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal w dobrym stanie technicznym. Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum I” ul. Piotrkowska 86 Przeznaczenie lokalu: -prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów.

19 Piotrkowska 41

20

21

22 Piotrkowska 53 Powierzchnia lokalu: 27,85 m2 Ilość pomieszczeń: 1 Położenie: parter - lewa oficyna, wejście do lokalu z klatki schodowej Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal do remontu w zakresie: - tynki ścian do przetarcia, - ściany i sufity do malowania, - stolarka drzwiowa do malowania i spasowania, - stolarka okienna skrzynkowa do wymiany, - kraty zewnętrzne do malowania, - żaluzje wewnętrzne drewniane do naprawy i malowania, - inst.elektryczna do wymiany, - inst. wod-kan wewnętrzna do wymiany. Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum I” ul. Piotrkowska 86 Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów.

23 Piotrkowska 53

24

25

26

27 30 maja 2016 27 Piotrkowska 65 Powierzchnia lokalu: 182,21 m2 Ilość pomieszczeń: 14 Położenie: II piętro - front Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; ogrzewanie elektryczne Lokal do remontu w zakresie: - tynki ścian i sufitów do drobnych napraw przed pracami malarskimi, - stolarka budowlana do spasowania i malowania. Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" ul. Piotrkowska 86 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 1500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, - galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

28 Piotrkowska 65

29

30

31

32

33

34

35 30 maja 2016 35 Piotrkowska 68 Powierzchnia lokalu: 29,85 m2 w tym poddasze 9,80m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: parter – prawa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; ogrzewanie elektryczne Lokal w dobrym stanie technicznym Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" ul. Piotrkowska 86 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 1000 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, - galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

36 Piotrkowska 68

37

38

39

40

41

42

43 30 maja 2016 43 Piotrkowska 82 Powierzchnia lokalu: 54,28 m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: parter – poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; inst. gazowa; Lokal do remontu w zakresie: instalacja elektryczna wraz z osprzętem do wymiany,pom1. zawilgocone do osuszenia, w pom.2 brak tynków - do uzupełnienia i napraw, w pom.1 tynki ścian do uzupełnienia i napraw, ściany i sufity do malowania po przeprowadzeniu prac tynkarskich, drzwi metalowe do wymiany,- okna metalowe 3szt. do wymiany- instalacja gazowa, wentylacja do sprawdzenia. -Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, - galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

44 Piotrkowska 82

45

46

47

48

49 Powierzchnia lokalu: 22,57 m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: parter - prawa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; inst. gazowa; Lokal do remontu w zakresie: do zbicia odparzone tynki na ścianach i sufitach w całym lokalu,ściany i sufity do malowania, wykładziny do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany,inst. elektryczna do wymiany, osprzęt elektryczny do wymiany, osprzęt wod-kan do wymiany, inst. gazowa, wentylacja do sprawdzenia. Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, - galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

50 Piotrkowska 82

51

52

53

54 30 maja 2016 54 Piotrkowska 92 Powierzchnia lokalu: 24,50 m2 Ilość pomieszczeń: 1 Położenie: parter - prawa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna; wc; inst. wod-kan Lokal do remontu w zakresie: - okładzina ścienna piaskowiec - do demontażu, - ściany do naprawy - ściany i sufit do malowania, - okiennice do malowania, - w lokalu zamontowana "atrapa typu kominek" do demontażu, -wentylacja do sprawdzenia. Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, - galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

55 Piotrkowska 92

56

57

58

59 30 maja 2016 59 Tuwima 16 Powierzchnia lokalu: 29,96 m2 Ilość pomieszczeń: 1 Położenie: parter - lewa oficyna,poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; c.o; wc poza lokalem Lokal do remontu w zakresie: - tynk położony na suficie do wymiany, brak tynku na ścianach wewnątrz lokalu, podłoga wylewka betonowa do wymiany, stolarka drzwiowa do malowania po uzgodnieniu z Zarządcą, Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" ul. Piotrkowska 86 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, - galerii sztuki, księgarń i antykwariatów.

60 Tuwima 16

61

62

63

64

65 30 maja 2016 65 Piotrkowska 118 Powierzchnia lokalu: 33,36 m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: parterze + poddasze (wejście do lokalu na górę po schodach z boku budynku) Urządzenia techniczne: inst. elektryczna; wc; inst. wod-kan; Lokal do remontu. Protokół z opisem prac koniecznych do wglądu w pok.103 w Wydziale Budynków i Lokali, bądź w siedzibie Administracji Nieruchomościami. Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Remont na ul. Piotrkowskiej od Pasażu Rubinsteina do ul. Zamenhofa planowany jest w terminie -od IV 2013r. - XII 2013r. Uwaga: w 2014r Miasto Łódź planuje rozpoczęcie rewitalizacji nieruchomości przy ul.Piotrkowskiej 118.

66 Piotrkowska 118

67

68

69

70

71

72

73 30 maja 2016 73 Piotrkowska 118 Powierzchnia lokalu: 7,04 m2 Ilość pomieszczeń: 1 Położenie: parter – front, wejście z klatki schodowej Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal w dobrym stanie technicznym Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Remont na ul. Piotrkowskiej od Pasażu Rubinsteina do ul. Zamenhofa planowany jest w terminie -od IV 2013r. - XII 2013r. Uwaga: w 2014r Miasto Łódź planuje rozpoczęcie rewitalizacji nieruchomości przy ul.Piotrkowskiej 118.

74 Piotrkowska 118

75

76

77

78

79

80 30 maja 2016 80 Piotrkowska 118 Powierzchnia lokalu: 17,66 m2 Ilość pomieszczeń: 1 Położenie: parter – prawa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal do remontu w zakresie: tynki ścian i sufitu do uzupełnień na pow. 0,60x2,00 i malowania. Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Remont na ul.Piotrkowskiej od Pasażu Rubinsteina do ul.Zamenhofa planowany jest w terminie od IV 2013r. - XII 2013r. Uwaga: w 2014r Miasto Łódź planuje rozpoczęcie rewitalizacji nieruchomości przy ul.Piotrkowskiej 118.

81 30 maja 2016 81 Piotrkowska 118

82

83

84

85 30 maja 2016 85 Piotrkowska 134 Powierzchnia lokalu: 17,66 m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: parter – lewa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc – wspólne na korytarzu, co, inst. wod-kan; Lokal do remontu w zakresie: lokal po zalaniu tynki ścain w 10% do odgrzybienia i przetarcia, lokal do malowania, podłoga deski w 50% do wymiany, listwy przypodłogowe do wymiany, drzwi wejściowe do wymiany, wewnętrzne do demontażu, stolarka okienna do spasowania i malowania, oszklenie szyba szt.1 do wymiany, regały we wnękach do demontażu, sufit podwieszany drewniany do demontażu, instalacja elektryczna do wymiany, grzejnik żeliwny do malowania. Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Remont na ul.Piotrkowskiej od Pasażu Rubinsteina do ul.Zamenhofa planowany jest w terminie od IV 2013r. - XII 2013r.

86 Piotrkowska 134

87

88

89

90 30 maja 2016 90 Próchnika 3 Powierzchnia lokalu: 79,04 m2 Ilość pomieszczeń: 4 Położenie: parter - prawa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal do remontu w zakresie: tynki ścian i sufitów w pom.2 tynk do uzupełnienia na pow. ok. 0,50m2, na pozostałej powierzchni ścian tynki do przetarcia przed wykonaniem robót malarskich, podłoga - brak listew przyściennych - do uzupełnienia, w pom. 2 do ułożenia płyta OSB oraz wykładzina,drzwi wejściowe do pom.1 i 2 do malowania,stolarka okienna do spasowania i malowania, parapety do szpachlowania i malowania, należy wykonać prace remontowo-konserwacyjne w celu poprawienia stanu technicznego inst.elektrycznej oraz rozdział instalacji zasilającej, brak zabezpieczeń poszczególnych obwodów i zabezpieczeń głównych - do uzupełnienia. Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście „Nowe Miasto” ul. Piotrkowska 17 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł;" Wadium: 1500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

91 Próchnika 3

92

93

94

95 30 maja 2016 95 Próchnika 3 Powierzchnia lokalu: 49,32 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: parter - lewa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. wod-kan; Lokal do remontu w zakresie: - tynki ścian i sufitu do przetarcia przed pracami malarskimi, do likwidacji zaciek na ścianie w pom.4,- w pom.3 glazura zniszczona do zbicia,- wykładzina podłogowa do wymiany, listwy przypodłogowe do uzupełnienia,- brak drzwi pomiędzy pomieszczeniem 3i4, w pom.1- szyba do wymiany,- parapety wewnętrzne do szpachlowania i malowania,- kraty okienne do malowania,- instalacja elektryczna do wykonania rozdział instalacji zasilającej oraz prace remont. - konserwacyjne, - piec akumulacyjny do sprawdzenia. Klucz do lokalu dostępny w: AN Łódź - Śródmieście „Nowe Miasto” ul. Piotrkowska 17 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 7,85 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 7,14 zł;" Wadium: 1000 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

96 Próchnika 3

97

98

99

100 Sienkiewicza 61a Powierzchnia lokalu: 77,24 plus części wspólne 21,26m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: III piętro - poprzeczna oficyna pok.304,305 Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc - wspólne na korytarzu; c.o; inst.telefoniczna; Lokal do remontu w zakresie: - pok.20U,21U malowanie ścian i sufitów, - pok.20U,21U wymiana wykładziny podłogowej, - pok.20U,21U spasowanie i malowanie stolarki okiennej wraz z uzupełnieniem oszklenia, Uwaga: Miasto Łódź planuję rewitalizację nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61a. Remont lokalu w zakresie prac koniecznych będzie uzgodniony z wynajmującym przed podpisaniem umowy najmu, przy czym zakres prac podlegających rozliczeniu ograniczony będzie co do wartości do wysokości 6-miesięcznego czynszu. Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 6,5 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 6,5 zł netto/m2 Wadium: 1000 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

101 Sienkiewicza 61a

102

103

104 Powierzchnia lokalu: 90,71m2 (w tym korytarz 22,61m2) Ilość pomieszczeń: 3 Położenie: I piętro - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc - wspólne na korytarzu; c.o; Lokal do remontu w zakresie:lokal do odnowienia, inst.elektryczna do wymiany, stolarka okienna stan zły,ściany i sufity do malowania. Uwaga: Miasto Łódź planuję rewitalizację nieruchomości przy ul.Sienkiewicza 61a. Remont lokalu w zakresie prac koniecznych będzie uzgodniony z wynajmującym przed podpisaniem umowy najmu, przy czym zakres prac podlegających rozliczeniu ograniczony będzie co do wartości do wysokości 6-miesięcznego czynszu. Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 6,5 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 6,5 zł netto/m2 Wadium: 1000 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów.

105 Sienkiewicza 61a

106

107

108

109

110

111

112

113 Powierzchnia lokalu: ogólna 180, 60 m2 Ilość pomieszczeń: 4 Położenie: parter - front wejście do lokalu z klatki schodowej (lok. 23U) Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; c.o; Lokal do remontu w zakresie: zawilgocone tynki ściany wspólnej z sąsiadującym z budynkiem, lokal do malowania, w pomieszczeniu socjalnym glazura do uzupełnienia, wykładzina do wymiany, wrota metalowe do malowania (wejściowe),stolarka okienna - stan zły, podejście odpływowe wod-kan zakorkowane. Uwaga: Miasto Łódź planuję rewitalizację nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61a. Remont lokalu w zakresie prac koniecznych będzie uzgodniony z wynajmującym przed podpisaniem umowy najmu, przy czym zakres prac podlegających rozliczeniu ograniczony będzie co do wartości do wysokości 6-miesięcznego czynszu. Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 6,5 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 6,5 zł netto/m2 Gastronomia * 5,29 zł; Wadium: 1500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

114 Sienkiewicza 61a

115

116

117

118 Powierzchnia lokalu: ogólna 110 m2 Ilość pomieszczeń: 3 Położenie: parter - prawa oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; c.o; wc wspólne Lokal do remontu w zakresie: - tynki ścian i sufitu - ubytki po rozebranych ścianach działowych w suficie podwieszanym, - ściany do malowania, - do uzupełnienia ubytki po rozebranych ścianach działowych, - stolarka okienna do spasowania i malowania. Miasto Łódź planuję rewitalizację nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61a. Remont lokalu w zakresie prac koniecznych będzie uzgodniony z wynajmującym przed podpisaniem umowy najmu, przy czym zakres prac podlegających rozliczeniu ograniczony będzie co do wartości do wysokości 6-miesięcznego czynszu. Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 6,5 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 6,5 zł netto/m2 Wadium: 1500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

119 Sienkiewicza 61a

120

121

122

123

124

125 Powierzchnia lokalu: 46,02 m2 (pok.10U,11U) Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: II piętro - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc - wspólne na korytarzu; c.o; Lokal do remontu w zakresie: - pok.10U do malowania, - pok.10U stolarka okienna - stan zły, - pok.11U stolarka okienna do malowania. Uwaga: Miasto Łódź planuję rewitalizację nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 61a. Remont lokalu w zakresie prac koniecznych będzie uzgodniony z wynajmującym przed podpisaniem umowy najmu, przy czym zakres prac podlegających rozliczeniu ograniczony będzie co do wartości do wysokości 6-miesięcznego czynszu. Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 6,5 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 6,5 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

126 Sienkiewicza 61a

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136 Powierzchnia lokalu: 35,45 m2 Ilość pomieszczeń: 2 Położenie: II piętro - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne: inst. elektryczna - brak licznika; wc - wspólne na korytarzu; c.o; Lokal do remontu w zakresie: - pok. 13U stolarka okienna do malowania, - pok. 14U lokal do odnowienia, - pok. 14U brak okna nad drzwiami, - pok.14U na zapleczu parapet do wymiany, - pok.14U inst. elektryczna do wymiany. Uwaga: Miasto Łódź planuję rewitalizację nieruchomości przy ul.Sienkiewicza 61a. Remont lokalu w zakresie prac koniecznych będzie uzgodniony z wynajmującym przed podpisaniem umowy najmu, przy czym zakres prac podlegających rozliczeniu ograniczony będzie co do wartości do wysokości 6-miesięcznego czynszu. Klucz w - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” ul. Dowborczyków 5 Stawka minimalna: dla działalności handlowej: 6,5 zł netto/m2, dla pozostałych usług nieuciążliwych 6,5 zł netto/m2 Wadium: 500 zł Przeznaczenie lokalu: - prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej - dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, -galerii sztuki, księgarń i antykwariatów. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne, konieczne do wykonania w obrębie części wspólnych nieruchomości, wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

137 Sienkiewicza 61a

138

139

140

141

142

143


Pobierz ppt "30 maja 2016 1 Piotrkowska 8 Powierzchnia lokalu: 74,90 m2 Ilość pomieszczeń: 5 Położenie: parter - poprzeczna oficyna Urządzenia techniczne inst. elektryczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google