Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ip4inno.eu IP4INNO Moduł 5B: Planowanie biznesowe z własnością intelektualną Narzędzie oceny 7P Zalecenie w sprawie szkolenia: 1,5 h Imię i nazwisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ip4inno.eu IP4INNO Moduł 5B: Planowanie biznesowe z własnością intelektualną Narzędzie oceny 7P Zalecenie w sprawie szkolenia: 1,5 h Imię i nazwisko."— Zapis prezentacji:

1 www.ip4inno.eu IP4INNO Moduł 5B: Planowanie biznesowe z własnością intelektualną Narzędzie oceny 7P Zalecenie w sprawie szkolenia: 1,5 h Imię i nazwisko prelegentaMiejsce i czas

2 www.ip4inno.eu Agenda Wprowadzenie do narzędzia oceny 7P 7P i sugerowane kryteria oceny Plan Produkt Profit Produkcja Promocja Ochrona (ang. Protection) Ludzie (ang. People) 7P – Studium przypadku - ćwiczenie Podsumowanie

3 www.ip4inno.eu Wprowadzenie do narzędzia oceny 7P – model oceny przedsiębiorstw Produkty Profit Plan Promocja Produkcja Ochrona Ludzie

4 www.ip4inno.eu 7P (1) - Plan Plan biznesowy przyczynia się do: odnalezienia finansowania – ograniczenia niewiadomych i ryzyka dla inwestora określenia celów przewidywania problemów postrzegania firmy jako całości

5 www.ip4inno.eu 7P (1) - Sugerowane kryteria: Plan -Długoterminowa wizja firmy została przedstawiona we właściwy sposób -Idea wydaje się wykonalna -Technologia/ produkt posiada określony i spory rynek -Plan nawiązuje do wyjątkowości firmy i prezentuje konkurencyjne technologie

6 www.ip4inno.eu 7P (2) - Produkty Produkty Wynalazki Co to jest (USP)? Technologie Plan rozwoju produktu

7 www.ip4inno.eu 7P(2) - Sugerowane kryteria: Produkt(y) -Produkt(y) posiada wyraźny, wyjątkowy punkt sprzedaży -Firma rozumie korzyści związane z produktami/ usługami oferowanymi klientom, a nie tylko szczegóły techniczne -Firma posiada szereg produktów -Firma posiada wiarygodny plan rozwoju produktów

8 www.ip4inno.eu 7P (3) - Profit Plan finansowy: Analiza progu rentowności, Sprawozdania dotyczące zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz Bilans.

9 www.ip4inno.eu 7P (3) - Sugerowane kryteria: Profit Wzrost obrotu wydaje się realistyczny Wykorzystane założenia zostały objaśnione Szacunki dotyczące rentowności mieszczą się w zakresie osiągalnych wielkości (ok. 0-25%) Dane się zgadzają (wybierz dane, które rozumiesz)

10 www.ip4inno.eu 7P (4) - Produkcja Firma powinna umieć wskazać, jak zamierza wytwarzać swoje produkty, np. produkcja na miejscu lub outsourcing, oraz że rozumie swój łańcuch wartości.

11 www.ip4inno.eu 7P (4) - Sugerowane kryteria: Produkcja Plan określa sposób, w jaki firma zamierza wytwarzać swoje produkty Firma wydaje się rozumieć swój łańcuch wartości Firma jest świadoma ryzyka związanego z outsourcingiem Koszty produkcji firmy nie są wysokie

12 www.ip4inno.eu 7P (5) - Promocja Promocja produktu –Upowszechnianie –Dowody fizyczne –Wystawy przemysłowe –Wyszukiwarki Droga na rynek –Dystrybucja –Powiązania z rynkiem –Drogi na rynek –Wstępna sprzedaż

13 www.ip4inno.eu 7P (5) - Sugerowane kryteria: Promocja -Firma posiada pewne materiały promocyjne lub angażuje się w działalność promocyjną. -Firma we właściwy sposób korzysta z dystrybutorów na rzecz dotarcia do odległych rynków. Istnieją również przejrzyste plany wspierana tych produktów/ sprzedaży usług. -Firma określiła, skąd pochodzić będzie wstępna sprzedaż. -Firma nawiązała ścisłe relacje z rynkiem docelowym.

14 www.ip4inno.eu 7P (6) - Ochrona Prawa własności intelektualnej: patenty, znaki towarowe, prawa z tytułu wzorów, prawa autorskie, prawa hodowcy nasion i sadzonek. Prawa własności intelektualnej dają inwestorom pewność inwestycyjną, ponieważ właściciele praw własności intelektualnej mogą uniemożliwić innym wejście na rynek. Prawami tymi można również handlować poprzez licencjonowanie. Długoterminowe dostawy lub kontrakty z klientami.

15 www.ip4inno.eu 7P (6) - Sugerowane kryteria: Ochrona -Firma posiada pewną formę ochrony pod postacią umów z dostawcami/ klientami lub praw własności intelektualnej -Firma posiada portfolio własności intelektualnej -Plan opisuje korzyści wynikające z własności intelektualnej dla użytkownika końcowego -Plan obejmuje konkurencyjną własność intelektualną

16 www.ip4inno.eu 7P (7) - Ludzie Ludzie wewnątrz Założyciele Kadra zarządzająca Dyrektor Generalny Dyrektor Finansowy Doradcza Rada Naukowa Zarząd Ludzie na zewnątrz Rzecznik Patentowy Biegły Księgowy Adwokat Przedstawiciel ds. Licencjonowania Technologii (Kierownik ds. Technologii) oraz „Dobrzy ludzie mogą odnieść sukces ze złym pomysłem. Źli ludzie nie odniosą sukcesu z choćby najlepszym pomysłem.”

17 www.ip4inno.eu 7P (7) - Sugerowane Kryteria: Ludzie -Zespół zarządzający prowadził wcześniej działalność, w tym związaną z gromadzeniem podobnych funduszy i rekrutacją/ utrzymywaniem personelu. -Zachęca się kluczowy personel do pozostania w firmie przez co najmniej 3 lata albo istnieją plany przejęcia ich wiedzy. -Najważniejsze obowiązki funkcjonalne (produkcja, marketing, sprzedaż, zarządzanie finansowe) wykonywane są przez członków zespołu posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie. -Działalność to szereg wyzwań: zespół może liczyć na wsparcie sieci doświadczonych osób.

18 www.ip4inno.eu Studium Przypadku - Ćwiczenie Proszę opracować jedno dodatkowe kryterium dla każdego P, by ocenić oba przypadki Proszę ocenić studia przypadków względem kryteriów Dla każdego studium przypadku proszę przyznać każdemu wyrażeniu 1-5 punktów w oparciu o uzyskane informacje; 1 oznacza zdecydowaną niezgodę z wyrażeniem, a 5 – zdecydowaną zgodę. Na przykład...

19 www.ip4inno.eu Proszę porównać wyniki przypisane do każdego studium przypadku Czy wszystkie kategorie mają równe znaczenie? W jaką firmę by Państwo zainwestowali? Studium Przypadku - Ćwiczenie

20 www.ip4inno.eu Podsumowanie Ocena firm to coś więcej niż gromadzenie danych Twarde liczby obrazują historię – nie informują o przyszłości Dobre firmy prezentują postawy dobrych firm Złe firmy prezentują postawy złych firm Ludzie kierują działalnością; ludzie zmieniają działalność; ludzie stanowią najważniejsze P

21 www.ip4inno.eu Dziękuję za uwagę! Ponad 50 godzin lekcyjnych materiałów, studiów przypadku, ćwiczeń, linków i wiele więcej można znaleźć na www.ip4inno.eu


Pobierz ppt "Www.ip4inno.eu IP4INNO Moduł 5B: Planowanie biznesowe z własnością intelektualną Narzędzie oceny 7P Zalecenie w sprawie szkolenia: 1,5 h Imię i nazwisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google