Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne - jak napisać projekt? Paulina Szuster.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne - jak napisać projekt? Paulina Szuster."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne - jak napisać projekt? Paulina Szuster

2 Unia Europejska finansuje realizację projektów poprzez: € Fundusze Strukturalne € Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) € Europejski Fundusz Społeczny (ESF) € Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF/FEOGA) € Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG) € Fundusz Spójności € Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)

3 €Inwestycje produkcyjne €Inwestycje w dziedzinie infrastruktury €Rozwój potencjału wewnętrznego €Pomoc techniczna Zakres interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)

4 €usługi dla przedsiębiorstw (zarządzanie, analizy, badania rynkowe itp.) €transfer technologii (wdrażanie innowacji, wzmocnienie potencjału rozwojowego sfery badań i technologii, clusters) €dostęp do środków finansowych (dotacje inwestycyjne, pożyczki, kredytowe) €inwestycje infrastrukturalne służące rozwojowi lokalnemu Zakres interwencji - rozwój potencjału wewnętrznego (pobudzanie lokalnych inicjatyw rozwojowych):

5 € rozwój społeczeństwa informacyjnego € rozwój turystyki i inwestycji w dziedzinie kultury, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, pod warunkiem, że wiąże się ono z tworzeniem stałych miejsc pracy € ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym efektywne i ekologiczne wykorzystanie energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii Zakres interwencji ERDF – ciąg dalszy:

6 € równouprawnienie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, głównie poprzez zakładanie firm i rozbudowę infrastruktury usługowej, umożliwiającej pogodzenie życia rodzinnego z praca zawodową € transnarodowa, transgraniczna i międzyregionalna współpraca, mająca na celu trwały – regionalny i lokalny rozwój Zakres interwencji ERDF – ciąg dalszy:

7 Projekt - cechy € Służy realizacji określonego celu € Polega na skoordynowaniu powiązanych ze sobą działań € Jest ograniczony w czasie, posiada określone zasoby i budżet € Ma wyjątkowy charakter

8 Projekt - aktorzy € Grupa docelowa € Zamawiający, zlecający € Wykonawca

9

10 Etapy cyklu projektu € STRATEGIA € Ocena sytuacji społeczno – ekonomicznej € Ocena priorytetów narodowych € Ustalenie obszaru działania projektów i jego celów € IDENTYFIKACJA € Analiza sytuacji € Lista praktycznych interwencji € Zidentyfikowanie idei projektu € Konsultacje z adresatami projektu € Analiza problemu

11 CEL powinien być : € S pecific (konkretny) € M easurable (mierzalny) € A chievable/available (dostępny) € R ealistic (realistyczny) € T imed (określony w czasie)

12 Cel szczegółowy € Efekty projektu pojawiające się w jakiś czas po jego zakończeniu € Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy w jakiś czas po zakończeniu realizacji projektu

13 Cel szerszy Efekty długoterminowe, wynikające między innymi z realizacji projektu


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne - jak napisać projekt? Paulina Szuster."

Podobne prezentacje


Reklamy Google