Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy substancje można mieszać?  Otrzymywanie mieszanin  Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych  Rozdzielanie mieszanin jednorodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy substancje można mieszać?  Otrzymywanie mieszanin  Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych  Rozdzielanie mieszanin jednorodnych."— Zapis prezentacji:

1 Czy substancje można mieszać?  Otrzymywanie mieszanin  Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych  Rozdzielanie mieszanin jednorodnych

2 Mieszaniny i ich rodzaje  Mieszanina – co najmniej dwie różne substancje zmieszane w dowolnych proporcjach wagowych lub objętościowych  Doświadczenie - obserwacje mieszanin:  siarka + opiłki żelaza  woda + kreda lub mąka  woda + olej jadalny  woda + sól kuchenna lub cukier

3 Mieszaniny i ich rodzaje Mieszaniny Jednorodne (homogeniczne) Niejednorodne (heterogeniczne)  Składników mieszaniny nie można odróżnić „gołym - nieuzbrojonym” okiem  Składniki mieszaniny można odróżnić „gołym - nieuzbrojonym” okiem Przykłady: mieszanina wody z cukrem, solą lub kwasem octowym, mieszania powietrza Przykłady: mieszania wody z olejem, piaskiem lub mąką, siarka z opiłkami żelaza, cukier i mak

4 Metody rozdzielania mieszanin  Rozdzielanie mieszanin – mieszanie substancji jest procesem fizycznym, to też składniki mieszaniny można rozdzielić metodami fizycznymi wykorzystując różnice we właściwościach fizycznych substancji wchodzących w skład mieszaniny:  Rozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach (woda, benzyna, nafta, alkohol)  Temperatura wrzenia lub topnienia  Gęstość substancji lub średnica drobin  Szybkość przemieszczania się w rozpuszczalniku

5 Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych  Rozdzielanie mieszaniny siarki i opiłków żelaza:  różnice we właściwościach magnetycznych składników mieszaniny  Rozdzielanie mieszaniny wody i kredy:  wykorzystanie nierozpuszczalności kredy w wodzie: dekanacja – oddzielenie ciała stałego i cieczy przez zlanie klarownej cieczy z nad osadu sedymentacja – proces opadania na dno drobin ciała stałego w cieczy pod wpływem siły ciężkości filtracja (sączenie) – przepuszczenie mieszaniny ciała stałego i cieczy prze filtr (sączek) przepuszczający ciecz ale zatrzymujący osad

6 Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych  Rozdzielanie mieszaniny wody i oleju  wykorzystanie nierozpuszczalności cieczy w sobie i różnej gęstości substancji w mieszaninie użycie rozdzielacza – naczynie z kranikiem do spuszczania cieczy o większej gęstości  Pozostałe metody rozdzielania mieszanin: Odwirowanie (np. rozdzielenie mleka od śmietany) Przesiewanie na sicie (np. rozdzielenie mąki i maku) Odparowanie cieczy od ciała stałego (np. woda i piasek)

7 Rozdzielanie mieszanin jednorodnych  Rozdzielanie mieszaniny wody i soli kuchennej  wykorzystanie bardzo dużej różnicy wrzenia substancji - woda 100 o C, sól – 610 o C odparowanie – ogrzanie mieszaniny cieczy i rozpuszczonej w niej ciała stałego (sól, cukier) w celu odparowaniu cieczy – rozpuszczalnika krystalizacja – wydzielenie substancji stałej w postaci kryształów w wyniku obniżenia temp. lub częściowego odparowania rozpuszczalnika w roztworze nasyconym – roztwór przechodzi w przesycony i substancja stała w nadmiarze ulega krystalizacji

8 Rozdzielanie mieszanin jednorodnych  Rozdzielenie mieszaniny dwóch cieczy lub gazów wzajemnie się rozpuszczających:  Wykorzystanie różnić temp. wrzenia: woda – 100 o C + ocet – 118 o C, woda + alkohol – 78 o C, ropa naftowa), gazów: tlen (-182 o C) azot (-195 o C), wodór (-253 o C)  Destylacja frakcjonowania – rozdzielenie mieszaniny cieczy lub skroplonych gazów różniących się temp. wrzenia: składnik o niższej temp. wrzenia odparowuje w pierwszej kolejności, przeprowadzony w pary po schłodzeniu ulega skropleniu  Chromatografia bibułowa lub cienkowarstwowa – wykorzystanie różnych szybkości przemieszczania się składników mieszaniny z rozpuszczalnikiem np. w bibule

9 Zadanie domowe – hodowla kryształów  W ciepłej wodzie porcjami rozpuszczaj mieszając sól kuchenną aż do momentu gdy ostatnia porcja nie ulega rozpuszczeniu.  Na patyczku zaczep nić bawełnianą i jej koniec zanurz w roztworze soli kładąc patyczek na krawędziach naczynia (słoiczek, szklanka) i postaw w ciepłym miejscu (np. obok kaloryfera)  Codziennie obserwuj zmiany i zapisz obserwacje)


Pobierz ppt "Czy substancje można mieszać?  Otrzymywanie mieszanin  Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych  Rozdzielanie mieszanin jednorodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google