Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Domowe magazyny energii – informacje rynkowe dla kupującego Barbara Adamska ADM Poland / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki IV Forum Fotowoltaika dla każdego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Domowe magazyny energii – informacje rynkowe dla kupującego Barbara Adamska ADM Poland / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki IV Forum Fotowoltaika dla każdego."— Zapis prezentacji:

1 Domowe magazyny energii – informacje rynkowe dla kupującego Barbara Adamska ADM Poland / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki IV Forum Fotowoltaika dla każdego Poznań, 10 maja 2016

2 Agenda Magazyn energii elektrycznej – definicja, znaczenie dla użytkownika i systemu elektroenergetycznego Rynek domowych magazynów energii w Niemczech: system wsparcia zakupu magazynów, wielkość rynku, struktura Magazyny AC vs DC, technologia litowo-jonowa vs kwasowo-ołowiowa 2

3 Magazyny energii elektrycznej 3 Systemy umożliwiające: gromadzenie energii w dowolnej postaci (poprzez zamianę energii elektrycznej na inny rodzaj energii lub akumulowanie energii w polu magnetycznym bądź elektrycznym), a następnie w pożądanym momencie przetworzenie zgromadzonej energii i jej dostarczenie (oddanie) w postaci energii elektrycznej o określonych parametrach.

4 Domowe magazyny energii a sieć elektroenergetyczna Instytut Fraunhofera ISE, Speicherstudie 2013: studium skutków systemowych (m.in. redukcja szczytów podaży prądu solarnego oraz zapotrzebowania na energię z sieci w godzinach wieczornych, usługi systemowe) Wnioski: redukcja o ok. 40 proc. szczytów podaży prądu solarnego w skali całego systemu, możliwość przyłączenia do tego samego odcinka sieci do 66 proc. więcej mocy zainstalowanej w systemach PV Warunek: użytkowanie zasobników energii w systemach PV w sposób wspierający sieć 4

5 Sposób użytkowania magazynu 5

6 Domowe Magazyny PV Redukcja pików podaży Większa moc instalacji PV podłączonych do sieci Łączenie wielu jednostek w wirtualny magazyn 6

7 Rynek domowych magazynów energii w Niemczech - wielkość Ok. 30.000 zainstalowanych jednostek na koniec 2015, na koniec 2014 r. 15.000 jednostek Do 2020 sprzedaż 45.000 jednostek w ciągu roku Ilość jednostek zakupionych w ramach programu wsparcia zakupu magazynów (2013 - 2015 r.) - 19.000 7

8 Magazynowanie energii stymuluje rozwój branży PV Prognozy dynamicznego rozwoju rynku Wzrost sprzedaży Duża podaż systemów Nowi gracze na rynku (m.in. koncerny samochodowe, koncerny energetyczne) Nowa strategia komunikacji marketingowej z klientem końcowym 8

9 System wsparcia zakupu domowych magazynów energii Zasobnik energii w nowo instalowanym systemie PV lub doposażenie systemu działającego (systemy do 30 kWp) Warunek: ilość energii elektrycznej wprowadzana do sieci nie może przekroczyć 60% zainstalowanej mocy systemu PV, udział w programie monitorująco- badawczym (RWTH Aachen) Czas obowiązywania: 1.05.2013 – 31.12.2015 Budżet: 60 mln. EUR. Wartość inwestycji beneficjentów programu w magazyny energii to 450 mln EUR (dane: Federalne Ministerstwo Gospodarki BMWi, luty 2016 r.) 9

10 Nowy system wsparcia zakupu domowych magazynów energii Zasobnik energii w nowo instalowanym systemie PV lub doposażenie systemu działającego (systemy do 30 kWp) Warunek: ilość energii elektrycznej wprowadzana do sieci nie może przekroczyć 50% zainstalowanej mocy systemu PV, udział w programie monitorująco- badawczym (RWTH Aachen) Czas obowiązywania: 1.03.2016 – 31.12.2018 Budżet programu: 30 mln EUR 10

11 Program monitorująco – badawczy: raport roczny 2015 (1) 43% systemów zakupionych w ramach programu wsparcia to systemy wyposażone w akumulatory kwasowo-ołowiowe, 57% w akumulatory litowo- jonowe trend w kierunku technologii litowo-jonowej: 70% magazynów energii zainstalowanych w pierwszym kwartale 2015 spadek cen dla klienta indywidualnego w okresie 1. kwartał 2014 roku – 1. kwartał 2015 roku wyniósł 11% dla systemów z akumulatorami kwasowo- ołowiowymi oraz 18% dla systemów z akumulatorami litowo-jonowymi 11

12 Program monitorująco – badawczy: raport roczny 2015 (2) średnia pojemność użytkowa baterii: 6,45 kWh (7,06 kWh dla ołowiowo-kwasowych oraz 5,55 kWh dla litowo-jonowych) najpopularniejsze magazyny o pojemności nominalnej 4 oraz 8 kWh udział zużycia własnego na poziomie 55%-60% (dla użytkowników, w przypadku których ilość energii wytworzonej oraz zużywanej w ciągu roku się bilansują) 12

13 Nowy system wsparcia zakupu domowych magazynów energii (2) Połączenie niskooprocentowanego kredytu i bezzwrotnej dotacji Wysokość kosztów kwalifikowanych: 2000 EUR (systemy nowo instalowane) lub 2200 EUR (doposażenie) na 1 kWp mocy zainstalowanej systemu Wysokość dotacji obniżana w czasie: 1.03 do 30.06 – 25%, 1.07 do 31.12.2016 – 22%, później co pół roku obniżana o 3% (10% w 2. półroczu 2018), czyli maks. 500 EUR (instalacja nowa) lub maks. 550 EUR (doposażenie) na 1 kWp mocy zainstalowanej PV do 30.06.2016 – w 2. półroczu 2018 roku odpowiednio 200 EUR lub 220 EUR na 1 kWp mocy zainstalowanej PV 13

14 Akumulatory kwasowo-ołowiowe vs. litowo - jonowe dziś // +10 lat 14 30 – 50 90 – 110 Energia właściwa (Wh/kg) 50 – 75 // 50 - 100 200 – 350 // 250 - 500 Gęstość energetyczna (Wh/l) 500 – 2.000 // 1.000 – 4.000 1.000 – 5.000 // 2.000 – 10.000 Liczba cykli ładowania 5 – 15 lat // 8 - 20 lat 5 – 20 lat // 10 – 25 lat Żywotność (kalendarzowa) 70% / 80% do 100 % / do 100% Głębokość rozładowania 100 – 250 EUR // 50 – 150 EUR 300 – 800 EUR // 150 – 400 EUR Średnia cena rynkowa 1 kWh

15 Magazyn AC vs. DC 15

16 Magazyn AC vs. DC Magazyn AC System PV oraz zasobnik energii mają oddzielne inwertery i niezależnie od siebie podłączone są do sieci Łatwość doposażenia w magazyn istniejących systemów PV Konieczność dwóch inwerterów – wyższe koszty Co do zasady wyższe straty energii (nie zawsze – zależy to od sprawności poszczególnych komponentów) Magazyn DC Magazyn energii i system PV podłączone do sieci przez ten sam inwerter Przewaga kosztowa (jeden inwerter) oraz mniej potrzebnego miejsca Trudność doposażenia istniejącego systemu PV Co do zasady wyższa sprawność całego systemu 16

17 Rynek domowych magazynów energii - podsumowanie Znaczna redukcja cen, przewidywane utrzymanie trendu Kilkudziesięciu oferentów, kilkaset systemów Ogromna różnorodność systemów Wzrost bezpieczeństwa systemów Możliwość pracy niektórych systemów w „roju” (wirtualny magazyn) 17

18 18 Barbara Adamska barbara.adamska@admpoland.eu ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa www.admpoland.eu


Pobierz ppt "Domowe magazyny energii – informacje rynkowe dla kupującego Barbara Adamska ADM Poland / Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki IV Forum Fotowoltaika dla każdego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google