Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej Grupowe zakupy energii elektrycznej Niniejszą prezentację opracowano na podstawie materiałów firmy: Jacek Walski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja kosztów energii elektrycznej Grupowe zakupy energii elektrycznej Niniejszą prezentację opracowano na podstawie materiałów firmy: Jacek Walski."— Zapis prezentacji:

1 Optymalizacja kosztów energii elektrycznej Grupowe zakupy energii elektrycznej Niniejszą prezentację opracowano na podstawie materiałów firmy: Jacek Walski PREDA Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna, 29.11.2013

2 Zarządzanie kosztami energii.

3 System elektroenergetyczny przed 01.07.2007 r. DYSTRYBUTORDYSTRYBUTOR

4 System elektroenergetyczny po 01.07.2007 r. Sprzedawca Lokalny Zakład Energetyczny

5 Definicja TPA TPA (z ang. Third Party Access), to zasada pozwalająca na dostęp stron trzecich do rynku energii, dzięki której odbiorca końcowy może swobodnie wybierać dostawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najlepszą cenę i warunki dostawy. Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej umowy i zawrzeć osobno z dowolnym sprzedawcą energii umowę na zakup i zużycie energii elektrycznej, z lokalnym zakładem energetycznym umowę na przesył energii elektrycznej.

6 6 Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o dystrybucję energii Umowa o zakup energii

7 Jak działa rynek energii elektrycznej w Polsce? Spółki obrotu OSP OSD1 OSD2Klienci Wytwórcy faktura za energię energia elektryczna faktury za usługę przesyłania dane rozliczeniowe faktura za usługę kompleksową

8 Jak działa rynek energii elektrycznej po zmianach? Spółki obrotu OSP OSD1 OSD2 Klienci Wytwórcy faktura za energię Faktura za dystrybucję energia elektryczna faktury za usługę dystrybuji / przesyłania

9 źródło: Rzeczpospolita Rynek dystrybucyjny.

10 Wolny Energetyczny Rynek.

11 Zmiana organizacji zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego Podsumowanie działań Osiągnięte efekty

12 12 Oś czasu.

13 DziałanieTermin Spotkanie z jednostkami organizacyjnymi UMWP.27.04.2012 r. Badania parametrów dystrybucyjnych. Weryfikacja wyników raportów. Szacowane (wtedy) oszczędności – 3 492 tys. zł netto. maj – lipiec 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej na potrzeby jednostek Województwa Pomorskiego. 20.09.2012 r. Rozpoczęcie procedur rozwiązywania umów kompleksowych przez placówki ze skutkiem na 31.12.2012 r. wrzesień 2012 r. Ogłoszenie wyników przetargu. Wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – 236,50 zł/MWh netto. 13.11.2012 r. Harmonogram

14 DziałanieTermin Podpisanie przez jednostki umów sprzedaży energii elektrycznej z firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 26.11.2012 r. Zaproszenie w trybie zamówienia z wolnej ręki do świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 3.12.2012 r. Negocjacje i zawieranie umów na dystrybucję energii elektrycznej. do 31.12.2012 r. (w rzeczywistości do kwietnia 2013) Rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej na nowych warunkach. 1.01.2013 r. Monitorowanie faktur i kontrola spodziewanego efektu. 2013 r. Harmonogram

15 Lp.O F E R E N T Cena jednostkowa netto [zł/MWh] 1TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 236,50 zł 2PKP Energetyka SA 242,00 zł 3PGE Obrót SA 242,50 zł 4ENERGA Obrót SA 246,53 zł Ceny oferentów na 2013 r.

16 Wolumen energii (rocznie): 37,5 GWh Ilość PPE: 305 szt Koszt* energii netto przed przetargiem: 12,9 mln zł Koszt* energii netto po przetargu: 8,9 mln zł Roczna oszczędność netto: ok. 4 mln zł Roczna oszczędność brutto: ok. 4,9 mln zł *) nie uwzględniono kosztów dystrybucji energii Najważniejsze parametry 2013

17 Struktura szacunkowych rocznych oszczędności brutto w 2013 r.

18 Lp.O F E R E N T Cena jednostkowa netto [zł/MWh] 1ENERGA-Obrót SA 204,89 zł 2PKP Energetyka SA 206,30 zł 3PGE Obrót SA 207,30 zł 4TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 207,33 zł Ceny oferentów na 2014

19 Wolumen energii (rocznie): 44,4 GWh Ilość PPE: 357 szt Koszt* energii netto przed przetargiem**: 15,8 mln zł Koszt* energii netto po przetargu: 9,1 mln zł Roczna oszczędność netto: ok. 6,7 mln zł Roczna oszczędność brutto: ok. 8,2 mln zł *) nie uwzględniono kosztów dystrybucji energii **) koszt obliczony wg cen określonych w taryfie dostawcy Najważniejsze parametry 2014

20 Oszczędności Całkowite oszczędności narastająco od dnia 1 stycznia 2013 r do 31.12.2014 r wyniosą 13,1 mln zł brutto

21 Wolny Energetyczny Rynek.

22 Optymalnym działaniem w dalszym okresie byłoby przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na (drobne) działania inwestycyjne, których wdrażanie skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej w placówkach. Co dalej?

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Optymalizacja kosztów energii elektrycznej Grupowe zakupy energii elektrycznej Niniejszą prezentację opracowano na podstawie materiałów firmy: Jacek Walski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google