Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna,"— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna, 29.11.2013
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej Grupowe zakupy energii elektrycznej Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna, Niniejszą prezentację opracowano na podstawie materiałów firmy: Jacek Walski PREDA

2 Zarządzanie kosztami energii.

3 System elektroenergetyczny przed 01.07.2007 r.
B U O

4 System elektroenergetyczny po 01.07.2007 r.
Sprzedawca Sprzedawca Sprzedawca Lokalny Zakład Energetyczny

5 Definicja TPA TPA (z ang. Third Party Access), to zasada pozwalająca na dostęp stron trzecich do rynku energii, dzięki której odbiorca końcowy może swobodnie wybierać dostawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najlepszą cenę i warunki dostawy. Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej umowy i zawrzeć osobno z dowolnym sprzedawcą energii umowę na zakup i zużycie energii elektrycznej, z lokalnym zakładem energetycznym umowę na przesył energii elektrycznej.

6 Umowa kompleksowa. 6 6

7 Jak działa rynek energii elektrycznej w Polsce?
OSD2 Klienci Wytwórcy OSP OSD1 faktura za energię faktura za energię Spółki obrotu energia elektryczna faktury za usługę przesyłania dane rozliczeniowe faktura za usługę kompleksową

8 Jak działa rynek energii elektrycznej po zmianach?
Klienci OSD2 Wytwórcy OSP Faktura za dystrybucję OSD1 faktura za energię faktura za energię Spółki obrotu energia elektryczna faktury za usługę dystrybuji / przesyłania

9 Rynek dystrybucyjny. źródło: Rzeczpospolita

10 Niezależny Operator Pomiarowy
Wolny Energetyczny Rynek. Niezależny Operator Pomiarowy Sprzedawca energii Operator Systemu Dystrybucyjnego 10

11 Zmiana organizacji zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego Podsumowanie działań Osiągnięte efekty

12 Oś czasu. 12 12

13 Harmonogram Działanie Termin
Spotkanie z jednostkami organizacyjnymi UMWP. r. Badania parametrów dystrybucyjnych. Weryfikacja wyników raportów. Szacowane (wtedy) oszczędności – tys. zł netto. maj – lipiec 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu energii elektrycznej na potrzeby jednostek Województwa Pomorskiego. r. Rozpoczęcie procedur rozwiązywania umów kompleksowych przez placówki ze skutkiem na r. wrzesień 2012 r. Ogłoszenie wyników przetargu. Wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. – 236,50 zł/MWh netto. r.

14 Harmonogram Działanie Termin
Podpisanie przez jednostki umów sprzedaży energii elektrycznej z firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. r. Zaproszenie w trybie zamówienia z wolnej ręki do świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. r. „Negocjacje” i zawieranie umów na dystrybucję energii elektrycznej. do r. (w rzeczywistości do kwietnia 2013) Rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej na nowych warunkach. r. Monitorowanie faktur i kontrola spodziewanego efektu. 2013 r.

15 Cena jednostkowa netto [zł/MWh]
Ceny oferentów na 2013 r. Lp. O F E R E N T Cena jednostkowa netto [zł/MWh] 1 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 236,50 zł 2 PKP Energetyka SA 242,00 zł 3 PGE Obrót SA 242,50 zł 4 ENERGA Obrót SA 246,53 zł

16 Najważniejsze parametry 2013
Wolumen energii (rocznie): 37,5 GWh Ilość PPE: 305 szt Koszt* energii netto przed przetargiem: 12,9 mln zł Koszt* energii netto po przetargu: 8,9 mln zł Roczna oszczędność netto: ok. 4 mln zł Roczna oszczędność brutto: ok. 4,9 mln zł *) nie uwzględniono kosztów dystrybucji energii

17 Struktura szacunkowych rocznych
oszczędności brutto w 2013 r.

18 Cena jednostkowa netto [zł/MWh]
Ceny oferentów na 2014 Lp. O F E R E N T Cena jednostkowa netto [zł/MWh] 1 ENERGA-Obrót SA 204,89 zł 2 PKP Energetyka SA 206,30 zł 3 PGE Obrót SA 207,30 zł 4 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 207,33 zł

19 Najważniejsze parametry 2014
Wolumen energii (rocznie): 44,4 GWh Ilość PPE: 357 szt Koszt* energii netto przed przetargiem**: 15,8 mln zł Koszt* energii netto po przetargu: 9,1 mln zł Roczna oszczędność netto: ok. 6,7 mln zł Roczna oszczędność brutto: ok. 8,2 mln zł *) nie uwzględniono kosztów dystrybucji energii **) koszt obliczony wg cen określonych w taryfie dostawcy

20 13,1 mln zł brutto Całkowite oszczędności narastająco Oszczędności
od dnia 1 stycznia 2013 r do r wyniosą 13,1 mln zł brutto

21 Wolny Energetyczny Rynek.
21

22 Co dalej? Optymalnym działaniem w dalszym okresie byłoby przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na (drobne) działania inwestycyjne, których wdrażanie skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej w placówkach.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Gospodarczego Kościerzyna,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google