Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości wybranych soli i ich zastosowanie. KMnO 4 – manganian(VII) potasu  Substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, barwy fioletowo-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości wybranych soli i ich zastosowanie. KMnO 4 – manganian(VII) potasu  Substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, barwy fioletowo-"— Zapis prezentacji:

1 Właściwości wybranych soli i ich zastosowanie

2 KMnO 4 – manganian(VII) potasu  Substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, barwy fioletowo- różowej, o, silnych właściwościach utleniających,  Stosowana do dezynfekcji wody do kąpieli, przemywania ran, płukania jamy ustnej, utleniacz w procesach chemicznych  Ogrzewana ulega rozkładowi:  2KMnO 4  K 2 MnO 4 + O 2 + MnO 2

3 CaCO 3 – węglan(IV) wapnia (kalcyt)  Substancja krystaliczna, praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, bezbarwna, rozpuszcza się w kwasach  Stosowana do produkcji wapna palonego (CaO), szkła, białego pigmentu farb, kredy do pisania, środek ścieralny past do zębów, nawóz odkwaszający gleby  Ogrzewana ulega rozkładowi:  CaCO 3  CaO + CO 2

4 Ca 3 (PO 4 ) 2 - ortofosforan(V) wapnia  Substancja krystaliczna, praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, bezbarwna, temp. topnienia 1670 o C  Stosowany jako wolnodziałający nawóz fosforowy, surowiec do otrzymywania dwuwodoroortofosforanów(V) (nawozów fosforowych dobrze rozpuszczalnych - superfostaty):  Ca 3 (PO 4 ) 2 + 4H 3 PO 4  3Ca(H 2 PO 4 ) 2

5 NaHCO 3 – wodorowęglan(IV) sodu i (NH 4 ) 2 CO 3 – węglan(IV) amonu  Substancje krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, bezbarwne  Stosowane do produkcji środków spulchniających w piekarnictwie  Ogrzewane ulegają rozkładowi:  NaHCO 3  Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2  (NH 4 ) 2 CO 3  2NH 3 + H 2 O + CO 2

6 CaSO 4 – siarczan(VI) wapnia, (CaSO 4 ) 2 ∙H 2 O, CaSO 4 ∙2H 2 O  Substancje krystaliczne, bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, bezbarwne:  CaSO 4 – siarczan(VI) wapnia: anhydryt  (CaSO 4 ) 2 ∙H 2 O – siarczan(VI) wapnia – woda(2/1): gips palony  CaSO 4 ∙2H 2 O – siarczan(VI) wapnia – woda(1/2): gips utwardzony  Gips palony jest stosowany w budownictwie i medycynie, rzeźbiarstwie i hutnictwie do wykonywania odlewów, gips palony, otrzymuje się przez prażenie:  4 CaSO 4 ∙2H 2 O  CaSO 4 + (CaSO 4 ) 2 ∙H 2 O + CaSO 4 ∙H 2 O + 6H 2 O  Twardnienie - krystalizacja gipsu palonego:  (CaSO 4 ) 2 ∙H 2 O + 3H 2 O  2CaSO 4 ∙2H 2 O

7 CuSO 4 ∙5H 2 O – siarczan(VI) miedzi(II) – woda(1/5)  Substancje krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie:  CuSO 4 ∙5H 2 O: barwy błękitnej (lazurowej)  CuSO 4 – siarczan(VI) miedzi(II): bezbarwny T CuSO 4 ∙5H 2 O  CuSO 4 + 5H 2 O  Stosowany w chemii analitycznej do identyfikacji związków organicznych:  próba Trommera – wykrywanie cukrów redukujących,  związków polihydroksylowych – cukrów, alkoholi,  wykrywanie białek – reakcja biuretowa).

8 AgNO 3 – azotan(V) srebra(I)  Substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, bezbarwna  Stosowana w analizie chemicznej:  wykrywanie cukrów redukujących – próba Tollensa,  w medycynie do usuwania kurzajek (lapis), środek antyseptyczny  otrzymywanie trudno rozpuszczalnych chlorków i bromków i jodków srebra – soli światłoczułych stosowanych w fotografii: AgNO 3 + NaCl  AgCl + Na + + NO 3 - AgNO 3 + NaBr  AgBr + Na + + NO 3 - AgNO 3 + NaI  AgI + Na + + NO 3 -

9 AgCl – chlorek srebra(I), AgBr – bromek srebra(I), AgI – jodek srebra(I )  Substancje krystaliczne, praktycznie nierozpuszczalne w wodzie:  AgCl – chlorek srebra(I): barwy białej  AgBr – bromek srebra(I): barwy jasnożółtej  AgI – jodek srebra(I): barwy żółtej  Stosowane do produkcji błon filmowych, fotograficznych i papieru fotograficznego, pod wpływem światła ulegają rozkładowi z wydzieleniem metalicznego srebra: 2AgCl  2Ag + Cl 2 2AgBr  2Ag + Br 2 2AgI  2Ag + I 2

10 K 2 Cr 2 O 7 – dichromian(VI) potasu, K 2 CrO 4 – chromian(VI) potasu  Substancje krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie o właściwościach utleniających:  K 2 Cr 2 O 7 – dichromian(VI) potasu: barwy pomarańczowej, w środowisku zasadowym przechodzi w chromiany(VI): Cr 2 O 7 2- + 2OH -  2CrO 4 2- + H 2 O  K 2 CrO 4 – chromian(VI) potasu: barwy żółtej, w środowisku kwasowym przechodzi w dichromiany(VI): 2CrO 4 2- + 2H +  Cr 2 O 7 2- + H 2 O  Stosowany jako utleniacz w procesach chemicznych

11 NaCl – chlorek sodu  Substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, bezbarwna, temp. topnienia 801 o C  Stosowany do:  Otrzymywania sodu i chloru w elektrolizie stopionego NaCl,  Środek konserwujący żywność i przyprawowy do potraw,  W medycynie – sól fizjologiczna: 0,9% wodny roztwór NaCl,  Zimowe utrzymanie dróg – rozpuszczalność jest praktycznie niezależna od temperatury

12 Ałuny – sole podwójne  Sole podwójne zawierające dwa rodzaje kationów o ogólnym wzorze: Me 2 SO 4 ∙Me` 2 (SO 4 ) 3 ∙24H 2 O lub MeMe`(SO 4 ) 2 ∙12H 2 O  kationy jednododatnie Me: K +, Na +, NH 4 +  kationy trójdodatnie Me`: Fe 3+, Cr 3+, Al 3+ K 2 SO 4 ∙Al 2 (SO 4 ) 3 ∙24H 2 O lub KaAl(SO 4 ) 2 ∙12H 2 O NaCr(SO 4 ) 2 ∙12H 2 O (NH 4 )Fe(SO 4 ) 2 ∙12H 2 O  K 2 SO 4 ∙Al 2 (SO 4 ) 3 ∙24H 2 O: ałun glinowo-potasowy (siarczan(VI)glinu-siarczan(VI)potasu-woda(1/24), stosowany do tamowania krwi

13 Sole jako nawozy mineralne  KCl – chlorek potasu: sól potasowa (kainit)  NH 4 Cl – chlorek amonu: salmiak  NaNO 3 – azotan(V) sodu: saletra sodowa (saletra chilijska)  KNO 3 – azotan(V) potasu: saletra potasowa (saletra indyjska)  Ca(NO 3 ) 2 – azotan(V) wapnia: saletra wapniowa (saletra norweska)  NH 4 NO 3 – azotan(V) amonu: saletra amonowa  K 2 SO 4 – siarczan(VI) potasu  (NH 4 ) 2 SO 4 – siarczan(VI) amonu  MgSO 4 - siarczan(VI) magnezu  Ca(H 2 PO 4 ) 2 – dwuwodoroortofosforan(V) wapnia: superfosfat wapniowy  K 3 PO 4 – ortofosforan(V) potasu: superfosfat potasowy  K 2 (NH 4 )PO 4 – ortofosforan(V) amonowo-dwupotasowy: superfosfat amonowo-potasowy,  Ca 3 (PO 4 ) 2 i Mg 3 (PO 4 ) 2 – ortofosforan(V) wapnia i magnezu : fosforyt wapniowy, fosforyt magnezzowy  CaCO 3 – węglan(IV) wapnia – kalcyt (kreda)


Pobierz ppt "Właściwości wybranych soli i ich zastosowanie. KMnO 4 – manganian(VII) potasu  Substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, barwy fioletowo-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google