Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 EFEKTY PRACY POD PRZEWODNICTWEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONWENCIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 EFEKTY PRACY POD PRZEWODNICTWEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONWENCIE."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 EFEKTY PRACY POD PRZEWODNICTWEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONWENCIE MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP sformalizowanie prac Zespołu: STANOWISKO nr 31/2013/K-P KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 października 2013 r. w sprawie utworzenia, określenia składu i zakresu działań Zespołu eksperckiego do spraw polityki przestrzennej działania merytoryczne : STANOWISKO nr 32/2013/K-P KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli samorządu województwa w procesie kształtowania przestrzeni STANOWISKO nr 32/2013/K-P KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 października 2013 w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu S1

2 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Drugie półrocze 2013 roku czas prezydencji Konwentu Marszałków RP realizowanej przez Województwo Kujawsko Pomorskie przypadł na okres w którym: Dokonały się przesądzenia o realizacji Planu działań związanych z wdrożeniem KPZK 2030 Prowadzone prace nad KUB weszły fazę konsultacji tez, co wiązało się z wieloma dyskusjami, na różnych forach i szczeblach instytucjonalnych, przy wielu kontrowersjach co do przedmiotu, celu, formy także w kwestii powiązania Kodeksu budowlanego ze sprawami dotyczącymi planowania przestrzennego. S3

3 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Dla problematyki dotyczącej stanu przestrzeni polskiej podjęte były ważne aspekty dotyczące architektury w ramach określania reguł i zasad POLSKIEJ POLITYKI ARHITEKTONICZNEJ – polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury. Czy trwamy w oczekiwaniu na rządową wersją projektu PPA? Cieniem na ten okres kładły się aspekty związane z realizacją i wdrażaniem przez Rząd RP deregulacji zawodów w tym urbanistów. Wszystkie te zjawiska wpisały się w całokształt atmosfery złego samopoczucia służb planistycznych, urbanistycznych i zawodowego czynnych planistów przestrzennych. Krzyk do władz o poszanowanie Polskiej Przestrzeni poprzez zastosowanie rzeczywiście rzetelnych i przejrzystych zasad realizacji polityk, staje się wołaniem bez nadziei. S 4

4 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 W KOŃCOWYM OKRESIE PREZYDENCJI KONWENTU DOŚWIADCZAMY SZANSY? Czy mega ministerstwo jest taką szansą? Czy odczujemy, my pragnący właściwej jakości działania, że jesteśmy wysłuchani ? my PLANIŚCI, URBANIŚCI czyli także SŁUŻBY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO !!!! S 5

5 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Z początkiem roku 2012, już po przyjęciu przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku KPZK 2030, w regionach wzrosło zainteresowanie warsztatowymi spotkaniami służb planowania przestrzennego, które nawiązywało do spotkań biur planowania skutecznie realizowanych do 2011 roku. Pierwszą inicjatywę w tym okresie i zakresie wykonał Toruń na początku 2012 roku. Jednym z głównych tematów poruszanych od dawna w środowisku, była potrzeba skonkretyzowania rzeczywistego stanu służb planistycznych, które funkcjonują w poszczególnych regionach. Sprawność systemu planistycznego uwarunkowana strukturami samorządów wojewódzkich szytych na miarę własnego politycznego pomysłu na ich budowę i funkcjonowanie, doprowadziła do zagubienia szans na porównywalność sposobu działania ale także i oddziaływania oraz kontaktu czy monitorowania. S 6

6 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Zaczęły pojawiać się sygnały o dowolnej realizacji zadań planowania regionalnego z pominięciem lub bez uszanowania istniejących potencjałów zawodowych (instytucjonalnych) a w budowaniu nowych struktur dominowało oszczędzanie, co odbywało się kosztem likwidacji „starego” potencjału biur. S 7

7 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Jednocześnie w przepływie informacji istotnych z punktu funkcjonowania służb planistycznych, w zależności od regionu, dostrzegalnych jako adresat były przemiennie albo biura planowania przestrzennego albo departamenty (geodezji, infrastruktury, polityki przestrzennej) lub wybiórczo jednostki kadry urbanistycznej. Wzorce cudze, (innych regionów, te bardziej „oszczędne i nowoczesne”), wykorzystywane w tych reformach, stanowiły i stanowią podstawy obaw o przetrwanie biur planowania przestrzennego. S 8

8 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Dlatego stało się coraz bardziej ważnym zawołanie o potrzeby stworzenia sytemu planowania przestrzennego opartego o odbudowę biur planowania ale także systemu gwarantującego właściwy przepływ informacji jak i w nowej dynamicznej sytuacji wymiany informacji czy danych. S 9

9 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Aktywność przedstawicieli służb planowania Województwa Kujawsko Pomorskiego przy próbie współdziałania sąsiednich województw zmierzała do przeprowadzenia rozpoznania, które nie zostało zrozumiane i podchwycone przez szereg regionów. Skończyło się na niedokończonej akcji monitoringu stanu rzeczy. S 10

10 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 W marcu 2013 roku, wraz z województwem pomorskim w Charzykowych, podczas „ad hoc” skrzykniętego spotkania …… (na zapleczu konferencji), już wydawało się że ponownie zainicjowano powrót do spotkań warsztatowych S 11

11 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Optymistycznie zapowiadająca się szansa odnowy spotkań służb planistycznych, szansa podjęta przy inicjatywie kolegi z Wrocławia, szybko umarła w okolicznościach abdykacji. S 12

12 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 ostatecznie………. Województwo Kujawsko Pomorskie doprowadza do konferencji w październiku 2012 roku, by podczas kameralnego spotkania warsztatowego podjąć na nowo próbę poderwania środowisk w organizowaniu warsztatowych spotkań. Był potem grudzień i Wrocław, który już w nowych strukturach instytutowych, ambicjonalnie zrealizował spotkanie grudniowe w 2012 roku. S 13

13 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Nie udała się też w pierwszej połowie roku 2013 realizacja z inicjatywy wojewódzka łódzkiego …. …. bo zbiegły się nowe zadania wszystkich środowisk, w tym również międzynarodowa konferencja PURPLE w Poznaniu, co ze zdynamizowanym działaniem wszystkich biur na zapotrzebowanie zewnętrzne i w wyniku realizacji własnych zadań programowych musiało doprowadzić do posuchy. S 14

14 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Ale w lipcu 2013 znowu zadziałał Toruń, z początkiem okresu przewodnictwa województwa w Konwencie Marszałków RP, spotkaniem służb planowania przestrzennego w dniu 2 lipca. – Pt; zainicjowanie problematyki ładu przestrzennego i reformy systemu planowania przestrzennego w ramach prac Konwentu. Według sprawozdania z tego spotkania z datą 19 lipca, zostało poruszonych 22 tematów z szerokiego zakresu problematyki dotyczącej planowania i gospodarki przestrzennej. Znaczna część z nich stanowiła znaczenie materiału wejściowego do zsyntetyzowania tematów wiodących którymi powinniśmy się zająć, z Toruniem …… stąd też zaczyna się kiełkowanie tematu ZE. S 15

15 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 02 lipiec 2013 Wnioski ze spotkania roboczego z 2 lipca 2013 r. przed Konwentem Marszałków Województw RP planowanym w październiku 2013 r. w zakresie zagadnień ładu przestrzennego jako materiał, stanowił syntetyczne (zmiksowane) ujęcie problemów, które zostały poruszone na spotkaniu, poprzez wystąpienia regionów wykreowane przez gospodarzy spotkania. „Zebrane tezy będą stanowiły podstawę do opracowania stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP. Przygotowywane stanowisko Konwentu powinno mieć charakter ogólny – nawiązujący jednak do szczegółowych zagadnień, tak aby dotyczyło wszystkich województw; służyły będą również dalszej wymianie informacji pomiędzy służbami wojewódzkimi a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.” S 16

16 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Na spotkaniu omówiono też projekt - Propozycji organizacji Konwentu Marszałków Województw RP w zakresie ŁADU PRZESTRZENNEGO do realizacji w terminie październikowym. Zaprezentowano też wstępny projekt tez do projektu stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP. Pierwotna wersja tez do stanowiska KM RP (autorstwa Kol. F. Pankaua) została udostępnione w celu wykorzystania w pracach Zespołu. S 17

17 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 24 wrzesień 2013 r.: odbyło się drugie (nieformalne) spotkanie Zespołu; prace nad projektem stanowiska Konwentu w zakresie wzmocnienia roli samorządu województwa w procesie kształtowania przestrzeni. W czasie tego spotkania przedstawione zostały POLSKA POLITYKA ARCHITEKTONICZNA Tezy Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego Oba tematy przedstawione na spotkaniu w dotychczasowych działaniach jako przedmiot trwających prac Polskiej Rady Architektury, SARP, TUP i Izby architektów RP oraz Komisji Kodyfikacyjnej. W przypadku Tez KUB już w niepełnym już składzie potkania, niezbyt pewnym głosem ustalono, że wskazanym jest przygotowanie się do uczestnictwa w zaopiniowaniu dokumentu lub zajęciu stanowiska, które mogłoby być stanowiskiem Konwentu Marszałków. S 18

18 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Dlatego ustalono konieczność przeprowadzenia akcji wypracowania stanowiska, jako szansy przygotowania się na potrzebę wypełnienia roli opiniodawczej konwentu. Zadanie to ostatecznie zostało zrealizowane w trybie wymiany korespondencji kilku środowisk, a w wersji dopracowanej przez województwo Kujawsko pomorskie zaprezentowane na początku października. Wątpliwości, które dotyczyły skorelowania planowania lokalnego i spraw budowlanych jako pomieszanie aspektów planowania przestrzennego ze sprawami realizacyjnymi, nie ułatwiły zaprogramowania współpracy, co ujawniło się podczas spotkania 8 października. S 19

19 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 08 październik 2013 r.: wspólne spotkanie służb planistycznych województw ze służbami geodezyjnymi; debata nad wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE w aspektach planistycznych i geodezyjnych Podczas konferencji wypracowano (w trudnych warunkach, ale owocnie), projekt stanowiska Konwentu Marszałków RP, który stanowił podstawę dla prac nad ostateczną wersją, którą gospodarze Konwentu doprowadzili do formuły ostatecznej przyjętej w dniu 17 października. Tym samym Zespół Ekspertów mógł poczuć się uprawomocniony do prac merytorycznych. S 20

20 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 JUŻ PO KONWENCIE 5 listopada 2013 r. spotkanie Zespołu Ekspertów z dyskusją nad tezami do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego – oraz określenie ram przygotowania opinii Zespołu. Przyjęto przez akceptację sposób finalizacji prac nad regulaminem pracy Zespołu, który w wersji ostatecznej gospodarze prezydencji załączyli do sprawozdania. Na spotkaniu zostały przedstawiona prezentacja pt:” „Skutki przestrzenne, społeczne i ekonomiczne obecnego modelu zarządzania przestrzenią”, co wpłynęło na rewizję próby uaktywnienia Zespołu w przedmiocie zgłoszenia uwag do TEZ KODEKSU, niezależnie od szeroko zaprowadzonej wcześniej akcji w regionach. S 21

21 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Wystąpienie przedstawicieli jeszcze MRR z prezentacją dotyczącą „Skutków założeń Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego” tylko potwierdziło potrzebę kontynuacji składania uwag ale już w drodze nie oficjalnej z wykorzystaniem przedstawiciela KK, członka ZE Kolegi Adama Kowalewskiego S 22

22 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Uwagi do założeń Kodeksu Urbanistyczno-Architektonicznego należało przesyłać do 18 listopada 2013 r, na adres: zagospodarowanie@kujawsko-pomorskie.pl br. Przedstawiciele województwa Kujawsko-pomorskiego we współpracy z komisją wnioskową przygotowali opinię Zespołu, która została przekazana do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Podjęto decyzję, że propozycje planu działań w zakresie wzmocnienia roli samorządu województwa w procesie kształtowania przestrzeni zostaną opracowane na podstawie materiału przygotowanego przez komisje wnioskową (Pani Ewa Burchat-Błachuta) przez przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego – do 18 listopada br. S 23

23 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 W okresie po spotkaniu październikowym i po Konwencie, w ramach Zespołu ujawniają się nowe możliwości, w tym propozycje programowo zadaniowe: Zaprezentowane przez przedstawicielkę IRT we Wrocławiu w temacie „Co zawiera i czemu może służyć plan zagospodarowania przestrzennego województwa Zaprezentowane przez przedstawicielkę UM Województwa Śląskiego STUDIUM PRZYPADKU dotyczącego Ppzp województwa Śląskiego który ma charakter dynamiczny. S 24

24 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 Wypowiedzi te zapowiadały późniejszą deklarację zadziałania akcyjnego i współpracy regionów, które miały być przedmiotem następnego spotkania Zespołu, ustalonego na 9 grudnia. Tematem spotkania miał być również plan działań Zespołu

25 SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 9 grudnia 2015 Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiła propozycję założeń do planu działań, który miałby służyć realizacji regionalnej polityki przestrzennej wraz z modelem jego wdrożenia. Przedstawiono projekt opinii w sprawie tez do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który był wypracowany przez komisję a po dyskusji uzyskał akceptację dla przekazania do wykorzystania przez Komisję Kodyfikacyjną jako pomocniczy materiał do zbioru uwag. Pojawiła się także propozycja IRT Wrocław w temacie harmonogramu prac w roku 2014 S 26

26 POTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 z określonym celem uporządkowania regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu planowania przestrzennego poziomu regionalnego. Ministertswo Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiło informację na temat prac i działań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego województw, które wraz z w wym. celem przełożyło się na problematykę obecnego spotkania Zespołu. S 27


Pobierz ppt "SPOTKANIE ZEPOŁU EKSPERTÓW PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW RPWarszawa 21 luty 2014 EFEKTY PRACY POD PRZEWODNICTWEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONWENCIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google