Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja genów i genomów. Rozmiar genomu Eukaryota 2 1 pg DNA = 1Gzasad  Alexandrium tamarense  Około 140 chromosomów  200 pg DNA/komórkę  Rośliny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja genów i genomów. Rozmiar genomu Eukaryota 2 1 pg DNA = 1Gzasad  Alexandrium tamarense  Około 140 chromosomów  200 pg DNA/komórkę  Rośliny."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja genów i genomów

2 Rozmiar genomu Eukaryota 2 1 pg DNA = 1Gzasad  Alexandrium tamarense  Około 140 chromosomów  200 pg DNA/komórkę  Rośliny do 150 pg

3 Ciągła reorganizacja genomu 3  Bloki genów zachowane  Syntenia genów rzodkiewnika, ziemniaka i winorośli  Rearanżacja chromosomów X Xu et al. Nature 000, 1-7 (2011) doi:10.1038/nature10158

4 Kompresja i ekspansja genomu 4  Białko HTT odpowiedzialne za chorobę Huntingtona  67 eksonów u człowieka i ryby Takifugu Corradi N, Slamovits C H Briefings in Functional Genomics 2011;10:115-124 © The Author 2010. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002. Copyright © 2002, Bruce Alberts, Alex

5 Gęstość intronów w genomach Eukarya 5 Roy et al. Nature Reviews Genetics 7, 211–221 (March 2006) | doi:10.1038/nrg1807

6 Eksonowa teoria genów 6  Walter Gilbert 1987  Elegancka hipoteza  Dystrybucja intronów nie potwierdza jej  Tasowanie eksonów głównie u kręgowców Brown TA. Genomes. 2nd edition. Oxford: Wiley-Liss; 2002. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21128/

7 Pochodzenie intronów jądrowych  Być może od intronów grupy II 7

8 P Dolezal et al. Science 2006;313:314-318 Published by AAAS Genom komórkowy i proteomy w przedziałach komórkowych

9 Wędrówka genów między przedziałami 9  Geny akumulują się w jądrze

10 Genomy mitochondrialne 10  Rickettsia  bliski krewny mitochondriów  Jacoba, Reclinomonas  Excavata mają najwięcej genów mitochondrialnych

11 Geny organellarne 11  Geny uciekają z organelli  Drobna część została  Fotosynteza i oddychanie  Translacja  Hipoteza hydrofobowa (ale Rubisco-LSU)  Hipoteza CORR (co-location for redox regulation)

12 Geny chloroplastowe 12  W genomach chloroplastowych zostały geny kodujące białka położone blisko centrów aktywnych

13 Ewolucja przez duplikacje genów 13  Hemoglobina Brown TA. Genomes. 2nd edition. Oxford: Wiley-Liss; 2002.

14 Ewolucja przez duplikacje genów  Ohno, Susumu. (1970). Evolution by gene duplication.  Nowe geny mogą powstać  przez duplikacje  DNA  RNA  od innego organizmu (gatunku) 14

15 Duplikacja genów 15  Ohno, Susumu. (1970). Evolution by gene duplication. Brown TA. Genomes. 2nd edition. Oxford: Wiley-Liss; 2002.

16 Richard C Moore, Michael D Purugganan The evolutionary dynamics of plant duplicate genes Current Opinion in Plant Biology Volume 8, Issue 2 2005 122 - 128 http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2004.12.001  Dzisiejsza wersja. Duplikacja genów

17 Geneza i ewolucja genów homeotycznych 17 NATURE REVIEWS | GENETICS VOLUME 6 | DECEMBER 2005 | 881 © 2005 Nature Publishing Group Oliver Hobert & Heiner Westphal Trends in Genetics: 2/2000

18 Duplikacja i tasowanie domen białkowych 18

19 Kasetowa budowa białek 19  Duplikacje domen  Niezależne od intronów  Zależne od intronów Białko ANK1 z erytrocytów Street et al. (2006) The Role of Introns in Repeat Protein Gene Formation Journal of Molecular Biology 360, 258 - 266 http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2006.05.024

20 Duplikacja i tasowanie domen białkowych 20  Tasowanie eksonów  Tkankowy aktywator plazminogenu  Plazminogen  EGF  Kringle

21 Kasetowa budowa białek osocza krwi 21  Białka  tPA  Czynnik XII  HGFA  Fibronektyna  Domeny  K, Kringle  P, proteaza  E, EGF-podobna  Pr, bogata w prolinę  F, Fibronektyna typ I (‘finger’)  II, Fibronektyna typ II  III, Fibronektyna typ III Martijn et al. Physiological responses to protein aggregates: Fibrinolysis, coagulation and inflammation (new roles for old factors) FEBS Letters Volume 583, Issue 16 2009 2691 - 2699 http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2009.06.013

22 Poliploidyzacja u roślin 22  Wielokrotna duplikacja genomu u roślin nasiennych Jiao et al. Ancestral polyploidy in seed plants and angiosperms 5 M AY 2 0 1 1 | V O L 4 7 3 | N AT U R E

23 Heksaploidalna pszenica 23  Prawdopodobnie z udziałem człowieka

24 Syntenia 24  Dwukrotna duplikacja genomu  ~58 milionów lat temu i <13 milionów lat temu  Po odgałęzieniu, kolejno winorośli i lucerny ND Young et al. Nature 000, 1-5 (2011) doi:10.1038/nature10625

25 Rozmnażanie bezpłciowe 25  Głównie Prokaryota, ale też u Eukaryota  Skomplikowany cykl komórkowy u Eukaryota homologiczny z podziałem komórkowym bakterii

26 26  Homologiczne białka cytoszkieletu u Eukaryota i Prokaryota  Cały proces można uznać za homologiczny Cykl komórkowy u bakterii Gitai (2005) The New Bacterial Cell Biology: Moving Parts and Subcellular Architecture. Cell 120, 577–586. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2005.02.026

27 27  Tubulina i białko FtsZ mają aktywność GTPazy i wspólną domenę białkową  Inne homologiczne białka cytoszkieletu bakterii to MreB, ParM i CreS  Występują u eubakterii i archeanów Wspólne pochodzenie białek cytoszkieletu FtsZ Tubulina

28 Wspólne pochodzenie białek cytoszkieletu 28  Struktura drugorzędowa i przyrównanie sekwencji białka FtsZ z M. jannaschii oraz tubulin ze świni Faguy & Doolittle (1998) Cytoskeletal proteins: The evolution of cell division. Current Biology 8, R338 - R341 http://dx.doi.org/10.1016/S0960-9822(98)70216-7

29 29  Białko FtsZ odpowiada za podział komórki a białko CreS za jej kształt  Białko MreB odpowiada za kształt komórki, jej polarność i segregacje materiału genetycznego  Ich ekspresja jest zsynchronizowana w czasie i przestrzeni Wspólne pochodzenie cytoszkieletu Gitai (2005) Cell 120, 577–586. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2005.02.026

30 Płeć i rozmnażanie płciowe 30  To proces jednokomórkowy  Wiele eukariontów rozmnaża się bezpłciowo  Powstał u prokariontów i rozwinął się u wczesnych eukariontów zapewne dzięki rekombinacji  Daje przewagę ewolucyjną (w większości sytuacji)  Kosztuje  Wysiłek zlokalizowania i skłonienia partnera  Skomplikowanie cyklu komórkowego

31 Płeć 31  Potomstwo niejednakowe genetycznie Copyright © Pearson Education, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  Pozwala to na szybsze dostosowanie się populacji do zmiennych warunków otoczenia przez pozbycie się genów szkodliwych i przechowanie lepszych genów na przyszłość

32 Poliploidyzacja  Płodne potomstwo 32

33 Martis M M et al. PNAS 2012;109:13343-13346 ©2012 by National Academy of Sciences Powstawanie nowych chromosomów


Pobierz ppt "Ewolucja genów i genomów. Rozmiar genomu Eukaryota 2 1 pg DNA = 1Gzasad  Alexandrium tamarense  Około 140 chromosomów  200 pg DNA/komórkę  Rośliny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google