Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na Świecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na Świecie."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na Świecie

2 Coffey International Development poprawia poziom życia społeczności na całym świecie.

3 Coffey International Development w Polsce Zarządzanie projektami rozwoju społeczno-ekonomicznego dla sektora publicznego Wdrażanie programów szkoleniowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowywanie studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. Doradztwo w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pomoc w wejściu na rynek oraz usługi rozwoju eksportu dla firm prywatnych. Wsparcie we wdrażaniu praktyk odpowiedzialnego biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR)

4 Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na Świecie AECOM (2005): pomiędzy 1985 a 2004 rokiem, globalne finansowanie publiczno-prywatne w ramach 2096 projektów wyniosło prawie $887 miliardów $325 miliardów zostało przeznaczonych na 656 projektów transportowych Spośród 2096 projektów 1121 zostało zakończone do 2004 roku. Pełna wartość 1121 projektów wyniosła $451 miliardów. PPP nigdy nie zastąpi nakładów publicznych. W Wielkiej Brytanii umowy PFI stanowią od 12 do15% ogólnych publicznych wydatków inwestycyjnych.

5 Table 2.1. 10 państw o najwyższej wartości PPP/PFI, 2003 i 2004 Miejsce 2004 Państwo Wartość USD miliony Kontrakty % udział Miejsce 2003 Wartość USD miliony Kontralty % udział 1 United Kingdom 13 212 81 32.6 1 14 694 59 56.7 2 Korea 9 745 9 24.1 3 3 010 3 11.6 3 Australia 4 648 9 11.5 7 611 4 2.4 4 Hiszpania 2 597 7 6.4 2 3 275 8 12.6 5 USA 2 202 3 5.4 4 927 2 3.6 6 Węgry 1 521 2 3.8 11 251 1 1.0 7 Japonia 1 473 15 3.6 10 274 5 1.1 8 Włochy 1 269 2 3.1 5 714 3 2.8 9 Portugalia 1 095 2 2.7 n.a. n.a. 10 Kanada 746 3 1.8 n.a. Żródło: Dealogic, quoted in OECD, 2006a:57.

6 Powody rosnącego zainteresowania PPP Pościg za wyższymi poziomami “wartości za pieniądze” (VFM). –VFM reprezentuje optymalną kombinację jakości, cech i ceny, skalkulowanej na cały cykl życia produktu Wprowadzanie do dostrzegalnie wyższych poziomów efektywności sektora prywatnego. –Zdolności i umiejętności sektora prywatnego Rząd utrzymuje kontrolę nad rezultatami ilościowymi i jakościowymi Dostęp do prywatnych finansów.

7  Największy rynek PPP na świecie  ponad 700 podpisanych umów, 500 działających i stanowiących £46 miliardów inwestycji kapitałowych  140+ umów podpisanych ze szkołami (dotyczy ponad 500szkół) o wartości powyżej £4.0 miliardów od 1997  150+ umów podpisanych ze szpitalami o wartości powyżej £6.0 miliardów od 1997  PPP/PFI stanowi 10-15% rządowych zamówień kapitałowych w każdym roku Wielka Brytania Doświadczenie w PPP/PFI

8 Źródło: Ministerstwo Skarbu Ilość i wartość projektów PPP w Wielkiej Brytanii rocznie

9 Wartość kapitału w podziale na sektory 3% 2% 22% 16% 5% 6% 10% 13% Departament Zdrowia Departmanet Rolnictwa i Żywności Ministerstwo Obrony Departament Edukacji i Umiejętności Inne Departament Spraw Wewnętrznych Departament Pracy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Podatkowy Administracja Rozwojem Ekonomicznym Departament Transportu

10 podpisane 108 projektów o wartości ponad £15mln oraz kombinowanej łącznej wartości kapitałowej ponad £6.5mld Przykład: Szpital Uniwersytecki w Norfolk i Norwich został otwarty dla pacjentów w listopadzie 2001. Zajmuje on powierzchnię 63 akrów, dysponuje 987 miejscami i powstał w wyniku połączenia dwóch starych szpitali Wielka Brytania: Doświadczenie w Sektorze Zdrowia

11 81 projektów o wartości ponad £15 milionów i łącznej wartości kapitałowej prawie £3 miliardów Przykład: Projekt PFI Szkoły w Stoke Projekt ma za zadanie poprawę, utrzymanie i dostarczenie energii do wszystkich budynków szkolnych w mieście Stoke-on-Trent czyli: · 6 szkół specjalnych · 11 szkół pielęgniarskich · 88 szkół podstawowych · 17 szkół wyższych Wielka Brytania doświadczenie: Edukacja

12 44 projektów o wartości ponad £15 milionów i łącznej wartości kapitałowej ponad £3.5 miliardów Przykład: Odnowienie Budynku Głównego, Whitehall Było to przedsięwzięcie o wartości £352 milionów odnowienia i modernizacji budynku pierwszej klasy z wczesnych lat 50tych i największy jak do tej pory kontrakt PFI. W rezultacie stworzono nowoczesne i elastyczne środowisko pracy dla Ministerstwa, natomiast historyczna architektura budynku została zachowana i odnowiona. Wielka Brytania doświadczenie: Obrona

13 Wielka Brytania Doświadczenie PFI/PPP: Efektywność Fakty pokazują, iż tradycyjne zamówienia publiczne są bardziej kosztowne niż zamówienia PFI / PPP 81% instytucji publicznych zaangażowanych w projekty PFI wierzy, iż osiąga satysfakcjonujące i lepsze efekty z zainwestowanych pieniedzy – Krajowe Biuro Audytu 88% projektów zostało zrealizowanych na czas lub wcześniej – Ministerstwo Skarbu Tylko 8% projektów było opóźnionych o więcej niż 2 miesiące – Krajowe Biuro Audytu 78% projektów zostało zrealizowanych po założonej w umowie cenie - Ministerstwo Skarbu 17% szacowanych oszczędności w kosztach - Krajowe Biuro Audytu

14 Wielka Brytania doświadczenie PFI/PPP: Efektywność Terminowość wykonania: Źródło: Ministerstwo Skarbu/ NAO Poniesione koszty

15 PPP w Europie Przyjęte programy PPP Długa historia prywatnych koncesji, powstawanie programów PPP Pojawiające się programy PPP Zainteresowanie PPP, znikome doświadczenie związane z infrastrukturą prywatną 5

16 Umowy PPP w Europie sektorowo, 2005 Drogi 62% Kolej 15% Rekreacja 1% IT 8% Edukacja 1% Zdrowie 9% Lotniska 0.25% Sprawiedliwość 4% Drogi Kolej Lotniska Sprawiedliwość Edukacja Zdrowie Rekreacja IT

17 Lista zaplanowanych w Europie i ogłoszone przetargi (€ miliardy) na PPP Źródlo: DLA Piper 2005 Całkowita wartość europejskich przetargów podwoiła się co najmniej o €20miliardów w 2004 do €54miliardów w 2005

18 1 UK I Europa: Doświadczenie i Efektywność PPP

19 Trendy w europejskim sektorze PPP Niemcy, Wielka Brytania Niski, wzrastający Obrona Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia Hiszpania, Wielka Brytania Średni, wzrastający Średni, stały Woda & Gospodarka Odpadami Wielka BrytaniaNiski, wzrastający Sprawiedliwość Niemcy, Wielka Brytania Niski, wzrastający Niski, stałyEdukacja Włochy, Wielka Brytania Średni, wzrastający Zdrowie Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania Średni, wzrastający Wysoki, średni Transport KrajePPPOutsourcing Wzrastający Stały Wysoki Średni Niski

20 Kluczowe zagadnienia dla rozwoju PPP na świecie Jak określa się wartość uzyskaną w projektach PPP do tradycyjnych metod finansowania Standaryzacja umów PPP Organizacja centrów promocyjnych PPP przez władze narodowe i lokalne Incorporating review mechanisms into very long term contracts Using PPP with ever smaller investments

21 Podsumowanie i Wnioski PPP jest efektywnym podejściem do zamówień publicznych w określonych sytuacjach W krajach, w których jest stosowane jego popularność stale rośnie Specyfika sytuacji w Polsce będzie wymagała doinwestowania kapitałowego w przyszłych latach, PPP może uzupełnić tą lukę Sektory, w których zastosowanie PPP może być szczególnie efektywne w Polsce to sport i rekreacja, zdrowie, budynki publiczne Obecne uwarunkowania prawne dotyczące PPP są mało pomocne w jego rozwoju, ale co ważne nie hamują go

22 Studium przypadku Crivina Ogrezeni (położona niedaleko Bukaresztu, Rumunia) Przedsięwzięcie – budowa i eksploatacja zakładu uzdatniania wody Celem projektu jest zaopatrzenie w wodę przy zapewnieniu: –czystości –zaspokojenia potrzeb –przystępności finansowej –środków na realizację przedsięwzięcia

23 Rozwiązanie dotyczące Finansowania Przedsięwzięcia Umowa jest zawarta na czas określony 20 lat od daty rozpoczęcia prac ziemnych – 3 lata na wybudowanie i 17 lat na eksploatację Koszty budowy wynoszą GBP 100 milionów: –10% “kapitału” – od Partnera Prywatnego –90% “długu” – od Banków i Instytucji Finansowych Roczny koszt eksploatacji wynosi GBP 10 milionów Zadłużenie w banku spłacane z bieżących dochodów, począwszy od daty zakończenia budowy projektu ustalonej w harmonogramie

24 Kluczowi uczestnicy Burmistrz Konsorcjum Instytucje finansowe i bankowe

25 Kluczowi uczestnicy - cele Burmistrz –zdolność systemu do dostarczenia określonej ilości wody –przystępna cena –odpowiednie „value for money” Konsorcjum –zyskowność –zdolność systemu do dostarczania odpowiedniej ilości wody –łatwość zarządzania Instytucje finansowe i bankowe –spłata kredytu

26 Analiza ryzyka Etap projektu i budowy: –czy Ministerstwo ds. Planowania może odmówić wydania pozwolenia na budowę zakładu uzdatniania wody na przedmiotowej działce? –okazuje się, że 6 metrów pod powierzchnią znajduje się skała magmowa co przedłuży o 3 miesiące prace budowlane i zwiększy o 10% koszty budowy –lokalny podwykonawca Głównego Wykonawcy nie reguluje płatności terminowo, a jego pracownicy w celu uzyskania zapłaty strajkują

27 Analiza ryzyka Etap “O&M”: –źródło wody tzw. „nieoczyszczonej” w lokalnej rzece wysycha –weszły w życie nowe przepisy prawa wymagające od pracowników używających w pracy chemikaliów noszenia specjalnej odzieży ochronnej –weszły w życie nowe przepisy prawa, zgodnie z którymi wszystkie zbiorniki filtrujące uzdatnianą wodę powinny być przykryte: jednorazowy koszt przykrycia GBP10 milionów –bliskość trzęsienia ziemi spowodowała znaczne szkody w urządzeniach, których naprawa zajmie 9 miesięcy, a koszt GBP 30 milionów. Tymczasowo woda może być dostarczana „częściowo” –urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane w niewłaściwy sposób wskutek czego nie jest możliwe uzdatnienie wystarczającej ilości wody, a ta która jest dostarczana jest słabej jakości

28 Projekt SPV Podmiot Publiczny Inicjator Spółka Projektowa Spółka Projektowa SPV Spółka Holdingowa Umowa Partnerów Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3 Konsorcjum Sponsorów

29 Umowa dotycząca projektu Podmiot Publiczny Inicjator Spółka Projektowa Podmiot Publiczny Inicjator Spółka Projektowa SPV Spółka Holdingowa Umowa PPP /Koncesji Umowa Partnerów Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3 Konsorcjum Sponsorów

30 Umowy z podwykonawcami Podmiot Publiczny Inicjator Spółka Projektowa Podmiot Publiczny Inicjator Konsorcjum Sponsorów Spółka Projektowa SPV Inne Podmioty Spółka Holdingowa Prace Budowlane Usługi Pozostałe Umowa PPP /Koncesji Wykonawca budowlany Dostawca usług FM Dostawca innych usług Ubezpieczyciele Dostawca np. surowców Odbiorca/ Nabywca Umowa Partnerów Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3 Konsorcjum Sponsorów Umowa o roboty budowlane Umowy podwykonawcze FM Inne umowy podwykonawcze Pakiet ubezpieczeniowy Umowa dostawy Umowa z odbiorcami

31 Główni Kredytodawcy (ok. 90%) Podmiot Publiczny Inicjator Umowa przelewu praw / Umowa współpracy Spółka Projektowa Podmiot Publiczny Inicjator Konsorcjum Sponsorów Spółka Projektowa SPV Kredytodawcy Inne Podmioty Spółka Holdingowa Dług niepod- porządkowany i pakiet zabezpieczeń Kredytodawcy Umowa PPP /Koncesji Wykonawca budowlany Dostawca usług FM Dostawca innych usług Ubezpieczyciele Dostawca np. surowców Odbiorca/ Nabywca Umowa Partnerów Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3 Konsorcjum Sponsorów Umowa o roboty budowlane Umowy podwykonawcze FM Inne umowy podwykonawcze Pakiet ubezpieczeniowy Umowa dostawy Umowa z odbiorcami

32 Zabezpieczenie głównego kredytu Podmiot Publiczny Inicjator Umowa przelewu praw / Umowa współpracy Spółka Projektowa Podmiot Publiczny Inicjator Konsorcjum Sponsorów Spółka Projektowa SPV Kredytodawcy Inne Podmioty Spółka Holdingowa Dług niepod- porządkowany i pakiet zabezpieczeń Kredytodawcy Umowa PPP /Koncesji Wykonawca budowlany Dostawca usług FM Dostawca innych usług Ubezpieczyciele Dostawca np. surowców Odbiorca/ Nabywca Umowa Partnerów Sponsor 1Sponsor 2Sponsor 3 Konsorcjum Sponsorów Umowa o roboty budowlane Umowa przelewu praw/Współpracy Umowy podwykonawcze FM Inne umowy podwykonawcze Pakiet ubezpieczeniowy Umowa dostawy Umowa z odbiorcami

33 Podporządkowani kredytodawcy/mezzanine (ok.10%)

34 Inwestorzy kapitałowi

35 Struktura transakcji


Pobierz ppt "Rozwój Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na Świecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google