Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania dotacji dla firmy zrzeszonych w Grupie PSB oraz firm współpracujących XIV Targi PSB, Kielce 02.03.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania dotacji dla firmy zrzeszonych w Grupie PSB oraz firm współpracujących XIV Targi PSB, Kielce 02.03.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania dotacji dla firmy zrzeszonych w Grupie PSB oraz firm współpracujących XIV Targi PSB, Kielce 02.03.2016 r.

2 doradzamy kompleksowo tworzymy i realizujemy projekty prowadzimy badania i wdrażamy innowacyjne produkty i technologie pomagamy nie tylko skutecznie pozyskać dotacje, ale też poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt wysoka skuteczność Jesteśmy firmą podejmującą wyzwania, która wzmacnia potencjał projektów swoich klientów a innowacje zmienia w sukces! dotacje badania rozwój innowacje

3 Plan prezentacji Perspektywa 2014-2020 – ogólnie o funduszach Identyfikacja obszarów wsparcia / PSB DOTACJE INWESTYCYJNE I DORADCZE ZUS DOTACJE E-COMMERCE tzw. TIK TERMOMODERNIZACJA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE INWEWSTYCJE - NOWE SKLEPY, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA Zasady współpracy. Zakończenie

4 Środki UE na lata 2014-2020 Perspektywa 2014-2020 to ostatnie takie pieniądze z UE ŚRODKI SĄ: 82,5 mld euro wobec 68 mld euro w 2017-2013 KONKURSY SĄ URUCHAMIANE NIE MOŻNA NIE SKORZYSTAĆ Główne obszary przeznaczenia 1. B+R oraz komercyjne zastosowanie ich wyników. 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w tym TIK. 3. Poprawę efektywności + OZE.

5 Programy dotacyjne 2014-2020  6 programów ogólnopolskich (krajowe programy operacyjne KPO):  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIŚ 2014-2020  Program Operacyjny Polska Wschodnia PO PW 2014-2020  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PO IR 2014-2020  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020  Program Operacyjny Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  16 Regionalnych Programów Operacyjnych RPO 2014-2020

6 ZASADY, KRYTERIA, WYTYCZNE W zależności od rodzaju programu, działania obowiązują różne zasady – kryteria wg których środki są przekazywane firmą – beneficjentom. Przykład: Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje WYTYCZNEPROJEKTKRYTERIA WYBORU sukces

7 Mapa pomocy publicznej +10 p. % = 35% +20 p. % = 45% INNE: de minimis limit 200 tys.

8 IDENTYFIKACJA – specyfika Grupy PSB Wnioskodawca – beneficjent  MSP (kwestia powiązań)  PSB jako duży podmiot Obszar wsparcia 1. PROJEKTY INWESTYCYJNE:  budowa,  rozbudowa, modernizacji  zakup wyposażenia 2. E-COMMERCE tzw. TIK – technologie informacyjne i komunikacyjne 3. TERMOMODERNIZACJA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA w tym OZE 4. PROJEKTY DORADCZE

9 TERMOMODERNIZACJA Dotacje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną, OZE. Projekty w aspekcie budowalnym jak i instalacyjnym oraz sprzętowym. PRZEZNACZENIE:  Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.  Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.  Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.  Wprowadzanie systemów zarządzania energią.  Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

10 TERMOMODERNIZACJA KWOTY: w zależności od programu od kilkuset tysięcy – kilkudziesięciu mln WNIOSKODAWCA: zarówno MŚP jak i DUŻA FIRMA (POIŚ) % WSPARCIA: wg mapy pomocy publicznej NABORY: niemal wszystkie w 2016 WARUNKI SPECYFICZNE:  konieczność wykonania audytu,  powiązanie z OZE

11 E-COMMERCE tzw. TIK Dotacje na e-commerce. Tzw. TIK – technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym na wprowadzenie nowych technologii cyfrowych tj. m. in.: sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie. PRZEZNACZENIE:  - wprowadzania nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w rozwoju przedsiębiorstw (w tym m. in. sprzedaż internetowa, wewnętrzny obieg dokumentów, zarządzanie),  - zakupu sprzętu i usług służących rozwojowi technologii informacyjno- komunikacyjnych, w tym nowej e-usługi,  - zakupu licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

12 E-COMMERCE tzw. TIK Zastosowanie TIK ma prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele: B2B, B2C, B2E, C2C. CEL:  automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży KWOTY: w zależności od programu od kilkuset tysięcy – kilku mln  Min 50 000 PLN  Max 500 000 PLN WNIOSKODAWCA:  MŚP  DUŻA FIRMA  % WSPARCIA: wg mapy pomocy publicznej

13 PROJEKTY INWESTYCYJNE Dotacje inwestycyjne – budowa nowych sklepów, rozbudowa i modernizacja – przekwalifikowanie istniejących (w tym cz. zakup wyposażenia) – głównie dotyczy to miejscowości do 20 tys. mieszkańców. PRZEZNACZENIE: Będzie możliwość pozyskać dotacji m.in. na takiej projekt jak:  budowa nowych marketów (zakup robót budowalnych),  rozbudowa istniejących sklepów, hal,  założenie działalności zw. z prowadzeniem składu PSB,  zagospodarowanie terenu pod plac składowy,  zakup wyposażenie niezbędnego do prowadzenia działalności.

14 PROJEKTY INWESTYCYJNE - PROW 2014-2020 KWOTY:  Do 300 000 zł na rozwój działalności  Do 100 000 zł na założenie firmy WNIOSKODAWCA + WARUNKI SPECYFICZNE: Projekty muszą być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 00. Przy dotacji pow. 100 tys. konieczność wykazania nowego zatrudnienia – min 1 pracownik. % WSPARCIA: Od 50% do 70% NABORY: II połowa 2016 RODZAJE KOSZTÓW:  koszty prac budowalnych  zagospodarowanie terenu  zakup wyposażenia  zakup nieruchomości

15 PROJEKTY INWESTYCYJNE – RPO 2014-2020 Wytworzenie „czegoś nowego”. Skala i charakter tej nowości określona jest osobno dla poszczególnych działań. Ponadto obecne fundusze bardzo duży nacisk kładą na kwestię badań (B+R). KWOTY: nawet kilka mln zł w ramach pomocy regionalnej Do 200 tys. euro w ramach pomocy de minimis WNIOSKODAWCA: % WSPARCIA: wg mapy pomocy, de minimis 200 tys. euro NABORY: już trwają lub dalsza część 2016 r.

16 PROJEKTY ZUS PROJEKTY DORADCZE zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP. PRZEZNACZENIE, m.in. na:  audyty miejsc pracy  wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych  przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, itp.

17 PROJEKTY ZUS POZIOM WSPARCIA Wielkość firmyFirmy 1-9 pracowników Firmy 10-49 pracowników Firmy 50-249 pracowników Firmy pow. 250 pracowników Procent dotacji90%80%60%20% Kwota dotacji40 000 PLN60 000 PLN80 000 PLN100 000 PLN

18 PROJEKTY ZUS PROJEKTY INWESTYCYJNE, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych) PRZEZNACZENIE, m.in. na:  zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych (limit 50 tys. zł)  zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych), np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg (limit 50 tys. zł)  zakup środków ochrony indywidualnej tj. np. kaski, ochraniacze  modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części

19 PROJEKTY ZUS PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEZNACZENIE, m.in. na:  zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome, itp.  zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej Realizacja projektu powinna przyczynić się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania takich parametrów m.in. tj. obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego, bezpieczeństwo, zapylenie, hałas, itp.

20 PROJEKTY ZUS POZIOM WSPARCIA PROJEKTY INWESTYCYJNE Status firmyFirmy 1-9 pracowników Firmy 10-49 pracowników Firmy 50-249 pracowników Firmy pow. 250 pracowników Procent dotacji 90%80%60%20% Kwota dotacji 60 000 PLN90 000 PLN180 000 PLN300 000 PLN

21 PROJEKTY ZUS POZIOM WSPARCIA PROJEKTY ŁĄCZONE Status firmyFirmy 1-9 pracowników Firmy 10-49 pracowników Firmy 50-249 pracowników Firmy pow. 250 pracowników Procent dotacji 90%80%60%20% Kwota dotacji 100 000 PLN150 000 PLN260 000 PLN400 000 PLN

22 POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI przykłady Bony na innowacje Doradztwo (w ramach RPO) Projekty B+R Wdrożenia nowych rozwiązań na rynek Kredyt technologiczny

23 Jak przygotować się do ubiegania się o dotację? Czas poświęcony na PLANOWANIE projektu Czas poświęcony na realizację projektu Czas poświęcony na usuwanie problemów

24 Co jest istotne? Dobry konsulting Zaangażowanie wykraczające poza zwykłe "pisanie wniosku" Kompleksowość Rzetelna ocena projektu już od fazy koncepcji - rekomendacje Wszechstronność - otwartość na nowe wyzwania Dopasowanie do specyficznych potrzeb, warunków Elastyczność Konsultacje - cel

25 Co jest istotne? Dobry konsulting Maksymalizacja możliwości Maksymalizacja korzyści Minimalizacja kosztów Minimalizacja ryzyka Nie za wszelką cenę, ale w pocie czoła:

26 Jak wzmacniać potencjał projektu? – szanse na uzyskanie dotacji Wzmacniamy potencjał pomysłu klienta i opracowanego na jego podstawie projektu na wszystkich etapach:  koncepcji,  przygotowania,  wnioskowania o dotację,  realizacji,  trwałości projektu.

27 Oferta NOWY PROJEKT Nie ma projektów złych lub niewartych uwagi Jesteśmy przekonani, że większości z Państwa pomysłów jesteśmy w stanie udzielić wsparcia Z naszego punktu widzenia:

28 Zachęcamy do korzystania z funduszy NOWY PROJEKT Biuro w Krakowie ul. Bronowicka 90 30 -091 Kraków Tel/Fax:. 12 341 46 67 kom.: 609 876 842 E-mail: dotacje@nowyprojekt.pl NOWY PROJEKT Biuro w Kielcach ul. Warszawska 21/9, 25 -512 Kielce kom.: 732 554 378 Adrian Gorgosz Kierownik biura projektów adrian.gorgosz@nowyprojekt.pl tel.: 732 554 780 Grzegorz Pelczar Właściciel grzegorz.pelczar@nowyprojekt.pl tel.: 695 967 994


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania dotacji dla firmy zrzeszonych w Grupie PSB oraz firm współpracujących XIV Targi PSB, Kielce 02.03.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google