Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie konstrukcji Badanie konstrukcji geometrycznej ciągów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie konstrukcji Badanie konstrukcji geometrycznej ciągów."— Zapis prezentacji:

1 Badanie konstrukcji Badanie konstrukcji geometrycznej ciągów

2 Usytowanie ciągu względem układu

3 Odchyłka wypadkowa liniowa

4 Szczególne usytowanie ciągu L = X L = X L = (n-1) d L = (n-1) d

5 Ciąg nawiązany jednostronnie kątowo i liniowo n = k brak wyrównania n = k brak wyrównania n >> 10 n >> 10

6 Ciąg nawiązany jednostronnie liniowo i obustronnie kątowo n = k + 1 wyrównanie kątów n = k + 1 wyrównanie kątów n >> 10 n >> 10

7 Ciąg nawiązany obustronnie liniowo n = k + 1 wyrównanie długości n = k + 1 wyrównanie długości n >> 10 n >> 10

8 Ciąg nawiązany obustronnie liniowo i jednostronnie kątowo n = k + 2 wyrównanie długości i kątów n = k + 2 wyrównanie długości i kątów n >> 10 n >> 10

9 Ciąg nawiązany obustronnie kątowo i liniowo n = k + 3 wyrównanie długości i kątów n = k + 3 wyrównanie długości i kątów

10 Kryterium prostoliniowości ciągu Zaniedbywalnego wpływu błędów kątowych na wartośc odchyłki w kierunku podłużnym Zaniedbywalnego wpływu błędów kątowych na wartośc odchyłki w kierunku podłużnym

11 Kryterium prostoliniowości ciągu Zaniedbywalnego wpływu błędów liniowych na wartośc odchyłki w kierunku poprzecznym Zaniedbywalnego wpływu błędów liniowych na wartośc odchyłki w kierunku poprzecznym

12 Koordynacja pomiarów kątowych i liniowych w ciągach W praktyce przyjęto, W praktyce przyjęto, że położenie punktu osnowy geodezyjnej szczegółowej lub pomiarowej wyznaczone będzie prawidłowo, że położenie punktu osnowy geodezyjnej szczegółowej lub pomiarowej wyznaczone będzie prawidłowo, gdy błędy średnie podłużne i poprzeczne będą sobie równe gdy błędy średnie podłużne i poprzeczne będą sobie równe mq=ml mq=ml

13 Koordynacja pomiarów kątowych i liniowych w ciągach Błędy średnie wyznaczenia punktu środkowego, czyli punktu najgorzej wyznaczonego, zgodnie z wzorami wynoszą: Błędy średnie wyznaczenia punktu środkowego, czyli punktu najgorzej wyznaczonego, zgodnie z wzorami wynoszą:

14 Koordynacja pomiarów kątowych i liniowych w ciągach

15 Dla pojedynczych ciągów o nieparzystej liczbie punktów od n=3 do n=11 współczynnik a przybiera następujące wartości: Dla pojedynczych ciągów o nieparzystej liczbie punktów od n=3 do n=11 współczynnik a przybiera następujące wartości: n357911 a1,71,20,90,70,6

16 Koordynacja pomiarów kątowych i liniowych w ciągach Z zestawienia wynika, że w celu uzyskania w przybliżeniu jednakowego błędu średniego w kierunkach podłużnym i poprzecznym należy: Z zestawienia wynika, że w celu uzyskania w przybliżeniu jednakowego błędu średniego w kierunkach podłużnym i poprzecznym należy: - dla n od 1 do 5 mierzyć z większą dokładnością długości boków, - dla n od 1 do 5 mierzyć z większą dokładnością długości boków, - dla n od 5 do 9 mierzyć kąty i długości z jednakową dokładnością, - dla n od 5 do 9 mierzyć kąty i długości z jednakową dokładnością, - dla n większego od 9 mierzyć kąty z większą dokładnością. - dla n większego od 9 mierzyć kąty z większą dokładnością.

17 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych mq2 = mL2 = mP2/2

18 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych Na dokładnośc pomiarów wpływają: Na dokładnośc pomiarów wpływają: Pozostałości błędów instrumentalnych; Pozostałości błędów instrumentalnych; Błędy osobowe (operatorskie); Błędy osobowe (operatorskie); Błędy idetyfikacji obiektu (ustawcze); Błędy idetyfikacji obiektu (ustawcze); Błędy warunków zewnętrznych Błędy warunków zewnętrznych

19 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych Najważniejszymi błędami osobowymi, związanymi z czynnościami obserwatora są błędy odczytywania i celowania, zwane także błędami: odczytu i celu. Najważniejszymi błędami osobowymi, związanymi z czynnościami obserwatora są błędy odczytywania i celowania, zwane także błędami: odczytu i celu. Na błąd celu wpływają czynniki związane z właściwościami psychicznymi i fizjologicznymi osoby obsługującej przyrząd (zdolność rozdzielcza oka), teodolitem (jasność i powiększenie lunety, właściwości siatki celowniczej), sposobem sygnalizacji celu oraz warunkami atmosferycznymi (oświetlenie, przejrzystość powietrza, wpływ refrakcji). Na błąd celu wpływają czynniki związane z właściwościami psychicznymi i fizjologicznymi osoby obsługującej przyrząd (zdolność rozdzielcza oka), teodolitem (jasność i powiększenie lunety, właściwości siatki celowniczej), sposobem sygnalizacji celu oraz warunkami atmosferycznymi (oświetlenie, przejrzystość powietrza, wpływ refrakcji).

20 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych wpływ błędu centrowania teodolitu oraz sygnałów i tyczek na dokładność pomiaru kąta poziomego β wyraża się za pomocą wzoru ogólnego Helmerta o postaci: wpływ błędu centrowania teodolitu oraz sygnałów i tyczek na dokładność pomiaru kąta poziomego β wyraża się za pomocą wzoru ogólnego Helmerta o postaci:

21 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych Warunki atmosferyczne mają bardzo duży wpływ na wyniki obserwacji. Główną przyczynę stanowią zmiany temperatury i oświetlenia, które mają oddziaływanie na: Warunki atmosferyczne mają bardzo duży wpływ na wyniki obserwacji. Główną przyczynę stanowią zmiany temperatury i oświetlenia, które mają oddziaływanie na: obserwatora, obserwatora, instrument, instrument, stałość stanowiska, stałość stanowiska, obiekt celowania i przejrzystość, obiekt celowania i przejrzystość, stałość warstw powietrza. stałość warstw powietrza.

22 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych Ogólną charakterystykę dokładności dalmierzy elektrooptycznych przedstawia się w postaci błędu standardowego mS wyrażonego wzorem: Ogólną charakterystykę dokładności dalmierzy elektrooptycznych przedstawia się w postaci błędu standardowego mS wyrażonego wzorem: 2mm + 2ppm / 5mm + 2ppm / 5mm + 2ppm Gdzie ppm to z ang: parts per milion – 10^-6 – 1/1000 000

23 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych Określenia warunków pomiarów Określenia warunków pomiarów Co mierzyc; Co mierzyc; Z jaką dokładnością; Z jaką dokładnością; Jakie wielkości kontrolowac; Jakie wielkości kontrolowac; Jakie wyposażenie zestawu pomiarowego; Jakie wyposażenie zestawu pomiarowego; Jakie pomiary uzupełniające Jakie pomiary uzupełniające

24 Dokładności pomiarów kątów i długości w sieciach geodezyjnych Opracowanie wyników pomiarów: Opracowanie wyników pomiarów: Sprawdzenie warunków dopuszczlnych; Sprawdzenie warunków dopuszczlnych; Ocena dokładności pomiarów; Ocena dokładności pomiarów; Wprowadzenie redukcji Wprowadzenie redukcji Przygotowanie wyników pomiarów do wyrównania Przygotowanie wyników pomiarów do wyrównania


Pobierz ppt "Badanie konstrukcji Badanie konstrukcji geometrycznej ciągów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google