Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2009

2 2 Informacja o wynikach Co sprawdzaliśmy na sprawdzianie ? Co sprawdzaliśmy na sprawdzianie ? Wyniki sprawdzianu w okręgu OKE Wyniki sprawdzianu w okręgu OKE

3 3 Podstawowe dane statystyczne Liczba szkół w 2009 r. Liczba uczniów Ogółemw % ZwolnieniLaureaci woj. lubelskie 964 28,7% 24 56228,250103 woj. małopolskie 1381 41,0% 37 22542,814396 woj. podkarpackie 1021 30,3% 25 27529,09193 Ogółem3366100% 87 062 100284292 - 2300 - 400 - 1200 - 700

4 4 Liczba uczniów według typów arkuszy S1 – 85 701 uczniów S4 – 75 uczniów S5 – 28 uczniów S6 – 8 uczniów S7 – 117 uczniów S8 – 1133 uczniów

5 5 Liczba zespołów: 24 – woj. małopolskie 16 – woj. podkarpackie 60 zespołów 20 – woj. lubelskie 1 – do prac S7, S8 (Kraków) 1 – do prac S7, S8 (Kraków) 1 – do prac S4, S5 i S1 z nagraniami (w Krakowie) 1 – do prac S4, S5 i S1 z nagraniami (w Krakowie) Łącznie: 62 zespoły, powołane 19 marca 2009 r. Prace S6 sprawdzał egzaminator w zespole M04/02 Zespoły Egzaminatorów

6 6 Liczba OKO (na ogół po 3 zespoły): 7 – woj. lubelskie: 2 x Lublin, Biała Podlaska, Radzyń, Kraśnik, Zamość, Chełm (2 zespoły); 6 – woj. podkarpackie: 2 x Rzeszów, Mielec, Krosno, Nisko (2 zespoły), Jarosław (2 zespoły); 9 – woj. małopolskie: 4 x Kraków, Andrychów, Chrzanów, Nowy Sącz (2 zespoły), Nowy Targ (2 zespoły), Tarnów (2 zespoły) Łącznie: 22 ośrodki Ośrodki Koordynacji Oceniania (OKO)

7 7 oświęcimski hrubieszowski limanowski kraśnicki Biała Podlaska Lublin Zamość Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Tarnów Kraków Nowy Sącz Przemyśl Chełm tarnobrzeski chrzanowski olkuski miechowski krakowski proszowicki dąbrowski tarnowski brzeski bocheński wielicki myślenicki wadowicki suski tatrzański nowotarski nowosądecki gorlicki przeworski lubaczowski jarosławski przemyski bieszczadzki leski sanocki krośnieński jasielski strzyżowski ropczycko- sędziszowski mielecki kolbuszowski łańcucki leżajski stalowowolski niżański świdnicki łęczyński zamojski biłgorajski janowski opolski lubelski lubelski krasnystawski chełmski włodawski parczewski puławski rycki radzyński lubartowski łukowski białopodlaski dębicki brzozowski rzeszowski tomaszowski lubelski Siedziby OKO

8 8 Funkcje w zespołach: PZE – 61 osób, powołane 9 lutego 2009 r. Weryfikatorzy – 120 osoby Asystenci – 60 osób Egzaminatorzy – 1178 osób Egzaminatorzy

9 9 Szkolenia w systemie MOODLE – trzy serie quizów: I seria – grudzień 2008 r., II seria – styczeń/luty 2009 r., dogrywka – luty/marzec 2009 r. (każda seria w dwóch częściach: humanistycznej i matematycznej). Łącznie w szkoleniach wzięło udział 1811 egzaminatorów. Warunkiem koniecznym kwalifikującym egzaminatora do zespołu było rozwiązanie ćwiczeń w obu seriach quizów i uzyskanie co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Szkolenia dla egzaminatorów

10 10 Liczba POP: - woj. małopolskie: 27 punktów; 113 osób - woj. lubelskie: 21 punktów; 81 osób - woj. podkarpackie: 22 punkty; 85 osób Łącznie: 70 punktów odbioru prac; 279 osób obsługujących POP 279 osób obsługujących POP Kompletowanie obsługi POP zakończono 20 marca, szkolenie osób w POP 1 kwietnia 2009 r. Obsada Punktów Odbioru Prac (POP)

11 11 Liczba punktów do uzyskania za każdy ze sprawdzanych standardów Numery zadań w teście Czytanie 1025% 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Pisanie 101025% 25.1 – 25.5 Rozumowanie 820% 9, 10, 20, 21, 23.1, 23.3, 24.1, 24.3 Korzystanie z informacji 410% 12, 13, 22.1, 22,2 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 820% 5, 6, 7, 8, 11, 23.2, 24.2, 24.4 Koncepcja sprawdzianu 2009 zapisana w planie testu

12 12 Czytanie Pod pojęciem czytanie rozumie się nie tylko czytanie tekstów literackich takich jak powieści, opowiadania, wiersze, czy tekstów o charakterze użytkowym i publicystycznych, ale także umiejętność odczytywania informacji z map, wykresów, planów, schematów, rysunków. Czytanie to również świadomy odbiór dzieł z innych niż literatura dziedzin sztuki, choćby sztuki malarskiej, fotograficznej, filmowej, teatralnej, architektury. Odczytując różne teksty, uczeń powinien wybierać potrzebne informacje i odpowiadać na zadane pytania.

13 13 O zwierzętach

14 14 O zwierzętach Łatwość: 57% Łatwość: 53% Łatwość: 91% Łatwość: 87%

15 15 O zwierzętach

16 16 O zwierzętach Łatwość: 66% Łatwość: 87% Łatwość: 85% Łatwość: 91% Łatwość: 68%

17 17 Pisanie Pod pojęciem pisanie rozumie się umiejętność sformułowania i zapisania wypowiedzi ze świadomością celu. Uczeń powinien posłużyć się odpowiednim słownictwem, wykazać się umiejętnością redagowania różnych form wypowiedzi. Treść pisemnych wypowiedzi winna stanowić logiczną i zamkniętą całość, w której uczeń operuje poprawnie zbudowanymi zdaniami, bogatym słownictwem, przestrzega norm ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczeń powinien dbać również o estetykę zapisu. Pod hasłem pisanie kryje się także umiejętność przenoszenia danych zawartych w tabeli na oś liczbową lub układ współrzędnych oraz sporządzania na tej podstawie diagramu lub innego rysunku.

18 18 O zwierzętach Łatwość wg kryteriów: I kryterium – realizacja tematu: 70% II kryterium – słownictwo i styl: 27% III kryterium – poprawność językowa: 50% IV kryterium – poprawność ortograficzna: 48% V kryterium – poprawność interpunkcyjna: 38% Łatwość w całym zadaniu: 47%

19 19 O zwierzętach

20 20 O zwierzętach

21 21 Rozumowanie Pojęcie rozumowanie obejmuje szereg grup umiejętności: sytuowanie wydarzeń w czasie i przestrzeni, określanie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk, podawanie przykładów i opisywanie osiągnięć człowieka, formułowanie i uzasadnianie własnych opinii.

22 22 O zwierzętach Łatwość: 69% Łatwość: 40% Łatwość: 48% Łatwość: 40%

23 23 O zwierzętach Łatwość - I kryt.: 67% Łatwość – I kryt.: 22% Łatwość - III kryt.: 56% Łatwość – III kryt.: 42%

24 24 O zwierzętach Zad.23 Zad.24

25 25 Korzystanie z informacji Pod pojęciem korzystanie z informacji rozumie się wskazywanie źródeł informacji i posługiwanie się nimi. Uczeń powinien umieć odnaleźć niezbędne mu informacje w odpowiednich źródłach, przeanalizować je i wybrać spośród nich te, które są potrzebne i wartościowe.

26 26 O zwierzętach Łatwość : 50% Łatwość : 92%

27 27 O zwierzętach Łatwość : 57% Łatwość : 45%

28 28 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Pojęcie wykorzystywanie wiedzy w praktyce obejmuje szereg grup umiejętności: używanie słownictwa do opisania tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu ucznia, wybranie przyrządów pomocnych w obserwacji otaczającego świata, zapisywanie wyników obserwacji oraz wniosków, wykonywanie obliczeń związanych z pieniędzmi, czasem, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą. wykorzystywanie do rozwiązania problemów własności liczb, figur, zjawisk, obiektów przyrodniczych, środowiska.

29 29 O zwierzętach Łatwość : 69% Łatwość : 83% Łatwość : 51% Łatwość : 45% Łatwość : 40%

30 30 O zwierzętach Łatwość – II kryt.: 57% Łatwość – II kryt.: 18% Łatwość – IV kryt.: 27%

31 31 Wyniki sprawdzianu 2009 Osiągnięcia uczniów 58% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania przez nich x 100 Średnia punktów 22,9 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Miary tendencji centralnej Modalna 23 Najczęstszy wynik Mediana 23 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego malejąco (50% uczniów ma wynik niższy)

32 32 Wyniki sprawdzianu 2009 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o wysokim potencjale

33 33 Wyniki sprawdzianu 2009 dla OKE Kraków Standardy Osiągnięcia uczniów W punktachW procentach Czytanie (10 punktów) 7,7 pkt77% Pisanie (10 punktów) 4,7 pkt47% Rozumowanie (8 punktów) 3,8 pkt48% Korzystanie z informacji (4 punkty) 2,4 pkt61% Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (8 punktów) 3,9 pkt49% Cały test (40 punktów) 22,9 pkt58%

34 34 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności w 2009 roku

35 35 Osiągnięcia uczniów według standardów w procentach Liczba punktów Ogółem CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce lubelskie22,4 56,1% 76,350,046,360,546,2 małopolskie 23,4 58,4% 77,552,348,862,249,8 podkarpackie23,0 57,5% 76,751,048,260,749,3 OKE23,057,5%76,951,347,961,348,6 Polska22,656,5%76,250,047,461,047,6

36 36 Kartoteka testu – procent punktów uzyskanych przez uczniów ze sprawdzanych czynności w skali standardowej dziewiątki Numer zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Maksymalna liczba punktów za zadanie Typ zadania Wynik średni w punktach: OKE Kraków lubelskiemałopolskiepodkarpackie 1Czytanie1WW0,560,580,57 2Czytanie1WW0,520,530,540,53 3Czytanie1WW0,91 4Czytanie1WW0,860,880,87 5 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1WW0,660,700,69 6 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1WW0,820,84 0,83 7 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1WW0,430,460,45 8 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1WW0,380,400,410,40 9Rozumowanie1WW0,680,69 10Rozumowanie1WW0,380,410,380,40 11 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1WW0,490,530,51 12 Korzystanie z informacji 1WW0,500,510,50 13 Korzystanie z informacji 1WW0,920,930,92 14Czytanie1WW0,650,660,650,66 15Czytanie1WW0,87 0,860,87 16Czytanie1WW0,840,860,85 17Czytanie1WW0,85 0,840,85 18Czytanie1WW0,900,920,91 19Czytanie1WW0,670,68 20Rozumowanie1WW0,460,48 21Rozumowanie1KO0,430,400,390,40 22 Korzystanie z informacji 2KO1,001,051,001,02 Rozumowanie 23 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3RO1,681,851,841,80 Rozumowanie 24 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 4RO0,981,131,121,08 25Pisanie10RO5,005,235,105,13

37 37 Wyniki sprawdzianu 2009 Poziom konieczny Poziom zadowalający

38 38 Osiągnięcia uczniów według województw

39 39 Osiągnięcia uczniów według zadań egzaminacyjnych 2009 Zadania zamknięte 1 – 20, zadania otwarte 21 – 25

40 40 Procent punktów uzyskanych przez uczniów wg sposobu udzielania odpowiedzi

41 41 Najtrudniejsze zadania: 24, 8, 10, 21, 7, 25, 20 ZadanieStandardSprawdzana umiejętnośćOsiągnięcia Maksymalna liczba punktów 24 ROZUMOWANIE/ WYKORZYSTYWANIE WIEDZY ustalenie sposobu obliczenia ilości podanego materiału / obliczenie ilość materiału 27%4 8 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY wyznaczenie skali planu40%1 10 ROZUMOWANIE wskazanie liczby spełniającej warunki zadania 40%1 21 ROZUMOWANIEuzupełnienie łańcucha pokarmowego40%1 7 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY obliczenie czasu trwania zdarzenia45%1 25 PISANIEnapisanie opowiadania o przyjaźni47%10 20 ROZUMOWANIEokreślenie ułamka danej wielkości48%1

42 42 Wyniki sprawdzianu 2009 Sprawdzane umiejętności Osiągnięcia uczniów w pkt. ChłopcyDziewczęta Czytanie 7,537,71 Pisanie 4,295,72 Rozumowanie 3,823,75 Korzystanie z informacji 2,362,52 Wykorzystanie wiedzy w praktyce 3,933,69 Ogółem 21,9423,38

43 43 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności i płci

44 44 Normalizacja wyników w skali standardowej dziewiątki Stopień skali (Stanin) w % Opis dydaktyczny skali 14najniższy 27 bardzo niski 312niski 417 niżej średni 520średni 617 wyżej średni 712wysoki 87 bardzo wysoki 94najwyższyUczniowie Zagrożeni niskimi osiągnięciami Zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o wysokim potencjale

45 45 Wyniki uczniów w skali standardowej dziewiątki Staninw %20092008200720062005200420032002 140 do 90 do 11 0 do 90 do 130 do 100 do 15 2710 do 1212 do 15 10 do 1314 do 1811 do 1416 do 1916 do 20 31213 do 1616 do 20 14 do 1819 do 2315 do 1920 do 2321 do 25 41717 do 2021 do 24 21 do 2519 do 2324 do 2920 do 2324 do 2726 do 28 52021 do 2425 do 2826 do 2924 do 2830 do 3224 do 2728 do 3129 do 32 61725 do 2829 do 31 30 do 3329 do 3233 do 3528 do 3132 do 3433 do 35 71229 do 3232 do 34 34 do 3533 do 3536 do 3732 do 3435 do 3636 do 37 8733 do 3535 do 36 36 do 37 3835 do 3737 do 3838 9436 do 4037 do 40 38 do 40 39 do 4038 do 4039 do 40

46 46 Wyniki sprawdzianu 2009 29 i więcej punktów, czyli ponad 70% punktów w pięciu standardach, uzyskało na sprawdzianie 25% uczniów.

47 47 Wyniki sprawdzianu 2009 w procentach punktów Stopień skali (Stanin)/ procent populacji Przedziały punktowe CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzys- tywanie wiedzy w praktyce Średnia łatwość dla grup uczniów 1 (4%) 0 do 932,811,1 19,715,9 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami 2 (7%) 10 do 1248,220,716,129,621,8 3 (12%) 13 do 1659,829,822,840,327,9 4(17%) 17 do 2070,839,732,752,335,3 Uczniowie o średnim potencjale 5 (20%) 21 do 2479,350,144,462,244,1 6 (17%) 25 do 2886,160,656,971,354,8 7 (12%) 29 do 3291,369,870,978,268,3 Uczniowie o znacznym potencjale 8 (7%) 33 do 3594,878,383,083,982,4 9 (4%) 36 do 4097,990,292,790,993,4

48 48 Rozkład wyników uczniów w skali standardowej dziewiątki Nazwa wynikunajniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali 123456789 Przedziały punktowe 0 - 910 - 1213 - 1617 - 2021 - 2425 - 2829 - 3233 - 3536 - 40 Procent punktów w Polsce 4,36,012,616,718,817,613,26,54,3 Procent wyników w przedziałach punktów w rejonie OKE Kraków i w województwach OKE Kraków 3,75,512,016,319,118,114,06,84,5 woj. lubelskie 4,46,112,816,819,118,113,25,93,6 woj. małopolskie 3,55,111,415,619,218,314,57,45,1 woj. podkarpackie 3,55,412,016,819,017,814,16,84,4 Procent wyników w przedziałach punktów z uwzględnieniem lokalizacji szkół w rejonie OKE Kraków Wieś 4,46,413,717,919,617,112,35,53,1 Miasto do 20 tys 3,95,611,716,720,018,313,46,24,1 Miasto od 20 do 100 tys. 2,84,410,214,818,719,516,17,95,6 Miasto pow. 100 tys. 1,82,77,010,917,120,519,111,49,4 Grupy IIIIII Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym potencjale

49 49 Wyniki szkół w skali standardowej dziewiątki Stanin 20092008200720062005200420032002 1 7,9 do 17,0 5,2 do 20,07,2 do 20,87,3 do 19,812,0 do 24,310,0 do 19,812,7 do 24,313,5 do 25,0 2 17,1 do 18,7 20,1 do 21,920,9 do 22,619,8 do 21,624,4 do 26,019,9 do 21,424,4 do 25,725,1 do 26,5 3 18,8 do 20,0 22,0 do 23,322,7 do 24,121,6 do 23,126,1 do 27,421,5 do 22,925,8 do 27,026,6 do 27,8 4 20,1 do 21,3 23,4 do 24,724,2 do 25,423,1 do 24,527,5 do 28,723,0 do 24,327,1 do 28,227,8 do 29,0 5 21,4 do 22,7 24,8 do 26,125,5 do 26,824,6 do 26,128,8 do 30,024,3 do 25,628,3 do 29,429,1 do 30,3 6 22,8 do 24,1 26,2 do 27,526,9 do 28,226,2 do 27,530,1 do 31,325,7 do 27,129,5 do 30,530,3 do 31,5 7 24,2 do 25,6 27,6 do 29,028,3 do 29,727,6 do 29,131,4 do 32,627,2 do 28,630,6 do 31,731,6 do 33,0 8 25,7 do 27,7 29,1 do 30,929,8 do 31,729,2 do 31,132,7 do 33,928,6 do 30,131,8 do 32,933,1 do 34,3 9 27,8 do 35,7 31,0 do 38,031,8 do 39,531,2 do 37,634,0 do 37,930,2 do 36,633,0 do 38,034,4 do 38,5

50 50 Osiągnięcia uczniów w szkołach w procentach według sprawdzanych umiejętności i wyników szkoły w skali standardowej dziewiątki Stopień w skali standardowej dziewiątki CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Średni wynik Określenie dla szkół Stanin 1 (4%) 61,228,628,240,332,738,7 Szkoły szczególnej troski 2 (7%) 67,236,634,348,636,645,0 3 (12%) 70,141,138,052,539,648,5 Szkoły na dorobku 4 (17%) 72,944,341,556,242,851,8 5 (20%) 75,048,444,959,046,255,0 6 (17%) 77,851,849,161,949,758,4 7 (12%) 80,157,152,865,153,162,0 8 (7%) 82,960,958,368,858,366,2 9 (4%) 88,169,267,975,566,973,8 Szkoły wiodące Różnica Stanin 9 - 1 26,940,639,735,234,235,1

51 51 Krzywe charakterystyczne dla sprawdzanych umiejętności według szkół

52 52 Rozkład wyników szkół w skali standardowej dziewiątki Nazwa wynikunajniższy bardzo niski niskiniżej średniśredniwyżej średniwysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali123456789 Przedziały punktowe normalizowane w skali kraju – Sprawdzian 2009 Przedziały punktowe 7,9 – 17,017,1 – 18,718,8 – 20,020,1 – 21,321,4 – 22,722,8 – 24,124,2 – 25,625,7 – 27,727,8 – 35,7 Procent szkół podstawowych z wynikami w przedziałach punktów – Sprawdzian 2009 Polska 3,97,111,716,82016,911,97,24,4 OKE Kraków 3,45,310,115,319,918,714,58,34,5 woj. lubelskie 5,27,013,618,318,416,612,75,23,1 woj.małopolskie 2,53,58,314,619,820,015,59,66,3 woj.podkarpackie 2,86,39,113,421,619,114,99,43,4 Obszar wynikówwyniki niskiewyniki średniewyniki wysokie

53 53 Skala standardowej dziewiątki dla wyników szkół podstawowych w roku 2009

54 54 oświęcimski hrubieszowski limanowski kraśnicki Biała Podlaska Lublin Zamość Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Tarnów Kraków Nowy Sącz Przemyśl Chełm tarnobrzeski chrzanowski olkuski miechowski krakowski proszowicki dąbrowski tarnowski brzeski bocheński wielicki myślenicki wadowicki suski tatrzański nowotarski nowosądecki gorlicki przeworski lubaczowski jarosławski przemyski bieszczadzki leski sanocki krośnieński jasielski strzyżowski ropczycko- sędziszowski mielecki kolbuszowski łańcucki leżajski stalowowolski niżański świdnicki łęczyński zamojski biłgorajski janowski opolski lubelski lubelski krasnystawski chełmski włodawski parczewski puławski rycki radzyński lubartowski łukowski białopodlaski dębicki brzozowski rzeszowski tomaszowski lubelski Procent punktów uzyskanych przez uczniów w powiatach: 63,0 do 66,8 (3) 59,1 do 62,9 (10) 55,3 do 59,0 (32) 51,3 do 55,2 (26) Wyniki uczniów w powiatach poszczególnych województw w 2009 roku

55 55 Obserwatorzy sprawdzianu w szkołach

56 56 Obserwatorzy sprawdzianu 2009 Liczba szkół Liczba obserwatorów Liczba szkół, w których byli obserwatorzy Procent szkół objętych obserwacją lubelskie małopolskie podkarpackie Ogółem

57 57 Analiza arkuszy obserwacji sprawdzianu 2009 Należy zauważyć, że na ogół sprawdzian przebiegał w szkołach zgodnie z procedurami. W 47 szkołach trzech województw, na 785, w których byli obserwatorzy, stwierdzono naruszenie procedur egzaminacyjnych (0,5% szkół objętych obserwacją). W 10 szkołach naruszenie dotyczyło więcej niż jednej procedury.

58 58 Nieprawidłowości w szkołach podczas Sprawdzianu 2009 Zespoły nadzorujące składają się wyłącznie z nauczycieli macierzystej szkoły. Zespoły nadzorujące składają się wyłącznie z nauczycieli macierzystej szkoły. Zespół nadzorujący nie był w regulaminowym składzie (liczba). Zespół nadzorujący nie był w regulaminowym składzie (liczba). Rozpakowanie paczki z arkuszami nie nastąpiło w obecności uczniów. Rozpakowanie paczki z arkuszami nie nastąpiło w obecności uczniów. Rozpakowanie arkuszy nie nastąpiło w obecności członków zespołów nadzorujących. Rozpakowanie arkuszy nie nastąpiło w obecności członków zespołów nadzorujących. Zespół nadzorujący nie przeniósł kodów uczniów na matryce znaków na karcie odpowiedzi. Zespół nadzorujący nie przeniósł kodów uczniów na matryce znaków na karcie odpowiedzi. Na stolikach nie było kartek z danymi ucznia (uniemożliwiało to sprawdzenie poprawności danych wpisanych przez ucznia po sprawdzianie). Na stolikach nie było kartek z danymi ucznia (uniemożliwiało to sprawdzenie poprawności danych wpisanych przez ucznia po sprawdzianie). W czasie pracy uczniów zespół nadzorujący prowadził rozmowy między sobą. W czasie pracy uczniów zespół nadzorujący prowadził rozmowy między sobą. Uczniowie nie zachowywali ciszy do końca pracy. Uczniowie nie zachowywali ciszy do końca pracy. Zespół nadzorujący nie sporządził protokołu na sali. Zespół nadzorujący nie sporządził protokołu na sali. Zespół nadzorujący nie zapakował prac do kopert na sali. Zespół nadzorujący nie zapakował prac do kopert na sali. Zespół nadzorujący nie nakleił kodów na prace uczniów. Zespół nadzorujący nie nakleił kodów na prace uczniów. Po zakończeniu pracy uczniowie nie pozostawiali prac na stolikach. Po zakończeniu pracy uczniowie nie pozostawiali prac na stolikach.

59 59 Dysleksja - Sprawdzian 2009 Województwo Liczba uczniów Liczba dyslektyków % dyslektyków lubelskie9% małopolskie10% podkarpackie5% Łącznie

60 60 Dysleksja - Sprawdzian 2009 Chełm

61 61 OKE w Krakowie Pracownia Sprawdzianów Opracowanie: Jerzy Matwijko Wykorzystano materiały udostępnione przez dr Marię Krystynę Szmigel oraz WBiA


Pobierz ppt "Informacja o wynikach sprawdzianu w klasie VI OKE w Krakowie 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google