Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Trochę statystycznych danych  Co sprawdzaliśmy na sprawdzianie ?  Wyniki sprawdzianu na terenie OKE w Krakowie 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Liczba szkół w 2012 r. Liczba uczniów Ogółemw % ZwolnieniLaureaci woj. lubelskie ,7% , woj. małopolskie ,0% , woj. podkarpackie ,3% , Ogółem %

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  S1 – uczniów (o 2536 uczniów mniej)  S4 – 78 uczniów  S5 – 47 uczniów  S6 – 3 uczniów  S7 – 114 uczniów  S8 – 916 uczniów 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Liczba zespołów: 21 – woj. małopolskie 16 – woj. podkarpackie 55 zespołów 18 – woj. lubelskie 1 – do prac S7, S8 (Kraków) 1 – do prac S4, S5 i S1 z nagraniami (w Krakowie) Łącznie: 57 zespołów, powołanych 19 marca 2012 r. Prace S6 sprawdzał egzaminator w zespole M04/02 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Liczba OKO (na ogół po 3 zespoły): 7 – woj. lubelskie: 2 x Lublin, Kraśnik, Zamość; Biała Podlaska, Radzyń, Chełm (po 2 zespoły) 6 – woj. podkarpackie: 2 x Rzeszów, Mielec, Krosno; Nisko, Jarosław (po 2 zespoły) 8 – woj. małopolskie: 3 x Kraków, Andrychów; Chrzanów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów (po 2 zespoły) Łącznie: 21 ośrodków 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 7 oświęcimski hrubieszowski limanowski kraśnicki Biała Podlaska Lublin Zamość Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Tarnów Kraków Nowy Sącz Przemyśl Chełm tarnobrzeski chrzanowski olkuski miechowski krakowski proszowicki dąbrowski tarnowski brzeski bocheński wielicki myślenicki wadowicki suski tatrzański nowotarski nowosądecki gorlicki przeworski lubaczowski jarosławski przemyski bieszczadzki leski sanocki krośnieński jasielski strzyżowski ropczycko- sędziszowski mielecki kolbuszowski łańcucki leżajski stalowowolski niżański świdnicki łęczyński zamojski biłgorajski janowski opolski lubelski lubelski krasnystawski chełmski włodawski parczewski puławski rycki radzyński lubartowski łukowski białopodlaski dębicki brzozowski rzeszowski tomaszowski lubelski Siedziby OKO

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Funkcje w zespołach: PZE – 56 osób, powołanych 10 lutego 2012 r. II Egzaminatorzy (weryfikatorzy)– 111 osób Egzaminatorzy – 899 osób 8

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Liczba POP: -woj. małopolskie: 27 punktów; 100 osób -woj. lubelskie: 21 punktów; 76 osób -woj. podkarpackie: 22 punkty; 75 osób Łącznie: 70 punktów odbioru prac; 251 osób obsługujących POP Kompletowanie obsługi POP zakończono 22 marca, szkolenie osób w POP 2 kwietnia 2012 r. 9

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 10 Liczba punktów do uzyskania za każdy ze sprawdzanych standardów Numery zadań w arkuszu Czytanie1025%1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 Pisanie1025%25 (3 pkt.), 26 (7 pkt.) Rozumowanie820%4, 16, 17, 19, 20, 22, 24 (2 pkt.) Korzystanie z informacji 410%8, 9, 10, 25(1 pkt.) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 820%15, 18, 21 (4 pkt.), 23 (2 pkt.)

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 11

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 12 Poziom wykonania: 75% Poziom wykonania: 83% Poziom wykonania: 46%

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 13 Poziom wykonania: 71% Poziom wykonania: 26% Poziom wykonania: 85%

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 14

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 15 Poziom wykonania: 33% Poziom wykonania: 61% Poziom wykonania: 86% Poziom wykonania: 66%

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 16 II Kryterium: Treść i funkcjonalność – Poziom wykonania: 78% III Kryterium: Jednorodność stylistyczna – Poziom wykonania: 91% Łącznie – Poziom wykonania: 81%

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 17 I Kryterium: Treść – Poziom wykonania: 64% II Kryterium: Styl – Poziom wykonania: 25% III Kryterium: Język – Poziom wykonania: 45% IV Kryterium: Ortografia – Poziom wykonania: 54% V Kryterium: Interpunkcja – Poziom wykonania: 41% Łącznie – Poziom wykonania: 51%

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 18 I Kryterium: Treść – 3 punkty Przykłady prac

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 19 Przykłady prac I Kryterium: Treść – 2 punkty

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 20 Przykłady prac I Kryterium: Treść – 1 punkt

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 21 Poziom wykonania: 52% Poziom wykonania: 82%

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 22 Poziom wykonania: 46% Poziom wykonania: 47% Poziom wykonania: 53%

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 23 Poziom wykonania: 67% Poziom wykonania: 37% cztery dwa

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 24 Poziom wykonania: 83% Poziom wykonania: 64% Poziom wykonania: 57%

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 25 I kryterium: Wykorzystanie informacji z instrukcji rysunkowej – Poziom wykonania: 80%

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 26 Poziom wykonania: 71% Poziom wykonania: 54% Poziom wykonania: 59% Poziom wykonania: 41%

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 27 Osiągnięcia uczniów 58,1% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania przez nich x 100 Średnia punktów 23,23 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Miary tendencji centralnej Modalna 26 Najczęstszy wynik Mediana 23 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego malejąco (50% uczniów ma wynik niższy)

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 28 Rozkład wyników szóstoklasistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz S obszar wyników niskich (1-3 stopień skali staninowej) obszar wyników średnich (4-6 stopień skali staninowej) obszar wyników średnich (7-9 stopień skali staninowej)

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 29 Standardy Osiągnięcia uczniów w punktachw procentach Czytanie (10 punktów) 6,363,1 Pisanie (10 punktów) 6,060,3 Rozumowanie (8 punktów) 4,252,4 Korzystanie z informacji (4 punkty) 2,870,7 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (8 punktów) 3,948,3 Cały test (40 punktów) 23,2358,07

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 30 Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia Uczeń: Liczba punktów Typ zadania 1.1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1)wyszukuje informację w tekście1WW 2.1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1)porównuje informacje z różnych tekstów kultury1WW 3.1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1)wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście1WW 4.3. Rozumowanie posługuje sie kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń (3.1) porządkuje chronologicznie zdarzenia1WW 5.1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1) odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania 1WW 6.1. Czytanie określa funkcję elementów charakterystycznych dla danego tekstu (1.2) na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencję autora 1WW 7.1. Czytanieodczytuje tekst popularnonaukowy (1.1)wyszukuje informację w tekście1WW Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1) na podstawie informacji z oferty handlowej ustala minimalną liczbę uczestników wycieczki 1WW Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1) na podstawie informacji z oferty handlowej ustala warunki uzyskania najniższej ceny 1WW Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1) na podstawie informacji z oferty handlowej ustala cenę usługi 1WW Czytanie określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego dzieła (1.2) rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania1WW Czytanie określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego dzieła (1.2) rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu1WW Czytanie określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego dzieła (1.2) określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych 1WW Czytanieodczytuje tekst poetycki (1.1) odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście 1WW Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące czasu (5.3)oblicza czas trwania filmu1WW Rozumowanierozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6)wyznacza liczbę spełniającą warunki zadania1WW Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności elementów środowiska (…) oraz porządkuje je (3.6) nazywa państwa leżące nad Bałtykiem1WW Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące długości (5.3)wyznacza sumę długości odcinków1WW Rozumowanierozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6) podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu 1WW Rozumowanie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą rysunku (3.5) wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu 1WW

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 31 Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia Uczeń: Liczba punktów Typ zadania Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3) wyznacza ceny towarów4RO Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6) wskazuje osiemnastą część kwadratu1KO Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące czasu (5.3) dzieli przedział czasu na równe części2KO Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur (3.6) ustala liczbę brył o wskazanej własności2KO Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1)wykorzystuje informacje z piktogramów1 KO 2. Pisanie pisze na temat i zgodnie z celem (2.1) pisze użyteczną instrukcję (przepis) sporządzenia napoju 2 celowo stosuje środki językowe (2.3) pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa Pisanie pisze na temat i zgodnie z celem (2.1)I. pisze opowiadanie na zadany temat3 RO celowo stosuje środki językowe (2.3) II. pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa 1 przestrzega norm gramatycznych (2.3)III. pisze poprawnie pod względem językowym1 przestrzega norm ortograficznych (2.3)*IV. pisze poprawnie pod względem ortograficznym*1 przestrzega norm interpunkcyjnych (2.3)* V. pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym* 1

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 32 Kategoria umiejętności Poziom opanowania umiejętności w województwie: OKE KrakówPolska lubelskimmałopolskimpodkarpackim punktyprocentypunktyprocentypunktyprocentypunktyprocentypunktyprocenty Czytanie 6,362,76,464,06,262,36,363,1 6,2562,5 Pisanie 5,959,06,261,95,958,96,060,3 5,8858,8 Rozumowanie 4,151,34,353,14,252,64,252,4 4,1151,4 Korzystanie z informacji 2,870,32,971,42,870,02,870,7 2,7969,8 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3,746,54,049,73,948,03,948,3 3,7246,5 Sprawdzian (standardowy) 22,857,023,759,223,057,423,258,122,7556,9

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 33

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 34 Staninw % do 9 0 do 10 0 do 9 0 do 11 0 do 90 do 130 do 100 do do do do 1310 do 1212 do do 1314 do 1811 do 1416 do 1916 do do do do 1713 do 1616 do do 1819 do 2315 do 1920 do 2321 do do do do 2217 do 2021 do 2421 do 2519 do 2324 do 2920 do 2324 do 2726 do do do do 2425 do 2826 do 2924 do 2830 do 3224 do 2728 do 3129 do do do do 2829 do 3130 do 3329 do 3233 do 3528 do 3132 do 3433 do do do do 3232 do 3434 do 3533 do 3536 do 3732 do 3435 do 3636 do do do do 3535 do 3636 do do 3737 do do do do 4037 do 4038 do do 4038 do 4039 do 40

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 35 Kategoria umiejętności Średni wynik w OKE Kraków dziewczątchłopców punktyprocentpunktyprocent Czytanie 6,4264,196,2162,08 Pisanie 6,6466,405,4354,33 Rozumowanie 4,1251,534,2653,31 Korzystanie z informacji 2,8771,822,7969,64 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3,8347,913,9048,76 Sprawdzian (arkusz S-1-122) 23,8959,7222,5956,48

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 36 Nazwa wyniku najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali Przedział punktowy 0–910–1213–1617–2021–2526–2930–3233–3536–40 Procent uczniów lubelskie 4,06,112,916,521,817,010,77,43,7 małopolskie 3,04,911,315,422,418,011,88,84,4 podkarpackie 3,45,712,516,722,117,811,07,23,5 OKE Kraków 3,35,412,116,122,117,711,27,94,0 Grupy IIIIII Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami Uczniowie o średnim potencjale Uczniowie o znacznym potencjale

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 37

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 38

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Wykorzystanie informacji z instrukcji rysunkowej 25.2 – Treść i funkcjonalność instrukcji 25.3 – Jednorodność stylistyczna 26.1 – Treść 26.2 – Styl 26.3 – Język 26.4 – Ortografia 26.5 – Interpunkcja

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 40 Nazwa wynikunajniższybardzo niskiniskiniżej średniśredniwyżej średniwysokibardzo wysokinajwyższy Stopień skali Przedziały punktowe 0–910–1213–1617–2021–2526–2930–3233–3536–40 Poziom opanowania kategorii umiejętności w procentach Czytanie 25,1735,1345,2855,0963,9171,9378,5183,8791,51 Pisanie 22,9135,7345,3853,2360,3566,9173,5280,1191,62 Rozumowanie 16,5323,8131,1339,7349,8862,0772,6082,6492,24 Korzystanie z informacji 24,7338,5149,5361,2072,4782,0389,1094,0097,74 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 4,807,4013,7926,1746,3566,7579,6388,7595,89 Sprawdzian (arkusz S ) 18,7627,8136,6046,3857,5668,6877,3684,6793,18

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 41 Stanin ,3 – 17,1 8,8 – 19,7 7,6 – 18,57,9 – 17,05,2 – 20,07,2 – 20,87,3 – 19,812,0 – 24,310,0 – 19,812,7 – 24,313,5 – 25,0 2 17,2 – 18,8 19,8 – 21,4 18,6 – 20,317,1 – 18,720,1 – 21,920,9 – 22,619,8 – 21,624,4 – 26,019,9 – 21,424,4 – 25,725,1 – 26,5 3 18,9 – 20,1 21,5 – 22,8 20,4 – 21,818,8 – 20,022,0 – 23,322,7 – 24,121,6 – 23,126,1 – 27,421,5 – 22,925,8 – 27,026,6 – 27,8 4 20,2 – 21,4 22,9 – 24,2 21,9 – 23,220,1 – 21,323,4 – 24,724,2 – 25,423,1 – 24,527,5 – 28,723,0 – 24,327,1 – 28,227,8 – 29,0 5 21,5 – 22,8 24,3 – 25,6 23,3 – 24,821,4 – 22,724,8 – 26,125,5 – 26,824,6 – 26,128,8 – 30,024,3 – 25,628,3 – 29,429,1 – 30,3 6 22,9 – 24,2 25,7 – 26,9 24,9 – 26,222,8 – 24,126,2 – 27,526,9 – 28,226,2 – 27,530,1 – 31,325,7 – 27,129,5 – 30,530,3 – 31,5 7 24,3 – 25,9 27,0 – 28,4 26,3 – 27,824,2 – 25,627,6 – 29,028,3 – 29,727,6 – 29,131,4 – 32,627,2 – 28,630,6 – 31,731,6 – 33,0 8 26,0 – 28,0 28,5 – 30,2 27,9 – 29,925,7 – 27,729,1 – 30,929,8 – 31,729,2 – 31,132,7 – 33,928,6 – 30,131,8 – 32,933,1 – 34,3 9 28,1 – 36,2 30,3 – 37,0 30,0 – 37,727,8 – 35,731,0 – 38,031,8 – 39,531,2 – 37,634,0 – 37,930,2 – 36,633,0 – 38,034,4 – 38,5

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 42 najniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy Stopień skali Przedział punktowy5,3–17,117,2–18,818,9–20,120,2–21,421,5–22,822,9–24,224,3–25,926,0–28,028,1–36,2 Procent szkół lubelskie 5,27,912,917,4 16,912,96,82,6 małopolskie 1,73,16,813,120,020,517,211,46,4 podkarpackie 2,16,29,714,421,819,415,29,02,2 OKE Kraków 2,85,49,414,719,819,215,49,44,0 Polska 3,97,311,716,520,416,612,76,94,0 Grupy szkoły z wynikami niskimiszkoły z wynikami średnimiszkoły z wynikami wysokimi

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 43 W Pracowni Sprawdzianów przeprowadzono analizę jakościową zadań otwartych: zadania 21. i zadania 23., by zobaczyć, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do badania wybrano prace uczniów z gminy Kalwaria Zebrzydowska, w której wyniki sprawdzianu w roku 2012 były zbliżone do średniego wyniku w kraju. Sprawdzono 211 prac uczniów szkół tej gminy.

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Schemat punktowania zadań z tego obszaru – zadanie ZADANIE 21. (0–4 p.) Kryteria i zasady przyznawania punktów Liczba punktów Numer standardu 4 punkty Uczeń poprawnie oblicza ceny obu artykułów (długopisu i zeszytu). 3 punkty Uczeń ustala metodę wyznaczenia cen obu artykułów (długopisu i zeszytu), ALE oblicza poprawnie tylko jedną z tych cen. Uwaga: Jeśli uczeń popełni błędy rachunkowe przy obliczaniu ceny jednego artykułu i otrzymany wynik konsekwentnie wykorzystuje do bezbłędnych obliczeń przy wyznaczaniu ceny drugiego artykułu – przyznajemy 3 punkty. 2 punkty Uczeń ustala metodę wyznaczenia ceny jednego artykułu (długopisu lub zeszytu) i bezbłędnie oblicza tę cenę, ALE nie przedstawia poprawnego sposobu wyznaczenia ceny drugiego artykułu. LUB Uczeń ustala metodę wyznaczenia cen obu artykułów (długopisu i zeszytu), ALE nie oblicza poprawnie żadnej z tych cen. 1 punkt Uczeń ustala metodę wyznaczenia ceny jednego artykułu (długopisu lub zeszytu), ALE nie oblicza poprawnie tej ceny ORAZ nie przedstawia poprawnego sposobu wyznaczenia ceny drugiego artykułu. 0 punktów Uczeń nie podaje poprawnej metody wyznaczenia ceny żadnego artykułu (długopisu, zeszytu). 0–40–45.3

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 45 1 pkt. – Uczeń: A – tylko przedstawia metodę wyznaczenia ceny jednego artykułu, ale popełnia błędy rachunkowe B – przedstawia poprawną metodę wyznaczenia ceny jednego artykułu, ale dalsze rozwiązanie jest błędne 0 pkt. – Uczeń: A – przedstawia zupełnie niejasne rozumowanie, jego działania są przypadkowe B – uczeń wykonał odejmowanie 61,60 – 52, ale potem błędnie rozumuje N – nie podejmuje próby rozwiązania zadania 2 pkt. – Uczeń: A – wyznacza cenę tylko jednego artykułu B – wyznacza obie ceny, ale z błędami rachunkowymi C – wyznacza cenę jednego artykułu, a cenę drugiego wyznacza błędną metodą

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 2 46 Przykłady rozwiązań 3 2

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 0 47 Przykłady rozwiązań 1 2 0

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  53 % badanej grupy przedstawiło w pełni poprawny sposób rozwiązania zadania, ale tu co piąty uczeń popełnił błędy rachunkowe.  16% badanej grupy rozwiązało zadanie w połowie, wyznaczając cenę tylko jednego artykułu.  Blisko 4% badanej grupy przedstawiło metodę wyznaczenia ceny tylko jednego artykułu, ale błędy rachunkowe nie pozwoliły poprawnie jej wyznaczyć.  Prawie 22% tej grupy nie przedstawiło poprawnego rozwiązania i nie otrzymało punktu.  Około 5% badanych uczniów nie podjęło próby rozwiązania tego zadania. 48

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Około 30% badanych uczniów przedstawiło poprawną metodę wyznaczenia ceny przynajmniej jednego artykułu, ale rozwiązanie zadania zawierało błędy rachunkowe.  Przedstawienie sposobu rozwiązania zadania większości uczniom nie sprawiło kłopotu, ale realizacja tego sposobu napotkała na trudności.  Blisko 20% badanych uczniów nie ma opanowanej sprawności rachunkowej.  Należy zwrócić uwagę nie tylko na strategie rozwiązywania zadań, ale także doskonalić sprawność rachunkową uczniów. 49

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Schemat punktowania zadań z tego obszaru – zadanie ZADANIE 23. (0–2 p.) 2 punkty Uczeń poprawnie oblicza czas skanowania jednej strony w sekundach. 1 punkt Uczeń bezbłędnie wyraża w sekundach 15 minut lub liczbę minut wynikającą z obliczeń, ALE niepoprawnie wyznacza czas skanowania jednej strony. LUB Uczeń wyznacza przedziału czasu, ALE niepoprawnie wyraża w sekundach 15 minut lub liczbę minut wynikającą z obliczeń. 0 punktów Uczeń popełnia błędy przy zamianie minut na sekundy ORAZ przy wyznaczaniu czasu skanowania jednej strony. 0–20–25.3

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 51 1 pkt – Uczeń: A – poprawnie stosuje jednostki czasu, ale wykonuje błędne rachunki B – poprawnie liczy, ale błędnie stosuje jednostki czasu 0 pkt – Uczeń : A – stosuje błędną metodę (dzielenie 25 : 15) B – zapisuje tylko: 1 min = 60 s C – wykonuje dowolne działania na podanych liczbach N – nie podejmuje próby rozwiązania zadania

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przykłady rozwiązań 1

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 53 Przykłady rozwiązań 0 0 0

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 54  Nieco ponad 30% badanych uczniów przedstawiło w pełni poprawne rozwiązanie zadania.  Prawie 37% badanych uczniów przedstawiło zupełnie błędną metodę rozwiązania zadania.  Około 14% badanej grupy uczniów rozwiązało zadanie „połowicznie”: albo błędnie zamieniali jednostki czasu, albo popełniali błędy rachunkowe.  Połowa badanych uczniów nie przedstawiła nawet częściowo poprawnego rozwiązania – oni otrzymali 0 punktów za swoje rozwiązanie.  Prawie 5% uczniów tej grupy nie podjęło się rozwiązania tego zadania.

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 55


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Informacja o wynikach na terenie OKE w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google