Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Przyjmuje się, że miał miejsce w roku 966, chociaż nie jest to całkowicie pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia.

4 Wiele domniemanych przyczyn chrztu Polski, o których pisali w XX wieku niektórzy historycy, publicyści czy pisarze, wprowadzono do nauki i literatury sztucznie, bez najmniejszej podstawy źródłowej. Nie opierają się na żadnych przekazach średniowiecznych domniemania, że Mieszko chciał wprowadzić jednolitą religię jako czynnik państwowotwórczy, czy też, że jego zamiarem było wejście w równorzędne stosunki z władcami chrześcijańskimi Europy. Z opowiadań Widukinda, Thietmara, Galla i innych źródeł wynika jednoznacznie, że chrzest Mieszka był wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z chrześcijańskim dworem czeskim. Nie jest jasne, czy warunkiem przymierza polańsko-czeskiego, potwierdzonego małżeństwem Mieszka z Dobrawą, był chrzest, czy też decyzja o chrzcie zapadła później, w wyniku bliskich związków politycznych, już podczas trwania sojuszu. W obu tych ewentualnych przypadkach, jak wykazali w swoich pracach Henryk Łowmiański i Gerard Labuda, bezpośrednią i najważniejszą rolę w podjęciu decyzji o chrzcie odegrała Dobrawa. Sama zaś decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa była osobistym wyborem Mieszka.

5  Skutki religijne  Chrzest Mieszka I zapoczątkował proces chrystianizacji, który w następnych latach czynił duże postępy i doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim. Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał do współczesności.

6  Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. Proces ten trwał wiele lat, a w konsekwencji doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców zachodnich.

7

8  Obchody Chrztu Polski obchodzimy 14 kwietnia

9  Obchody 1050-lecia chrztu Polski – wydarzenia o charakterze państwowo- religijnym w 2016 roku związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. W związku z Światowymi Dniami Młodzieży spodziewana jest wizyta papieża Franciszka w miastach- gospodarzach obchodów. Obchody w 2016 w stosunku do obchodów Tysiąclecia Polski i Milenium chrztu Polski w 1966 mają się odbywać na zasadach partnerskich między państwem a Kościołem.

10  W styczniu 2012 roku diecezja poznańska wystosowała zaproszenie przyjazdu do Polski do papieża Benedykta XVI. 23 kwietnia 2012 roku pod przewodnictwem arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego zawiązał się komitet organizacyjny obchodów. W 2013 roku zaraz po wyborze do odwiedzenia Polski został zaproszony papież Franciszek. W ramach przygotowań powstał ogólnopolski program duszpasterski "Od wiary i chrztu do świadectwa", który będzie realizowany w latach 2013-2017.

11

12  Monika Kurkowiak  Liliana Duchnowska


Pobierz ppt " Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go."

Podobne prezentacje


Reklamy Google