Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja S tandardu L eśnej M apy N umerycznej III Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja S tandardu L eśnej M apy N umerycznej III Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja S tandardu L eśnej M apy N umerycznej III Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania LMN w LP” Wojciech Pardus w.pardus@gdansk.lasy.gov.pl

2 2 Definicje ewolucja ż I, DCMs. ~cji; lm D. ~cji (~cyj)ż IDCMs.lmD. 1.«proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów bardziej złożonych lub doskonalszych; wszelki rozwój» Ewolucja pojęć, poglądów. Życie w mieście ulega ewolucji. 2.biol. «proces przekształcania się organizmów w zmiennych warunkach środowiska, polegający na powstawaniu i utrwalaniu się w ciągu pokoleń nowych, dziedzicznych cech przystosowawczych, różnicowaniu się populacji i wyodrębnieniu nowych gatunków, coraz liczniejszych, wyżej zorganizowanych i wyspecjalizowanych» Ewolucja gatunków. Teoria ewolucji Darwina. Prawa, prawidłowości ewolucji organizmów.biol. 3.socjol. «proces polegający na rozwoju społeczeństwa od form prostszych do bardziej doskonałych i złożonych, zachodzący stopniowo i powoli; przeciwieństwo rewolucji»Ewolucja społeczna.socjol. 4.zwykle w lm «zwroty ciałem, figury gimnastyczne, akrobatyczne lub taneczne»Ewolucje baletowe. Wykonywać ewolucje na drążku, na trampolinie.lm standard m IV, D. -u, Ms. ~rdzie; lm M. - y«przeciętna norma, przeciętny typ, model; wyrób odpowiadający określonym wymogom; wzorzec»Niski, wysoki standard mieszkania, życia. Wyroby o standardzie europejskim, światowym.m IVD.Ms.lmM. definicje za „Słownikiem języka polskiego” PWN

3 3 Warunki Baza LAS Prawo, instrukcje itp.. Użytkownicy i praktyka Rzeczywistość

4 4 SLMN - budowa Struktura bazy geometrycznej i opisowej (załącznik nr 1). Wykaz materiałów źródłowych do wykonania baz danych Systemu Informacji Przestrzennej nadleśnictwa (załącznik nr 2). Format i struktura danych przekazywanych przez wykonawców leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 3). Kontrola przekazywanych danych geometrycznych i opisowych (załącznik nr 4). Legenda leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 5). Słownik obiektów geometrycznych (załącznik nr 6). Archiwizacja i ochrona danych (załącznik nr 7). Aktualizacja SIP (załącznik nr 8). Formy eksploatacji leśnej mapy numerycznej na szczeblu nadleśnictwa i aplikacje użytkowe (załącznik nr 9).

5 5 Przykłady zmian Zgodność z ewidencją powszechną (prawo, baza LAS) –Obiekt Podstawowy – „działka w wydzieleniu” >> ”użytek w wydzieleniu”; Warstwy pochodne (użytkownicy) –zmiana orientacji na użytkownika – polskie nazewnictwo, rozbudowa atrybutów opisowych (subarea >> wydz_pol) Siedliska (IWiKSL) –sposób zapisu w SLMN siedlisk mozaikowatych Błędne definicje danych (praktyka) –warstwa „Obiekty punktowe” – nazwa pola „x” typ pola był „DOUBLE PRECISION” jest „DECIMAL”, –warstwa „Powierzchnie nie stanowiące wydzieleń” – nazwa pliku była „sparea” jest „sp_area”

6 6 Wektory zmian Integracja danych przestrzennych z bazą LAS; Analizy przestrzenne; Prezentacja danych (ekrany urządzeń peryferyjnych, wydruki); Bieżąca konserwacja; itdz

7 7 Ewolucja w toku Struktura bazy geometrycznej i opisowej (załącznik nr 1), –przystosowanie struktury do integracji z bazą LAS; –uszczegółowienie definicji obiektów i interakcji pomiędzy nimi; –ewolucja warstw pochodnych Wykaz materiałów źródłowych do wykonania baz danych Systemu Informacji Przestrzennej nadleśnictwa (załącznik nr 2), –przeniesienie do IUL; Format i struktura danych przekazywanych przez wykonawców leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 3), –likwidacja załącznika; Kontrola przekazywanych danych geometrycznych i opisowych (załącznik nr 4). –likwidacja załącznika; –rodzaje kontroli mają wynikać z definicji obiektów zawartych w załączniku nr 1 i 6;

8 8 Ewolucja w toku Legenda leśnej mapy numerycznej (załącznik nr 5) –rozbudowa załącznika o dokładne opisy wyglądu podstawowych map w formie drukowanej jak i elektronicznej; Słownik obiektów geometrycznych (załącznik nr 6) –rozbudowa słownika o definicje obiektów; –obligatoryjność obiektów; –bieżąca konserwacja; Archiwizacja i ochrona danych (załącznik nr 7). –likwidacja załącznika, dane geometryczne powinny podlegać takim samym procedurom archiwizacji i ochrony danych jak pozostałe dane w SILP; Aktualizacja SIP (załącznik nr 8) –likwidacja załącznika; Formy eksploatacji leśnej mapy numerycznej na szczeblu nadleśnictwa i aplikacje użytkowe (załącznik nr 9). –do usunięcia lub modernizacji

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ewolucja S tandardu L eśnej M apy N umerycznej III Krajowa Konferencja pt. „System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych – stan i perspektywy wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google