Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI Tomasz Gołąbek kl.IVb SP nr 46 w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI Tomasz Gołąbek kl.IVb SP nr 46 w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI Tomasz Gołąbek kl.IVb SP nr 46 w Poznaniu

2 W kwietniu 2016 r. obchodzimy 1050. rocznicę CHRZTU POLSKI

3 W 963 r. kroniki zachodnie po raz pierwszy zanotowały imię Polski i jej Księcia, Mieszka I

4 w książkach, opisujących historię naszego kraju, Mieszka I nazwano budowniczym państwa polskiego stworzył on trwałego i silnego państwa

5 Mieszko I urodził się ok. 920 r., a zmarł 25 maja 992 r. był synem Siemomysła, wnukiem Lestka i ojcem Bolesława Chrobrego

6 Mieszko I * niemal całe jego panowanie wypełniała walka o rozszerzenie granic Księstwa

7 Mieszko I kontynuował politykę ojca i dziadka, którzy zdobywali kolejne ziemie przez sojusze lub walkę

8 Mieszko I był sprytnym politykiem wchodził w sojusze nawet z wrogami lub walczył z sojusznikami, jeśli tylko mógł coś zyskać dla swojego Księstwa

9 Mieszko I w 964 r. rozpoczął rozmowy sojusznicze z władcą Czech, Bolesławem I Srogim w 965 r. Mieszko ożenił się z córką Bolesława, Dobrawą Przemyślidką, zwaną także Dąbrówką

10 14 kwietnia 966 r. Mieszko I wraz z całym swoim państwem przyjął CHRZEST

11 miejsce chrztu nie jest znane mógł być to m.in. Poznań lub Ostrów Lednicki (tu znaleziono misy chrzcielne z lat 60-tych X w.), ale również Gniezno, Ratyzbona…

12 Chrztu Mieszkowi I udzielił biskup Jordan z tej okazji Jordan podarował Mieszkowi miecz św. Piotra Apostoła, który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

13 w 968 r. w Poznaniu powstało pierwsze biskupstwo polskie było ono podległe bezpośrednio Rzymowi na czele stanął biskup Jordan

14 rozpoczęto chrystianizację ziem polskich: uczono modlitw, budowano świątynie, chrzczono ludzi w chrzcielnicach lub rzekach

15 Dlaczego Mieszko I podjął taką właśnie decyzję?

16 Powody, które skłoniły Mieszka I do tego kroku, były tak wielkie i liczne, że historycy ciągle jeszcze o nich dyskutują

17 niemiecki kronikarz, Thietmar sugeruje, że to Dobrawa przekonała Mieszka I do zmiany religii była ona chrześcijanką i to od niej Mieszko dowiadywał się wszystkiego o wierze jej osobisty wpływ musiał być wielki

18 przyjęcie chrztu miało zbliżyć Polskę i Czechy okres ten był bardzo gorący, władcy napadali na tereny sąsiednie sojusz mógł pomóc w obronie granic kraju

19 Mieszko I musiał przyjąć chrzest, aby inne kraje chrześcijańskie nie atakowały Polski pod pretekstem chrystianizacji

20 Mieszko I dążył do zjednoczenia plemion mieszkających na jego ziemiach chciał stworzyć silne państwo wprowadzenie jednej religii miało wzmocnić więzi między ludźmi

21 Skutki decyzji Mieszka I…

22 przez przyjęcie chrztu Mieszko I włączył państwo polskie na stałe do chrześcijańskiej Europy inne chrześcijańskie kraje nie mogły już zaatakować Polski pod pretekstem chrystianizacji

23 Mieszko I jako władca pogański był tylko wodzem na czas wojny jako władca chrześcijański bardzo umocnił swoją pozycję nie można go było tak łatwo pozbawić władzy poddani musieli być bezwzględnie posłuszni

24 na dwór zaczęli przybywać wykształceni i potrafiący pisać kapłani przyczynili się oni do rozwoju nauki

25 budowano nowe kościoły, dzięki czemu powstało wiele dzieł sztuki (zdobienia ołtarzy, kapliczek)

26 pod koniec swojego życia (991/992) Mieszko I stworzył dokument ”Dagome iudex” oddał swoje państwo pod opiekę papieża i opisał jego granice zaczął płacić tzw.„świętopietrze”, czyli opłatę papieżowi

27 dzięki przyjęciu chrztu Mieszko I mógł się starać o koronę królewską udało się to jednak dopiero Bolesławowi Chrobremu

28 PODSUMOWANIE

29 chrzest pozwolił Polsce korzystać z wiedzy i doświadczeń kapłanów w dziedzinie prawa, administracji i polityki wzmocniło to młode państwo polskie

30 przyjęcie chrztu było czynem bardzo mądrym jednak nie zapewniało Polsce lepszej przyszłości wszystko zależało od tego, jak Polacy będą potrafili się zachować po chrzcie…

31 … a naród polski: zjednoczył się w wierze w jednego Boga Polacy dzięki temu uzyskali wielką siłę do walki z kolejnymi wrogami w następnych wielu wielu latach!

32 Wykorzystane materiały źródłowe: 1. Paweł Jasienica: „Polska Piastów”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986 2. Jerzy Wyrozumski: „Historia Polski do roku 1505”, Państwowe Wydawnicto Naukowe, Warszawa 1985 3. http://chrzest966.pl 4. https://pl.wikipedia.org 5. grafika i zdjęcia dostępne w Internecie


Pobierz ppt "1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI Tomasz Gołąbek kl.IVb SP nr 46 w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google