Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzór dla decydentów (poniższa prezentacja może być wykorzystywana i modyfikowana do Państwa potrzeb) Data, autor, tematyka, itd. „Wyzwania i szanse dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzór dla decydentów (poniższa prezentacja może być wykorzystywana i modyfikowana do Państwa potrzeb) Data, autor, tematyka, itd. „Wyzwania i szanse dla."— Zapis prezentacji:

1 Wzór dla decydentów (poniższa prezentacja może być wykorzystywana i modyfikowana do Państwa potrzeb) Data, autor, tematyka, itd. „Wyzwania i szanse dla lokalnego i regionalnego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego tworzone przez zmianę klimatu“ MIEJSCE NA PAŃSTWA LOGO!

2 2 Struktura 1a.Czym jest zmiana klimatu? 1b.Co to są modele klimatyczne? 1c.Co to są scenariusze klimatyczne? 2 Scenariusze klimatyczne dla konkretnych obszarów 3. Zmiany klimatyczne 4.Jakie skutki zmiany klimatu i środki są przewidziane dla Państwa regionu? 5. Przystąpienie do działania! Link do zestawu narzędzi

3 3 Czym jest zmiana klimatu? „(…) zmiany w klimacie spowodowane pośrednio lub bezpośrednio działalnością człowieka, która zmienia skład atmosfery ziemskiej i która jest odróżniana od naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych okresach” (Ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu) Źródło: Czwarty Raport IPCC: Zmiana klimatu, 2007 Stężenie CO2 w powietrzu na przestrzeni minionych 10,000 lat (duży wykres) oraz od 1750 roku (mniejszy wykres).

4 4  Modele klimatyczne są wykorzystywane do prognozowania przyszłego klimatu i tworzenia scenariuszy klimatycznych.  Modele stanowią trójwymiarowy obraz atmosfery, lądu, oceanu, jezior i lodu. Co to są modele klimatyczne? Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/o-zmianie-klimatu#6, aby uzyskać więcej informacji

5  Scenariusze klimatyczne prezentują możliwy rozwój klimatu podczas określonego czasu.  Ich opracowaniem zajmują się organy administracji rządowej zajmujące się meteorologią lub kwestiami klimatycznymi i/lub instytuty badawcze za pomocą globalnych modeli klimatycznych.  Przewidywania są oparte na założeniach przyszłych zmian w atmosferze.  Wyniki otrzymywane z obliczeń opartych na modelach klimatycznych są nazywane scenariuszami klimatycznymi. 5 Co to są scenariusze klimatyczne? Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/o-zmianie-klimatu#7, aby uzyskać więcej informacji

6 6 Przykładowy scenariusz klimatyczny dla Regionu Morza Bałtyckiego Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/scenariusze-zmiany-klimatu, aby uzyskać więcej informacji Zmiana średniej temperatury w latach 2071-2100 w porównaniu z okresem 1961-1990 [°C]. Zima (górny lewy rysunek), wiosna(górny prawy), lato (dolny lewy) i jesień (dolny prawy).

7 7 Scenariusze klimatyczne dla konkretnych obszarów  W modelach klimatycznych atmosfera jest podzielona na siatkę, poziomo wzdłuż powierzchni ziemi i pionowo w przestrzeni.  W każdym punkcie siatki oblicza się rozwój różnych meteorologicznych, hydrologicznych i klimatologicznych parametrów w czasie.  Regionalne modele klimatyczne są wykorzystywane do tworzenia regionalnych scenariuszy klimatycznych.  Regionalne modele obejmujące mniejszy obszar, np. Europę, są modelowane przy pomocy siatki o rozmiarze punktów 25-50 km. Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/planiści-przestrzenni/inwentaryzacja-analiza/dane- dotyczące-zmiany-klimatu/przyszły-klimat, aby uzyskać więcej informacji

8 8 Zmiany klimatyczne ParameterSkutki Temperaturanp. susze, zintensyfikowanie parowania Opady atmosferycznenp. zwiększona liczba powodzi i ulewnych deszczy w zimie, zmniejszona intensywność opadów i susz w lecie i nieregularne intensywne opady Pokrywa śnieżnanp. zmniejszona wydajność upraw na skutek wyjątkowych mrozów, zmniejszona dostępność wody wiosną Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/skutki-zmiany-klimatu, aby uzyskać więcej informacji

9 Jakie skutki zmiany klimatu i środki są przewidziane dla Państwa regionu?  Jaki skutki będzie miała zmiana klimatu w naturalnych i ludzkich systemach?  Możliwy skutek A …, skutek B … i skutek C … w Państwa regionie  Jakie środki są dostępne aby poradzić sobie ze zmianą klimatu?  Łagodzenie: Należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i unikać drogich środków przystosowawczych  Przystosowanie: Środki do radzenie sobie ze skutkami zmiany klimatu w Państwa regionie  Jakie strategie łagodzenia i przystosowania do wyzwań tworzonych przez zmianę klimatu są dostępne?  Strategia A … w Państwa regionie  Środek A, … środek B … i środek C … w Państwa regionie 9 Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/skutki-zmiany-klimatu/scenariusze- skutków-zmiany-klimatu, aby uzyskać więcej informacji

10 Przygotowanie fundamentów  Krok 1: Przygotowanie fundamentów poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji Ocena podatności  Krok 2: Ocena podatności poprzez inicjowanie, wspieranie i kierowanie procesem Obranie długoterminowego strategicznego kierunku  Krok 3: Obranie długoterminowego strategicznego kierunku poprzez przyjęcie wyraźnych zobowiązań i zintegrowanie ich z obecną polityką Planowanie i wdrażanie  Krok 4: Planowanie i wdrażanie Państwa strategii, planów, porozumień i map na różnych poziomach 10 Przystąpienie do działania! Proszę kliknąć www.toolkit.balticclimate.org/pl/decydenci/wprowadzenie, aby uzyskać więcej informacji

11 11

12 12 Link do zestawu narzędzi i wielu przykładów do wykorzystania w Państwa prezentacji: www.toolkit.balticclimate.org


Pobierz ppt "Wzór dla decydentów (poniższa prezentacja może być wykorzystywana i modyfikowana do Państwa potrzeb) Data, autor, tematyka, itd. „Wyzwania i szanse dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google