Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Funkcje systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Funkcje systemu."— Zapis prezentacji:

1 NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Funkcje systemu

2 2 Komunikaty wymienianie między aplikacją systemu a podmiotami gospodarczymi: Od podmiotu do urzędu: IE15 – Zgłoszenie tranzytowe IE14 - Wniosek o unieważnienie zgłoszenia IE54 – Wniosek o zwolnienie do tranzytu IE07 – Zawiadomienie o przybyciu towaru do upoważnionego odbiorcy IE44 - Uwagi rozładunkowe

3 3 Z urzędu do podmiotu: IE16 – Odrzucenie zgłoszenia IE28 – Zgłoszenie przyjęte (nadanie MRN) IE29 - Zwolnienie do tranzytu IE60 – Zawiadomienie o decyzji kontroli w miejscu wyjścia IE09 – Decyzja o unieważnieniu zgłoszenia IE51 – Odmowa zwolnienia do tranzytu IE62 - Odrzucenie wniosku o zwolnienie towaru do tranzytu IE08 – Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru IE25 - Zawiadomienie o zwolnieniu towaru z tranzytu IE43 - Pozwolenie na rozładunek IE58 – Odrzucenie uwag rozładunkowych

4 4 Formy zgłoszenia tranzytowego: poprzez strony www. lub pocztą elektroniczną w formacie XML SAD w formie pisemnej

5 5 Otwarcie operacji tranzytowej: IE 15 Przyjęcie zgłoszenia IE28 Urząd wyjścia Odrzucenie zgłoszenia IE 16

6 6 Analiza ryzyka Sprawdzenie zabezpieczenia Wydruk Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego Procedura uproszczona Urząd wyjścia

7 7 Urząd tranzytowy IE 50 Urząd przeznaczenia IE 01

8 8 Przewóz przez granicę: Urząd tranzytowy IE 118 Urząd wyjścia

9 9 Zakończenie operacji tranzytowej: Urząd przeznaczenia IE 06 Procedura standardowa Urząd wyjścia IE 18

10 10 IE 07 Procedura uproszczona IE 43 IE 44 IE 25IE 06 Urząd przeznaczenia Urząd wyjścia IE 18

11 11 Zamknięcie operacji tranzytowej: Urząd przeznaczenia IE 18 Urząd wyjścia

12 12 Podmioty mają do dyspozycji stronę internetową Komisji Europejskiej, na której opublikowane są informacje dot. systemu NCTS: Baza danych o urzędach celnych COL (Customs Office List): już dostępna Śledzenie stanu operacji tranzytowej (MRN): I kwartał 2004r. Śledzenie stanu przesyłania komunikatów IE: I kwartał 2004r. Statystyka dot. operacji tranzytowych w systemie NCTS: I kwartał 2004r.

13 13 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm

14 14 Kontakt z Biurem NCTS w Łodzi: @ Izba Celna w Łodzi: Biuro Projektu NCTS ul. Lodowa 97, 90-959 Łódź Tel. 0-42 638 82 75 Fax 0-42 649 15 14 ncts@lodz.dialog.net.pl

15 15 Kontakt do Ministerstwa Finansów: @ Ministerstwo Finansów, Departament Ceł ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Tel. 0-22 694 39 75, 694 44 88 Fax 0-22 694 43 03 krzysztof.wic@mofnet.gov.pl beata.gajda@mofnet.gov.pl

16 16 Informacje o systemie NCTS w Internecie: http://www.lodz.uc.gov.pl http://www.mf.gov.pl

17 17


Pobierz ppt "NOWY SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM TRANZYTOWY NCTS Funkcje systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google