Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTETOWA ODPRAWA AUTOKARÓW eBOOKING BUS www.bialapodlaska.uc.gov.pl www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTETOWA ODPRAWA AUTOKARÓW eBOOKING BUS www.bialapodlaska.uc.gov.pl www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl."— Zapis prezentacji:

1 PRIORYTETOWA ODPRAWA AUTOKARÓW eBOOKING BUS www.bialapodlaska.uc.gov.pl www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

2 Odprawa autokarów w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku + 6,8%+ 8,9% + 7,9%

3 Główny szlak komunikacyjny prowadzący do przejścia granicznego w Dorohusku Drogowe Przejście Graniczne w Dorohusku

4 Odprawa autokarów w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku Średnio w ciągu doby w 2013r na kierunku wjazdowym do RP odprawiano 3496 osób i 1209 samochodów osobowych w tym 26 autokarów

5 eBooking (e-rezerwacja) ogólnopolski projekt, uprzednie, elektroniczne powiadomienie Służby Celnej RP (a za jej pośrednictwem automatyczne powiadomienie Straży Granicznej), o planowanym przyjeździe autobusu przewożącego zorganizowane grupy turystyczne wraz z listą pasażerów, główne cele: -optymalne dostosowanie obsady kadrowej służb granicznych -automatyczna wyprzedzająca ocena ryzyka przejazdu, przed jego faktycznym pojawieniem się na granicy, -stworzenie warunków skracających czas przekraczania granicy zorganizowanym grupom turystycznym. -przekazywanie awizowanego zgłoszenia do służby celnych i granicznych kraju sąsiedniego, granica.gov.pl

6 Warunki korzystania z systemu awizacji  zgłoszenie przyjazdu dokonane co najmniej na 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy,  poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres internetowy,  nie jest możliwe zgłoszenie w systemie przejazdu autokaru bez pasażerów,  zgłoszeniu podlegają pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. System ogranicza możliwość zarejestrowania kilku przewoźników w tym samym czasie.

7 www.granica.gov.pl/eBooking Priorytetowa odprawa autobusów z dziećmi z automatyczną weryfikacją daty urodzenia pasażerów (70% poniżej 17 lat)

8 Wydruk karty eBooking_BUS z opcją „KIDS“ celem oznaczenia autobusu z planowaną datą i godziną awizacji celem organizacji wjazdu na przejście graniczne w zaplanowanych godzinach 2014.06.24 07:00 – 08.00

9 Przyjazny interfrejs użytkownika „step by step“

10 Awizacja na określoną godzinę i graficznym przedstawieniem dostępności określonych godzin

11 Procedura powiadomienia o planowanym przyjeździe do UE i wyjeździe z UE Średni czas odprawy celnej autobusu po polskiej stronie w ramach eBooking - 8 minut

12 Przekazywanie informacji wyprzedzających do służb (SG PL; SG UA) poprzez logowanie w ich systemach umożliwia priorytetowe traktowanie autokaru. Brak awizowania w ramach eBooking uniemożliwia prowadzenie wcześniejszej automatycznej analizy ryzyka przez Służbę Celną.

13 Oczekiwania wobec touroperatorów/przewoźników  poinformowanie uczestników wyjazdu o konieczności posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,  sprawdzenie przed wjazdem na teren przejścia czy wszyscy posiadają wymagane dokumenty,  poinformowanie o przepisach dotyczących przewozu towarów w tym akcyzowych, W przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników grupy przewozu towarów akcyzowych ponad dopuszczalne normy ponosi on odpowiedzialność na podstawie odrębnych przepisów a autokar przewożący grupę turystyczną opuszcza przejście graniczne

14 Normy przywozowe i przepisy celne https://granica.gov.pl/ebooking/ulotka_pl.pdf Informacje dostępne na tej samej stronie internetowej gdzie dokonywane jest logowanie do systemu

15 Wymiana informacji między służbami Zgłoszenie wyjazdu/wjazdu Placówka SG Oddział Celny Punkt Konsultacyjny i Współpracy Dorohusk- Jagodzin Właściwe przejście graniczne po Stronie UA Zgłoszenie wyjazdu/wjazdu w systemie służb ukraińskich Punkt Konsultacyjny i Współpracy Dorohusk-Jagodzin Właściwa Placówka SG i Oddział Celny RP UA

16

17

18

19

20

21

22


Pobierz ppt "PRIORYTETOWA ODPRAWA AUTOKARÓW eBOOKING BUS www.bialapodlaska.uc.gov.pl www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google