Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprogramowanie do obsługi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprogramowanie do obsługi"— Zapis prezentacji:

1 Oprogramowanie do obsługi
N C T S ++ Oprogramowanie do obsługi systemu NCTS

2 New Computerised Transit System
NCTS (New Computerised Transit System) to system informatyczny obsługujący wspólnotową procedurę tranzytu na terenie Unii Europejskiej oraz wspólną procedurę tranzytową WPT. W ramach systemu urzędy celne na obszarze międzynarodowym na bieżąco wymieniają informacje o operacjach tranzytowych. Komunikaty elektroniczne są wymieniane między urzędami międzynarodowymi, krajowymi oraz podmiotami zgłaszającymi operacje tranzytowe do systemu NCTS.

3 NCTS ++ to nowoczesne oprogramowanie współpracujące z systemem NCTS (New Computerised Transit System). Program został przygotowany z myślą o firmach, które prowadzą odprawy w procedurze tranzytu. Program NCTS ++ w szybki i wygodny dla użytkownika sposób, tworzy, wysyła i archiwizuje komunikaty własne oraz odbiera, wczytuje i archiwizuje komunikaty generowane przez system NCTS.

4 Technologia wykonania
Program NCTS++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera.

5 Użytkownicy oprogramowania
Importerzy i eksporterzy Firmy prowadzące operacje tranzytu we własnym imieniu. Agencje celne Firmy spedycyjne Firmy prowadzące operacje tranzytu w imieniu podmiotu zobowiązanego.

6 Zadania programu NCTS ++
zarządza obiegiem informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w tranzycie towarów a administracją celną umożliwia obsługę wielu podmiotów - wspiera obsługę tranzytu prowadzonego przez importerów i eksporterów, agencje celne, firmy spedycyjne tworzy i wysyła komunikaty NCTS – rozpoczęcia i zamknięcia tranzytu w zwykłej procedurze i procedurze uproszczonej odbiera i wczytuje komunikaty NCTS wysyłane przez administrację celną przechowuje komunikaty dotyczące poszczególnych spraw i informacje o tranzytach

7 Obsługa tranzytu Otwarcie tranzytu Zamknięcie tranzytu
procedura zwykła procedura uproszczona procedura zwykła procedura uproszczona

8 Komunikaty NCTS obsługiwane w programie.
Rozpoczęcie tranzytu. IE15 (SAD) IE28 (nadanie numeru ewidencyjnego MRN) IE16 (odrzucenie zgłoszenia) IE60 (zawiadomienie o kontroli) IE54 (zgoda/sprzeciw po kontroli) IE29 (zwolnienie do tranzytu) IE14 (wniosek o unieważnienie zgłoszenia) IE09 (decyzja o unieważnieniu zgłoszenia) IE51 (odmowa zwolnienia do tranzytu) IE62 (odrzucenie wniosku IE54) IE45 (zakończenie tranzytu)

9 Komunikaty NCTS obsługiwane w programie.
Zamknięcie tranzytu. IE07 (zawiadomienie o przybyciu towaru) IE08 (odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towarów) IE45 (zakończenie tranzytu)

10 Komunikaty NCTS obsługiwane w programie.
Zamknięcie tranzytu w procedurze uproszczonej IE07 (zawiadomienie o przybyciu towaru) IE08 (odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towarów) IE43 (zezwolenie na rozładunek) IE44 (uwagi rozładunkowe) IE58 (odrzucenie uwag rozładunkowych) IE25 (zwolnienie z tranzytu) IE45 (zakończenie tranzytu)

11 Menu programu Górne Boczne

12 Menu boczne Kartoteki Tranzyty Poczta Administracja Rozpoczęcia
Kontrahenci Tranzyty Rozpoczęcia Zamknięcia Wszystkie Poczta Wiadomości odebrane Wiadomości wysłane Administracja Użytkownicy

13 Menu górne – elementy stałe
Klikniecie na wybrany element menu górnego powoduje rozwijanie się podmenu.

14 Menu górne – elementy kontekstowe
Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteka kontrahentów Zakładce Tranzyty Zakładce Poczta Zakładce Administracja

15 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta pocztowe i adresy odbiorcze i nadawcze komunikatów NCTS. Konfiguracja podawana jest w zakładce menu górnego:

16 Kartoteki Menu Kartotek umożliwia: Wyświetlenie wybranego rekordu
Edycję wybranego rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Porządkowanie zawartości kartoteki według różnych kryteriów Filtrowanie danych Wyszukiwanie

17 Kartoteka Kontrahenci
Zawiera dane o kontrahentach. Dane kontrahenta znajdują się na trzech tematycznych zakładkach: Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi

18 MENU Tranzyty Menu Tranzytów umożliwia: Dodanie nowego rekordu
Modyfikację istniejącego rekordu Wyświetlenie rekordu Usunięcie rekordu Otworzenie zestawu komunikatów do danego tranzytu Porządkowanie zawartości kartoteki według różnych kryteriów Filtrowanie danych Wyszukiwanie

19 Tranzyty Rozpoczęcia tranzytów Zamknięcia tranzytów Wszystkie tranzyty

20 Rozpoczęcia tranzytów
W kartotece przechowywane są wszystkie sprawy rozpoczęcia tranzytu. Jeden rekord w kartotece tranzytów odpowiada jednej sprawie tranzytowej. Sprawa jest zakładana poprzez wczytanie pliku SAD w formacie XML (IE15) i wysłanie go do systemu NCTS

21 Komunikaty do tranzytów
Każda sprawa tranzytowa posiada własny zestaw komunikatów generowanych i wysyłanych z programu oraz odbieranych od administracji celnej i wczytywanych do programu NCTS++. Komunikaty dotyczące danej sprawy są dostępne po zaznaczeniu wybranej sprawy tranzytowej i kliknięciu na przycisk Komunikaty. Wybór przycisku Komunikaty wywołuje okno zawierające informacje o wszystkich komunikatach istniejących dla wybranej sprawy tranzytowej.

22 Menu Komunikatów Menu komunikatów umożliwia: Dodanie nowego komunikatu
Odpowiedź na komunikat administracji celnej (np.IE60) Wysłanie komunikatu mailem Wyświetlenie komunikatu Edycja komunikatu Usunięcie komunikatu Filtrowanie komunikatów Porządkowanie zawartości kartoteki Wyszukiwanie

23 Zamknięcia tranzytów W kartotece przechowywane są wszystkie sprawy zamknięcia tranzytu w procedurze zwykłej i uproszczonej. Jeden rekord w kartotece tranzytów odpowiada jednej sprawie tranzytowej. Sprawa jest zakładana poprzez utworzenie i wysłanie komunikatu IE07 – zawiadomienia o przybyciu towaru. W IE07 zawarte są m.in. zdarzenia związane z tranzytem.

24 Poczta Wiadomości odebrane Wiadomości wysłane

25 Menu Poczta Menu Poczty umożliwia Odebranie poczty e-mail
Wyświetlenie wiadomości Usuwanie wiadomości Filtrowanie komunikatów Porządkowanie zawartości skrzynki pocztowej Wyszukiwanie

26 Wiadomości odebrane Tutaj przechowywane są wszystkie wiadomości wysłane na adres zwrotny podany w oknie konfiguracji programu i odebrane w programie. Odebraną wiadomość można: Załącznik wiadomości można: Zapisać Zapisać do pliku Wczytać do tranzytu Przesłać dalej Wyświetlić zawartość

27 Wiadomości wysłane Tutaj przechowywane są wszystkie wiadomości wysłane na adres bramki NCTS. Adres bramki NCTS podawany jest w oknie konfiguracji.

28 Administracja Menu kartoteki Użytkownicy umożliwia:
Wyświetlenie wybranego rekordu Edycję wybranego rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Porządkowanie zawartości kartoteki według różnych kryteriów Filtrowanie danych Wyszukiwanie

29 Administracja Użytkownicy
Użytkownicy aplikacji to osoby obsługujące tranzyty oraz administrator. Administrator ma prawo dodawać nowych użytkowników Tutaj podawane są dane użytkowników, m.in. dane dostępowe do programu (login i hasło).

30 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem NCTS ++
Niniejsza prezentacja programu jest przeglądem jego głównych funkcji. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt . Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

31 Studio Oprogramowania FRAKTAL
ul. Konstruktorska 4 Warszawa Tel. (22) Fax. (22)


Pobierz ppt "Oprogramowanie do obsługi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google