Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja."— Zapis prezentacji:

1 Procedura wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3)

2 Zgodność z Regionalną Strategią Innowacji województwa oznacza w przypadku Województwa Wielkopolskiego zgodność z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3).

3 1.Wnioskodawca przekazuje do Departamentu Gospodarki UMWW – komórki merytorycznej odpowiedzialnej za opiniowanie, wydrukowany, zarejestrowany i o nadanej sumie kontrolnej w systemie SOWA egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.1 PO WER wraz z częściowo wypełnionym załącznikiem nr 12. (Załącznik 3)

4 2.Do wniosku Wnioskodawca zobligowany jest dołączyć Dokument zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) (Załącznik 4) potwierdzający zgodność przekazanego do UMWW projektu z RIS3. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie internetowej www.iw.org.pl. www.iw.org.pl

5 3.Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć w formie papierowej osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Gospodarki, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 547 w godzinach od 7.30 do 15.30.

6 Harmonogram Przygotowany przez Departament Gospodarki projekt Opinii przedkładany jest do przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który podejmuje decyzję o zgodności złożonego projektu z RIS3. Opinia podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazywana jest niezwłocznie Wnioskodawcy przez Departament Gospodarki.

7 Harmonogram Ostateczny termin dostarczenia wniosków o dofinansowanie do UMWW ustala się na: 10 czerwca 2016 roku. W przypadku przesyłki kurierskiej lub pocztowej decyduje data wpływu do UMWW.

8 Departament Gospodarki e-mail: sekretariat.drg@umww.pl, tel. 61 626 62 40sekretariat.drg@umww.pl Osoby do kontaktu w Wielkopolskim Obserwatorium Innowacji Marek Przybył e-mail: marek.przybyl@umww.pl, tel. 61 626 62 59marek.przybyl@umww.pl Monika Gałganek-Napierała e-mail: monika.galganek-napierala@umww.pl, tel. 61 626 62 80monika.galganek-napierala@umww.pl


Pobierz ppt "Procedura wydawania opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google