Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla Rodziców. * stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła) * niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego, * nieharmonijny rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla Rodziców. * stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła) * niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego, * nieharmonijny rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla Rodziców

2 * stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła) * niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego, * nieharmonijny rozwój intelektualny - duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno - motorycznych, a funkcji słowno-pojęciowych, * wada wymowy, * zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny i sfera emocjonalno-motywacyjna (płaczliwość, nadpobudliwość, lęki, trudności w nawiązywaniu relacji indywidualnych lub z grupą, brak odporności na niepowodzenia), * duże trudności w skupieniu uwagi.

3 GOTOWOŚĆ SZKOLNA – CO TO JEST? * Gotowość szkolną zwaną też dojrzałością pojmuje się zazwyczaj jako osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju psychicznego, jaki pozwala mu sprostać obowiązkom szkolnym. * Na gotowość szkolną sześciolatka składają się osiągnięcia rozwojowe w następujących obszarach: umysłowym (poznawczym/intelektualnym) ruchowym (motorycznym) emocjonalno-motywacyjnym społecznym.

4 gotowość szkolna w zakresie rozwoju umysłowego i procesów poznawczych - m.in. skupianie uwagi przez około 20 minut, uwaga dowolna, aby ukierunkować się na zajmowanie sprawami zalecanymi przez dorosłego; umiejętność zapamiętywania, związana z koncentracją uwagi; analiza i synteza znaków graficznych (dostrzeganie różnic, zależności), różnicowanie słuchowe głosek, analiza i synteza słuchowa; myślenie przyczynowo - skutkowe, klasyfikowanie obiektów, zakończony rozwój mowy, prawidłowa artykulacja;

5 * gotowość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego (motorycznego) - koordynacja ruchów, zdolność utrzymywania równowagi, sprawne ruchy rąk, umożliwiające odpowiedni poziom rysowania, pisania, ruchy płynne i skoordynowane; * gotowość szkolna w obszarze emocjonalno- motywacyjnym - m.in. umiejętność opanowania złości, agresji, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie; wytrwałość, dociekliwość, ciekawość poznawcza, adekwatna samoocena motywująca do działania; * gotowość szkolna w zakresie rozwoju społecznego - m.in. poczucie przynależności do grupy, zdolność do rozumienia i przestrzegania zasad i norm społecznych; umiejętność współdziałania w grupie, zdolność porównania siebie z innymi.

6 BARDZO ISTOTNA JEST RÓWNIEŻ TZW. ZDOLNOŚĆ DO NAUKI MATEMATYKI I ZWIĄZANE Z NIĄ: * I. zdolność i gotowość do liczenia: sprawne przeliczanie przedmiotów rzeczywistych oraz ich reprezentacji ikonicznych i symbolicznych (czyli obrazów, schematów), zdolność odróżniania prawidłowego liczenia od błędnego – wykrywania i korygowania pomyłek; * II. operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym, czyli: zdolność uznawania stałości ilości – umiejętność spostrzegania równoliczności zbiorów pomimo zmiany układu przestrzennego ich elementów, zdolność do wyznaczania konsekwentnej serii w kolejności rosnącej lub malejącej (np. układania patyczków od najkrótszego do najdłuższego), zdolność do posługiwania się reprezentacjami symbolicznymi (cyfry, znaki) w odniesieniu do: pojęć matematycznych, działań arytmetycznych, schematów graficznych * III. dojrzałość emocjonalna: samodzielność, motywacja do rozwiązywania zadań, odporność na trudne sytuacje problemowe (jakimi są nieraz zadania matematyczne), umiejętność radzenia sobie z frustracją * IV. prawidłowy rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych, pozwalający na odwzorowywanie cyfr, pisanie i rysowanie.


Pobierz ppt "Informacje dla Rodziców. * stan zdrowia (dziecko leczone - choroba przewlekła) * niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego, * nieharmonijny rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google