Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30 GRUDNIA 2009. Część 4  W dniach 22-24.09.2009 odbyły się szkolenia pn. „Gmina Przyjazna Środowisku”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30 GRUDNIA 2009. Część 4  W dniach 22-24.09.2009 odbyły się szkolenia pn. „Gmina Przyjazna Środowisku”"— Zapis prezentacji:

1 30 GRUDNIA 2009

2 Część 4

3  W dniach 22-24.09.2009 odbyły się szkolenia pn. „Gmina Przyjazna Środowisku”

4  W dniu 20 sierpnia br.podpisana została umowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

5  Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków – I etap ◦ Koszt całkowity 2 812 826,00 zł. ◦ Koszty poniesione do końca 2009 r. 872 382 zł ◦ Finansowanie w 2009r. – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 600 000,00 zł

6  I etap – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

7  Wykonana została „Ekologiczna ścieżka rowerowa” w miejscowości Złotopolice. Koszt zadania 20 000,00 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Warszawie 10 000,00 zł

8  Sporządzone zostały mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości:  Szczytniki, Michałówek, Karolinowo.  Koszt: 59 511,60 zł

9  Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Szczytnie na potrzeby świetlicy wiejskiej ◦ Koszt 71 661,00 zł

10  Remont strażnicy OSP w Kroczewie ◦ Koszt 117 119,09 zł

11  Skład Komisji:  Ewa Sobocka – Przewodnicząca GKRPA  Józef Lewandowski – członek  Agnieszka Januszewska – członek  Katarzyna Błaszkiewicz – członek  Daniel Kania – członek  GKRPA działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0151/16/2008 z dnia 20.05.2008 roku i realizuje program uchwalony przez Radę Gminy

12  W roku 2009 zgłoszono 17 osób celem podjęcia interwencji przez GKRPA.  W ramach działań zorganizowano w miesiącu styczniu wyjazd dla 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na ferie zimowe do Białego Dunajca.  W szkołach przeprowadzono m.i.n :  - warsztaty umiejętności wychowawczych „ Jak mówić do dzieci aby nas słuchały, jak słuchać aby do nas mówiły” szkoła podstawowa w Kamienicy

13  - szkolenie dla nauczycieli i wychowawców Szkoły Podstawowej Stróżewo na temat przemocy w rodzinie pt. „Skala i zjawiska reagowania nauczycieli na problem przemocy„  - warsztaty profilaktyki narkotykowej w dniach 15 i 16 grudnia 2009 przeprowadzone przez psychologa klinicznego oraz socjoterapeutę dla klas II i III gimnazjum w Szczytnie i Kroczewie (w warsztatach wzięło udział 105 uczniów)

14  GKRPA przystąpiła do ogólnokrajowych akcji takich jak :  „ Szkoła bez przemocy „  „ Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne „  „Dzieciństwo bez przemocy 2009„  Dokonano kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 24 punktach na terenie Gminy Załuski  oraz wydano 8 pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

15  GKRPA Sfinansowała zakup paczek świątecznych dla 40 dzieci z terenu Gminy Załuski i wraz z OSP w Szczytnie zorganizowała dla dzieci spotkanie Mikołajkowe.

16  Gmina Załuski bierze udział w projekcie systemowym- „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

17  W ramach działania 3.1 złożyliśmy wniosek, który pozytywnie został rozpatrzony na przebudowę dróg lokalnych i zwiększenie atrakcyjności

18  Gmina Załuski przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze” tym samym przystąpiliśmy do LEADER  Złożony jest wniosek do PROW w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioskowana kwota 2 185 453 zł

19

20


Pobierz ppt "30 GRUDNIA 2009. Część 4  W dniach 22-24.09.2009 odbyły się szkolenia pn. „Gmina Przyjazna Środowisku”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google