Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca dyplomowa (magisterska, licencjacka i inżynierska) powinna mieć charakter:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca dyplomowa (magisterska, licencjacka i inżynierska) powinna mieć charakter:"— Zapis prezentacji:

1 ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych na Wydziale Zarządzania PRz

2 Praca dyplomowa (magisterska, licencjacka i inżynierska) powinna mieć charakter:
Badawczy (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne w administracji lub przedsiębiorstwach oparte na aktualnie zebranych danych w konkretnych jednostkach, przedsiębiorstwach). Analityczno-porównawczy np. w formie omówienia, usystematyzowania i opatrzenia wnioskami oraz komentarzami materiału teoretycznego – przepisy prawne, strategie, koncepcje, itp. w odniesieniu do danej sytuacji aktualnej lub mogącej wystąpić w rzeczywistości). Projektowy (np. projekt organizacji, projekt systemu zarządzania, projekt systemu ekonomicznego, projekt systemu informacyjnego dla zarządzania, biznes plan przedsięwzięcia, plan marketingowy, projekcja ekonomiczno-finansowa, projekt rozwiązania technicznego).

3 WYMOGI W pracy licencjackiej i inżynierskiej student powinien wykazać się podstawową znajomością literatury badanego obszaru i umiejętnością zastosowania narzędzi analitycznych lub projektowych w praktyce. Powinny one mieć temat dotyczący wąskiego zakresu, z wyraźnym ukierunkowaniem zawodowym. Mniejszą uwagę przykłada się do formułowania problemów teoretycznych oraz prowadzenia dyskusji.

4 Praca dyplomowa licencjacka powinna liczyć co najmniej 3 rozdziały
INFORMACJE Objętościowo praca dyplomowa licencjacka i inżynierska nie powinna liczyć więcej niż znormalizowanych stron wydruku komputerowego. Czcionka Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. i normalnej grubości z zastosowaniem automatycznego wyrównania tekstu do prawego i lewego marginesu (wyjustowania), pomiędzy wierszami wewnątrz akapitu należy stosować odstępy 1,5 wiersza, nie zaleca się dzielenia wyrazów. Praca dyplomowa licencjacka powinna liczyć co najmniej 3 rozdziały Bibliografia pracy licencjackiej i inżynierskiej powinna obejmować co najmniej 15 pozycji, Wstęp do pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej) ma stanowić wprowadzenie do badanych i analizowanych zagadnień. Powinien zawierać krótki komentarz oraz omówienie treści poszczególnych rozdziałów, a także najważniejszych źródeł. Proponowana objętość wstępu: 2-3 strony. Zakończenie pracy to 2-3 strony podsumowania.

5 Preferowane obszary tematyczne
Wykorzystanie instrumentarium zarządzania jakością do rozwiązywania problemów logistycznych, Zarządzanie jakością w logistyce (obsługa klienta, współpraca z dostawcami, doskonalenie procesów produkcyjnych itp.) opracowanie schematów procedur itp Obszar tematyczny pracy powinien mieścić się w szeroko rozumianych naukach objętych kierunkami studiów.

6 1 Rozdział: Teoretyczny (max dwa rozdziały)
Ocena przewozów pasażerskich za pomocą metody SERVQUAL Analiza i ocena jakości przewozów pasażerów transportem kolejowym za pomocą metody FMEA IDENTYFIKACJA, OCENA I WYBÓR DOSTAWCY PAPIERU OFFSETOWEGO DLA DRUKARNI MILLENIUM Wstęp 1 Rozdział: Teoretyczny (max dwa rozdziały) 2 Rozdział: Cel i zakres pracy (metodyka badawcza) 3 Rozdział: Charakterystyka badanych organizacji 4 Rozdział: Rozwiązanie problemu Wnioski/Zakończenie

7 Literatura – bez wychodzenia z domu
Logistyka – czasopismo, Problemy Jakości – czasopismo, Zarządzanie Przedsiębiorstwem – czasopismo, Przedsiębiorczość i Zarządzanie – czasopismo, Problemy Transportu i Logistyki – Zeszyty Naukowe Logforum Google Books

8 Kolejne spotkanie – koniec grudnia/początek stycznia.
ZADANIA Zastanowić się nad tematem, Sformułować cel pracy, Opracować wstępny plan pracy (spis treści). Kolejne spotkanie – koniec grudnia/początek stycznia.


Pobierz ppt "Praca dyplomowa (magisterska, licencjacka i inżynierska) powinna mieć charakter:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google