Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Krzysztof Nyczaj Ekspert ds. e-zdrowia e-Zdrowie wyzwania, cele, korzyści, rekomendacje

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-zdrowie – definicja Komisji Europejskiej „ The interaction between patients and health-service providers, institution- to-institution transmission of data, or peer-to peer communication between patients and/or health professionals.Examples include health information networks, electronic health records, telemedicine services, wearable and portable systems which communicate, health portals, and many other ICT based tools assisting disease prevention, diagnosis, treatment, health monitoring and lifestyle management.”

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania (1) Żródło: OECD Health Data, http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_34631_12968734_1_1_1_1,00.html

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania (2) Źródło: GUS: PODSTAWOWE DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA W 2008 R

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania (3) Źródło: GUS: PODSTAWOWE DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA W 2008 R

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego badanie Gartner 2009

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe obszary działań dostępność usług (równy dostęp, skrócenie czasu oczekiwania i lepsze wykorzystanie środków); ciągłość opieki (koordynacja działań i przekazywanie informacji przez świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia); usamodzielnienie pacjentów (koncentracja uwagi na pacjencie, wpływ i bezpośrednie zaangażowanie w leczenie); bezpieczeństwo pacjenta (ochrona zdrowia oparta na dowodach, ograniczanie ryzyka); jakość opieki (zadowolenie pacjenta, skuteczność i wydajność usług).

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Technologia Elektroniczna kartoteka medyczna (EMR) / Elektroniczna historia choroby (CPR), Elektroniczna historia choroby (EHR), Elektroniczna rezerwacja wizyt, Skomputeryzowane wprowadzanie zleceń medycznych (CPOE), Elektroniczny transfer recept (ETP), System archiwizacji i przechowywania obrazów (CPOE), Indywidualny zapis choroby i stanu zdrowia (PHR), Portale pacjentów, Telemedycyna, Analityka biznesowa (BI) – wykrywanie zakażeń szpitalnych w czasie rzeczywistym, Identyfikacja radiowa (RFID) i kodowanie kreskowe.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzyści (1) 10,3% – redukcja częstotliwości występowania zakażeń szpitalnych, 17,0% – redukcja częstotliwości występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów hospitalizowanych, 83% – zgodność leków generycznych z zaleceniami medycznymi, 84% – redukcja ilości przypadków błędnego podania leku w związku z nieodpowiednim dawkowaniem, 60% – redukcja potencjalnych zdarzeń niepożądanych (znanych również jako sytuacje grożące wypadkiem), 7% – spadek liczby wizyt u lekarza pierwszego kontaktu (zastąpionych konsultacjami przez telefon), 39% – zwiększenie zgodności z listą leków refundowanych, 7,2% – redukcja kosztów każdej recepty, związana ze wzrostem ilości przepisywanych leków generycznych, 15% – redukcja błędnie wypisanych recept, 32% – spadek ilości zgonów z powodu cukrzycy, 52% – wzrost liczby pacjentów, którzy wyznaczyli sobie cele związane z zarządzaniem własnymi schorzeniami,

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korzyści (2) 7,0 % – skrócenie pobytu w szpitalu, 48,0% – redukcja liczby zdublowanych testów laboratoryjnych / chemicznych, 5,0% – obniżenie kosztów leków, 19,0% – redukcja ilości przyjęć do szpitala pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, 55,0% – redukcja ilości przyjęć do szpitala pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność serca 9,7% – redukcja ilości wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu, 83,0% – redukcja przypadków błędnego podania leku związanych z nieprawidłowym ustaleniem tożsamości pacjenta, 20,0% – wzrost liczby pacjentów zwolnionych ze szpitala przed godziną 12.00.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bezpieczeństwo pacjentów

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jakość opieki zdrowotnej

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostępność usług

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usamodzielnienie pacjentów

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski z badania E- zdrowie to realna możliwość poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych, na popyt których stale się zwiększa E- zdrowie to możliwość realnej poprawy jakości usług ochrony zdrowia E-zdrowie to realne narzędzie umożliwiające przekształcenie modelu opieki zdrowotnej skoncentrowanej na lekarzu na model skoncentrowany wokół pacjenta

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zalecenia Wszelkie krajowe inicjatywy e-zdrowia powinny być ściśle odnoszone do wskazanych w badaniu kluczowych obszarów opieki zdrowotnej Priorytety i kolejność działań w zakresie e-zdrowia powinny wynikać z analizy i ścisłego powiązania celów i korzyści Udokumentowane korzyści związane z wykorzystaniem narzędzi e-zdrowie to przede wszystkim: Elektroniczna kartoteka medyczna, system archiwizacji i przechowywania obrazów, systemy wspierania decyzji lekarskiej

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę Krzysztof Nyczaj krzysztof.nyczaj@wrotapodlasia.pl www.nyczaj.blog.onet.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 24 września 2010 r. e-Podlaskie – kierunki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google