Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka– dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka– dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania."— Zapis prezentacji:

1

2 Informatyka– dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Pierwotnie część matematyki, została rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostaje jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza jej podstaw teoretycznych. Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym. Druga zajmuje się tworzeniem systemów służących do przetwarzania informacji, co obejmuje: projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz zakodowanie gotowego kodu źródłowego programu. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

3 Technik informatyk − tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kierunek ten często wybierają osoby o uzdolnieniach matematycznych (ścisłych), gdyż potrzeba tu analitycznego myślenia. Technik informatyk posiada umiejętności takie jak: *sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi, *umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego, *umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, *umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), *umiejętność pracy w sieciach komputerowych, *umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania, *znajomość podstaw programowania.

4 Obecnie informatyka jest na tyle szeroką dyscypliną naukową, podobnie w matematyce lub chemii, że nie ma już specjalistów od wszystkiego. Zatem pojawiają się specjalności, które skupiają się wokół jednego bądź kilku zagadnień. Z faktu ogromnej dynamiki rozwoju informatyki wynika często, że osoby uprawiające dany dział muszą poświęcać mu tyle czasu, że nie mają już możliwości śledzić tego co dzieje się poza ich poletkiem. Popularne dziedziny to: *Administracja - Systematyczne aktualizowanie skryptów danego zbioru programów, najczęściej jest to Administracja witryn internetowych połączona z Webmasteringiem. Do *Administracji nie należy aktualizacja samej treści baz danych, lecz mechanizmu jej składowania i użytkowania. *Algorytmika - Jest jedną z najstarszych dziedzin informatyki. Jest to uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. *Grafika komputerowa - Zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnej techniki komputerowej do generowania obrazów oraz wizualizacji rzeczywistości. *Kryptologia - Dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Jest ona przede wszystkim dziedziną matematyki. *Informatyka użytkowa - Dziedzina informatyki zajmująca się praktycznym wykorzystaniem wiedzy w praktyce. Tworzenie programów na cele użytkowe, najczęściej komercyjnie.

5 *Oprogramowanie - Całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Dział informatyki użytkowej zajmujący się wyłącznie Administracją gotowych już programów. *Programowanie - Proces projektowania, tworzenia i kompilacji kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Obecnie, najczęściej zaraz po kompilacji program przekazywany jest do linkera, by był on zrozumiały dla człowieka. Programowanie jest jednym z działów informatyki, który jest właśnie z nią kojarzony, nawet przez osoby niedoświadczone. *Symulacje komputerowe - Symulacja z wykorzystaniem modelu matematycznego, zapisanego w postaci programu komputerowego. *Sztuczna inteligencja - Nauka obejmująca zagadnienia logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, sztucznego życia i robotyki. *Webmastering- Projektowanie, programowanie i publikacja witryn internetowych.

6 *SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE *OPROGRAMOWANIE BIUROWE *PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE *URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ *MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA

7 *SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE: PRACA W RÓŻNYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI CHARAKTERYSTYKA SIECI KOMPUTEROWYCH *OPROGRAMOWANIE BIUROWE: EDYTORY TEKSTU ARKUSZE KALKULACYJNE BAZY DANYCH

8 *URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ: SZCZEGÓŁOWE POZNANIE PODZESPOŁÓW JEDNOSTKI CENTRALNEJ KOMPUTERA SZCZEGÓŁOWE POZNANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH KOMPUTERA *MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA: OBRÓBKA ZDJĘĆ OBRÓBKA DŹWIĘKU TWORZENIE ANIMACJI KOMPUTEROWYCH TWORZENIE GRAFIKI NA STRONY WWW FOTOGRAFIA CYFROWA *PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE: POZNANIE RÓŻNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA TWORZENIE PROGRAMÓW OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA PROGRAMÓW

9 W kształceniu w tym zawodzie pojawiają się zagadnienia: 1)Elementy matematyki dyskretnej 2)Podstawy arytmetyki liczb naturalnych 3)Ciągi i szeregi liczbowe 4)Elementy kombinatoryki 5)Geometria analityczna 6)Algebra liniowa 7)Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego 8)Funkcje, ich właściwości i wykresy 9)Pochodna funkcji w punkcie i funkcje pochodne 10)Pola i całkowanie 11)Metody rachunku przybliżonego 12)Elementy statystyki

10 Zalety: *możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, *umiejętność posługiwania się podstawowymi programami, *najczęściej praca jednozmianowa, *możliwość pracy w domu przy komputerze, *praca w wielu specjalizacjach, *praca w budynku.

11 Wady: *choroby: -oczu, -kręgosłupa, *bóle głowy, *praca do późnych godzin, *stres - częsta praca terminowa.

12

13

14

15 * Ośrodki obliczeniowe, * firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, * punkty serwisowe, * firmy administrujące sieci komputerowe, * sklepy komputerowe, * dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, * własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

16


Pobierz ppt "Informatyka– dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google