Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kopie bezpieczeństwa Odzyskiwanie danych Co to jest informatyka i czym się zajmuje ? Czym są informacje i dane, czym się różnią ? Jak zabezpieczać informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kopie bezpieczeństwa Odzyskiwanie danych Co to jest informatyka i czym się zajmuje ? Czym są informacje i dane, czym się różnią ? Jak zabezpieczać informacje."— Zapis prezentacji:

1

2 Kopie bezpieczeństwa Odzyskiwanie danych

3 Co to jest informatyka i czym się zajmuje ? Czym są informacje i dane, czym się różnią ? Jak zabezpieczać informacje przed utratą ? Jak zabezpieczać dane przed utratą ? Jak odzyskać utracone dane ? Jak odzyskać utracone informacje ? Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

4 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

5 Informatyka – dyscyplina nauki, zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, dostarczającej informatyce podstaw teoretycznych (…) Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

6 Informatyka (ang. computer science) zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przetwarzaniem informacji (danych) w warunkach stosowania technologii informatycznej. Obejmuje trzy główne obszary: a) teoretyczny wykorzystuje m.in. metody matematyki, logiki, teorii automatów, teorii algorytmów, lingwistyki matematycznej; b) konstrukcyjny zajmuje się budową sprzętu oraz oprogramowania komputerów; c) zastosowania wypracowuje metody stosowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

7 informatyka [łac. informatio wyobrażenie, wizerunek, pomysł], dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów; obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych (w tym programowanie), budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej i in. Teorie informatyczne zajmują się badaniem zjawisk związanych z operowaniem informacją jej przedstawianiem, przechowywaniem, uzyskiwaniem, porządkowaniem, przetwarzaniem(…). Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

8 Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności). Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji: 1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), (…) 2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów. Źródło: Wikipedia Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

9 Dane ((ang.) data, (łac.) datum) – w informatyce – zbiory liczb i tekstów o różnych formach[1]. W najbardziej ogólnym znaczeniu, wg metateorii TOGA[2] dane są zdefiniowane tak: wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo. W tym sensie dane są pojęciem relatywnym, istnieją tylko razem z pojęciem przetwarzania danych i mogą przyjmować takie postaci jak: znaki, mowa, wykresy i sygnały. Różne dane mogą dostarczać tę samą informację, ale jednocześnie te same dane mogą też dostarczać różnych informacji. Z drugiej strony, np. zbiory liczb czy wyrazów mogą być danymi, ale jeśli nie wiemy, co reprezentują, to nie są informacjami. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

10 Tekst mówiony Tekst pisany Obraz Alfabet Morsea Kod 2d inne… dalej Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

11 Sposoby przekazywania informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

12 piłka jest czerwona Sposoby przekazywania informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

13 Sposoby przekazywania informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

14 .--....-..- -.-.-.---.... - -.-. --....-..-- --- -..- Sposoby przekazywania informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

15 Sposoby przekazywania informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

16 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

17 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

18 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

19 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

20 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

21 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

22 1. Eliminacja ryzyka utraty informacji 2. Eliminacja ryzyka dostania się informacji w niepowołane ręce 3. Utrwalanie informacji: 1.Powielanie informacji 2.Utrwalanie informacji w sposób tradycyjny 3.Utrwalanie informacji z wykorzystaniem urządzeń technicznych Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

23 1. Eliminacja ryzyka utraty danych 2. Eliminacja ryzyka utraty nośnika danych 3. Tworzenie kopii bezpieczeństwa Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

24 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

25 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

26 1. Usuwanie zbędnych danych/informacji Usuwanie zbędnych danych/informacji 2. Kompresja danych 3. Wybór odpowiedniego nośnika danych dalej Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

27 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

28 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

29 powrót Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

30 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

31 RAID 0 - stripping RAID 1 - lustrzany RAID 2 - dane paskowane + kod Hamminga RAID 3 – stripping + kod parzystości RAID 4 – RAID 3, dane w większych blokach RAID 5 – RAID 4, bity parzystości rozpraszane RAID 6 – RAID 5, dodatkowe bity parzystości RAID 0+1 – macierze RAID 0 pogrupowane w RAID 1 RAID 1+0 – macierze RAID 1 pogrupowane w RAID 0 Matrix RAID – 2 dyski – część jako RAID 0 a część jako RAID 1 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

32 Dane 1Dane 2Bit parzystości 000 011 101 110 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

33 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

34 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

35 Celem odzyskiwania utraconych danych jest odzyskanie informacji, której te dane były nośnikiem. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

36 1. Odzyskanie utraconych danych 2. Odtwarzanie utraconych informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

37 Dane uszkodzone logicznie Uszkodzony nośnik danych Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

38 Dane komputerowe jest to reprezentacja informacji na nośniku danych. Dane są przydatne pod warunkiem, że wiemy jak wydobyć z nich informacje. Kopia bezpieczeństwa powinna zostać wykonana na właściwym dla niej w zaistniałych okolicznościach nośniku danych. Są informacje, dla których nie powinno się wykonywać kopii lub powinno się ją traktować w szczególny sposób. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

39 Kontakt: Mariusz Terebecki www: http://biegly.terebecki.plhttp://biegly.terebecki.pl email: biegly@terebecki.plbiegly@terebecki.pl tel. sł.: 601-900-632 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki


Pobierz ppt "Kopie bezpieczeństwa Odzyskiwanie danych Co to jest informatyka i czym się zajmuje ? Czym są informacje i dane, czym się różnią ? Jak zabezpieczać informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google