Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza Mała Ojczyzna - Ko ź min Wielkopolski Położenie Koźmin to miasto w woj. Wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. Koźmin Wielkopolski leży w zachodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza Mała Ojczyzna - Ko ź min Wielkopolski Położenie Koźmin to miasto w woj. Wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. Koźmin Wielkopolski leży w zachodniej."— Zapis prezentacji:

1

2 Nasza Mała Ojczyzna - Ko ź min Wielkopolski

3 Położenie Koźmin to miasto w woj. Wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. Koźmin Wielkopolski leży w zachodniej części Wysoczyny Kaliskiej (zwanej też od Koźmina Wlkp. Koźmińską) nad rzeką Orlą. Leży ok. 15 km od Krotoszyna i ok. 40 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Na terenie miasta oraz przyległych gmin zorganizowana jest komunikacja autobusowa.

4 Krótka historia miasta Ko ź min, jedno z najstarszych miasta Wielkopolski zało ż one zostało w XIIIw. W latach 1312-1338 Ko ź min był ju ż bowiem miastem królewskim. W 1338r. Król Kazimierz Wielki nadał dobra ko ź mi ń skie Ma ć kowi Borkowicowi - pó ź niejszemu staro ś cie pozna ń skiemu, który za liczne rozboje skazany został na ś mier ć głodow ą. Z osob ą Borkowica i jego ś mierci ą zwi ą zane s ą liczne legendy. W kolejnych wiekach Ko ź min był miastem prywatnym. W czasie II wojny ś wiatowej w obecnej siedzibie Pa ń stwowego Młodzie ż owego O ś rodka Szkolno Wychowawczego mie ś ciło si ę wi ę zienie hitlerowskie dla kobiet. Odbył si ę równie ż strajk dzieci szkolnych przeciw nauczaniu religii w j ę zyku niemieckim w latach 1906-1907.

5 Zabytki

6 Zamek ko ź mi ń ski Zamek pochodzi z XIVw. Został gruntownie przebudowany w drugiej połowie XVIw.

7 Patronem kościoła Farnego jest św. Wawrzyniec. Kościół farny należy do najstarszych kościołów Wielkopolski. Według tradycji został wzniesiony na miejscu dawnej świątyni pogańskiej już w Xw.

8 Kościół podklasztorny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Kościół pobudowany został dla bernardynów sprowadzonych w 1628r. z inicjatywy księdza Pawła Gajewskiego.

9 Drewniany kościółek św. Trójcy Usytuowany w północnej części miasta na cmentarzu grzebalnym przy ul. Poznańskiej. Jeden z najpiękniejszych późnogotyckich zabytków wielkopolskiej architektury drewnianej.

10 Stary Rynek wraz z otaczającymi go uliczkami Objęty jest ścisła ochroną konserwatorską. Staromiejska część Koźmina Wlkp. zachowała bowiem swe średniowieczne ukształtowanie - czworoboczny rynek z siatką wąskich ulic i kamieniczkami z XVIII i XIX w. przyciągającymi wzrok spacerowicza. W ciąg kamieniczek we wschodniej pierzei Starego Rynku wkomponowany jest miejski ratusz z 1828r z neobarokową fasadą. Ratusz na Starym Rynku

11 Cmentarz Żydowski Cmentarz żydowski z około 600 mogiłami i dobrze zachowanymi macewami, z których najstarsza pochodzi z 1806r. Położony jest w pobliżu lasku orlińskiego.

12 Muzeum Ziemi Koźmińskiej Muzeum Ziemi Koźmińskiej otwarte zostało 22 grudnia 1988r. z okazji wojewódzkich obchodów 70 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Koźminie. Składało się wówczas z dwóch izb. Obecnie Muzeum składa się z 5 izb. Muzeum otwarte jest w każdą środę w godzinach 16.00-18.00 oraz w jedną niedzielę miesiąca. Dla grup istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji w innym terminie.

13 Parki w Koźminie Wielkopolskim

14 Park im. Powstańców Wielkopolskich Założony został w okresie drugiej wojny światowej na miejscu ogrodów należących do kościoła farnego. Głównym jego projektantem był inż. Józef Marciniec - dyrektor Szkoły Ogrodniczej, który przeniósł do parku liczne krzewy i rośliny ze zniszczonych ogrodów szkolnych.

15 Park Przyjaźni Polsko-Holenderskiej W centralnym miejscu parku znajduje się staw, którego brzegi połączył most przyjaźni z tablicą zawierającą motto współpracy Koźmina Wlkp. z holenderską gminą Drimmelen: "Runął mur, zbudowano most".

16 Koźmińskie Szkoły

17 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907. Początki szkoły sięgają II połowy XIXw. 3 lipca 1869r. odbyło się poświęcenie „kamienia fundamentalnego” pod budowę szkoły, którą w bardzo szybkim tempie wybudowano.

18 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 3 powstała w 1956 roku w zabytkowym budynku, który został wzniesiony w 1906 roku przez ówczesne władze pruskie. Całkowite przejęcie budynku przez Szkołę Podstawową nr 3 nastąpiło w 1956 roku.

19 Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy Budowę szkoły rozpoczęto w roku 1986. Ostateczny odbiór robót i przekazanie obiektu do użytku nastąpiło 30 sierpnia 1999 roku. Szkoła otwarła swe podwoje 1 września 1999 roku. Zabrzmiał pierwszy dzwonek, przybyłych uczniów i gości. Uczniowie po raz pierwszy złożyli ślubowanie dnia 4 października 1999r. Otrzymali wtedy swoje pierwsze indeksy gimnazjalisty.

20 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp. jest typem szkoły ponadgimnazjalnej, która przygotowuje młodzież do dalszego kształcenia, głównie do studiowania. Ale również do szybkiego zdobywania zawodu po maturze w szkołach policealnych.

21 Koźmiński Klub Sportowy KKS Biały Orzeł K oźmiński Klub Sportowy "Biały Orzeł" powstał 20 czerwca 1926r. Dominującą dyscypliną klubu była i jest do dnia dzisiejszego piłka nożna, ale w klubie były też inne sekcje: koszykówki, tenisa stołowego oraz lekkiej atletyki.

22 Partnerskie Miasta Bellheim Koźmin współpracuje z niemiecką gminą Bellheim (Nadrenia - Palatynat). Współpraca gmin została zapoczątkowana przez parafie obu miast już na początku lat 80-tych.

23 Drimmelen W 1991r. została podpisana umowa o współpracy z holenderską gminą Made en Drimmelen. Choć sama umowa dotyczyła głównie kontaktów samorządowych, społecznych i kulturalnych, nadrzędnym celem współpracy było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy placówkami oświatowymi, zespołami sportowymi oraz mieszkańcami obu gmin. Cel ten został osiągnięty.

24 Balatonmariafürdö Komin podjął współprace z węgierską gminą Balatonmariafürdö. Początki tych kontaktów sięgają 2004 r.

25 Honorowa Flaga Rady Europy Miasto Koźmin zostało wyróżnione Honorową Flagą Rady Europy. 14 września 2002r. odbyły się w Koźminie Wlkp. uroczystość wręczenia Honorowej Flagi Rady Europy przyznanej miastu i gminie za wysiłki w promowaniu zjednoczenia i wzajemnego zrozumienia wśród mieszkańców Europy.

26 Basen Kąpielowy Koźmiński basen usytuowany jest wśród pięknie rozplanowanej zieleni. Daje możliwość korzystania z basenu głównego, brodzika dla dzieci, placu zabaw oraz boisk do siatkówki plażowej oraz koszykówki i piłki nożnej. Istnieje również możliwość bezpłatnego korzystania z grilla. Basen zaprasza codziennie w godzinach 9.30 -19.00

27 Od autora Zachęcam i zapraszam wszystkich do odwiedzenia tego pięknego miasta, jakim jest Koźmin Wielkopolski. Mam nadzieję, że moja prezentacja choć w małym stopniu państwa zainteresowała. Koźmin to naprawdę przepiękne miasto, które naprawdę warto odwiedzić. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do związania się z tym miastem na stałe.

28 Serdecznie dziękuję ! i


Pobierz ppt "Nasza Mała Ojczyzna - Ko ź min Wielkopolski Położenie Koźmin to miasto w woj. Wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim. Koźmin Wielkopolski leży w zachodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google