Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Bogu w Trójcy Stworzycielu III. Opatrzność Providentia 1.Przewidywanie, przezorność. 2.Troska, staranie, opieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Bogu w Trójcy Stworzycielu III. Opatrzność Providentia 1.Przewidywanie, przezorność. 2.Troska, staranie, opieka."— Zapis prezentacji:

1 O Bogu w Trójcy Stworzycielu III

2 Opatrzność Providentia 1.Przewidywanie, przezorność. 2.Troska, staranie, opieka

3 Vat I „Wszystko zaś, co Bóg stworzył, to Opatrznością swoją zachowuje i wszystkim rządzi‚ ‚dosięgając od końca do końca mocno i urządzając wszystko łagodnie’, bo ‚wszystkie rzeczy odsłonięte są i odkryte oczom Jego’, także te, które nastąpią z wolnego działania stworzeń” Vat I, De fide, I.

4 Pismo Święte „Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was martwiąc się może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? [...] Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,26-32). „Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5,6-7).

5 Definicja Opatrzność Boża jest to najwyższy rozum Boży i wszechmogąca wola, kierująca dobrze, sprawiedliwie i miłosiernie wszystkimi rzeczami ku ich właściwym celom.

6 Cechy Opatrzności 1. Wszytko kieruje do celu ostatecznego. 2. Zajmuje się każdą rzeczą pojedynczo. Jest konkretna. 3. Jest bezpośrednia.

7 Definicja Boecjusza „Wiecznością nazywamy całe równoczesne i nieograniczone posiadanie życia”. „Aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio”

8 „Wieczność można więc poznać na dwa sposoby: po pierwsze, dlatego że to, co jest w wieczności, jest bezkresne, to znaczy nie ma początku i końca, ponieważ kres odnosi się do obydwu. Po drugie, przez to, że sama wieczność jest wolna od następstwa, bo jest cała naraz”.

9 1. Cała wieczność Boga jest obecna dla każdego momentu czasu. 2. Wszystkie momenty czasu Bóg „widzi” w swojej wieczności nie według następstwa, ale na raz.

10 Poznanie futura contingentia A. Bóg poznaje wszystko, co nastąpi z wolnego działania stworzeń. B. Bóg przewiduje (praescientia) dobre i złe czyny człowieka. C. Bóg przewiduje, że dobrzy będą tacy dzięki Jego łasce, źli, przez własną złość. D. Wiedza Boga nie nakłada konieczności ludzkim wyborom.

11 Przyczyny wtóre w rządach Opatrzności My bowiem jesteśmy pomocnikami (adiutores Dei) Boga (1Kor 3,9) „Widzimy więc, że Duch Święty, główny Autor Pisma świętego, przypisuje często Bogu działania, nie wspominając przyczyn wtórych. Nie jest to uproszczony „sposób mówienia”, ale dogłębne odwoływanie się do pierwszeństwa Boga i Jego absolutnego panowania nad historią i światem oraz wychowywanie do pokładania w Nim ufności. Modlitwa Psalmów jest wielką szkołą tego zaufania” KKK 304.

12 Modlitwa prośby

13 Opatrzność a zło „Bóg wszechmogący ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w swoich działach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić dobro nawet z samego zła” Św. Augustyn Enchiridion, 11,3.

14 Rodzaje zła 1. Zło fizyczne 2. Zło moralne

15 Krzyż 1.„Przeklęty” 2.Odkupienia 3.Pokuty 4.Współcierpienia

16 7 słów Chrystusa na Krzyżu Słowa na Krzyżu I Słowo: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34a). Przebaczenie. II Słowo: Kiedy Jezus zobaczył swoją Matkę, a obok niej ucznia, którego miłował, powiedział do Matki: Niewiasto, oto syn twój! A potem do ucznia: Oto Matka twoja! Tej godziny uczeń wziął ją do siebie (J 19,25-27). Wyjście z izolacji wewnętrznej. Otwarcie na innych. Myśli o innych. III Słowo: Zaprawdę mówię ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju (Łk 23,43) Ofiarowywanie cierpień. IV Słowo Jezusa na Krzyżu Eli, Eli... Modlitwa. Przeżycie ciemności bez zrywania kontaktu z Bogiem. V Słowo Jezusa na Krzyżu Pragnę! Pragnienie wyzwolenia i spotkania z Bogiem. Pragnienie życia wiecznego. VI Słowo Jezusa na Krzyżu Wypełniło się! VII Słowo Jezusa na Krzyżu Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.

17 Wszechmoc Boga Ps 115,3: „Czyni On wszystko, co zechce”. Mdr 11,23: „Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy”. 1Kor 1,24-25: Chrystus ukrzyżowany jest „mocą Boża i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi”.

18 1.Pantokrator 2. Omnipotens

19 Definicje Def. Wszechmoc Boża jest zdolnością Boga do uczynienia wszystkiego, co jest możliwe i co nie jest sprzeczne z odwiecznymi dekretami Jego wolnej woli

20 Zasada niesprzeczności „Nie jest tak, że jakiś byt jest tym, czym jest, i nie jest tym, czym jest”

21 Wszechmoc jest … 1.Powszechna 2.Miłująca 3.Tajemnicza

22 Naśladowanie i przedrzeźnianie 1. Wszystko jest możliwe dla kogoś, kto wierzy. Wiara jak ziarnko gorczycy może sprawić ogromne skutki; 2. Modlitwa wstawiennicza. „Wszechmoc modlitwy”. Przedrzeźnianie: Magia, fascynacja mocą bez miłości, fascynacja władzą bez miłości. Wykorzystywanie przewagi do narzucania swojej woli i w stosowaniu przemocy.

23 „Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nasz rozum przyjmie myśl o Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury”. Trydencki Katechizm Rzymski 1,2,13.


Pobierz ppt "O Bogu w Trójcy Stworzycielu III. Opatrzność Providentia 1.Przewidywanie, przezorność. 2.Troska, staranie, opieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google