Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAMWAJ NA POŁUDNIE Budowa linii tramwajowej i ścieżki rowerowej dla mieszkańców Piotrowic, Ochojca, Kostuchny, Podlesia i Zarzecza Status prac: Kwiecień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAMWAJ NA POŁUDNIE Budowa linii tramwajowej i ścieżki rowerowej dla mieszkańców Piotrowic, Ochojca, Kostuchny, Podlesia i Zarzecza Status prac: Kwiecień."— Zapis prezentacji:

1 TRAMWAJ NA POŁUDNIE Budowa linii tramwajowej i ścieżki rowerowej dla mieszkańców Piotrowic, Ochojca, Kostuchny, Podlesia i Zarzecza Status prac: Kwiecień 2016 r.

2 Wrzesień 2015 Kwiecień 2016 Okolice ul. Glebowej, Jarzębinowej i Jagodowej

3 5 zasad realizacji inwestycji

4  Projektowanie z mieszkańcami Inżynierowie możliwie największą liczbę detali istotnych z perspektywy codziennych użytkowników i sąsiadów inwestycji będą musieli projektować uwzględniając opinię mieszkańców.  Budowa drogi najwcześniej w 2030 r. W kolejnym horyzoncie Strategii Rozwoju Katowic (obecnie do 2030 r.)

5  Brak nowych barier pomiędzy lasem a mieszkańcami Sieć powinna powstać w śladzie/sąsiedztwie istniejących elementów infrastruktur  2 nowe w miejsce 1 dotychczasowego drzewa Na obszarach poza rezerwatem Ochojec  Planowanie w szerszym kontekście Inwestycja jest elementem szerszego pakietu działań mających poprawić rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców południowych dzielnic miasta

6 Harmonogram realizacji inwestycji

7 Formułowanie możliwych wariantów przebiegu trasy Styczeń 2015 Rozmowy z mieszkańcami nt. wariantów Kwiecień 2015 Studium przedprojektowe tramwaju Lipiec 2015 Wybór optymalnego wariantu dla dalszych prac Wrzesień 2015 Zmiany i doprecyzowanie przebiegu trasy, prace nad specyfikacją techniczną do dokumentacji projektowej Październik 2015-Marzec 2016 Przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej Do III kw. 2016 r.

8 Konsultacje, wstępne negocjacje -PKP PLK S.A. -Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach -Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - rezerwat „Ochojec” -Tauron Ciepło Sp. z o.o. -Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia” -Przedstawiciele podmiotów zrzeszających sąsiadów inwestycji

9 Uzyskane efekty Identyfikacja uwarunkowań: społecznych, środowiskowych, technicznych i formalnych dla poprowadzenia linii Zmiana przebiegu trasy linii tramwajowej w części północnej Doprecyzowanie przebiegu trasy na pozostałych częściach planowanej linii tramwajowej Ustalenie warunków technicznych poprowadzenia linii Dysponowanie wiedzą niezbędna do opracowania dokumentacji projektowej

10 Aktualny przebieg trasy

11 1. Pętla Brynów

12 1. Przez węzeł Park & Ride BRYNÓW

13 2. W śladzie ul. Rzepakowej

14 3. Skrzyżowanie z ulicą Kolejową

15 4. Skrzyżowanie z linią kolejową

16 5. Wzdłuż linii kolejowej do ul. Szenwalda

17 6. Wzdłuż ciepłociągu do ul. Ziołowej

18 7. W ciągu ul. Ziołowej

19 8. W ciągu ul. Cegielnia Murcki i wzdłuż ciepłociągu

20 9. Przez ul. Kryniczną i wzdłuż ciepłociągu

21 10. Przez wolny teren przy łączniku ul. Radockiego i ul. Bażantów

22 11. Wzdłuż ul. Radockiego

23 12. Przez węzeł Park & Ride KOSTUCHNA

24 13. Wzdłuż ul. Bażantów

25 14. Pętla Kostuchna

26 Działania informacyjne Konferencja prasowa

27 Pakiet działań dla mieszkańców południa

28 Inwestycje dla poprawy warunków ruchu samochodowego

29 Budowa dwupoziomowego węzła drogowego ulic Kościuszki i Armii Krajowej w Piotrowicach wraz z przebudową odcinka ulicy Kościuszki Budowa dwupoziomowego węzła drogowego ulic Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty na Giszowcu wraz z przebudową węzła z ulicami Kolistą i Karolinki oraz przebudową odcinka ulicy Pszczyńskiej do węzła z autostradą A4 Przedłużenie ulicy Bażantów do ulicy Szarych Szeregów

30 SYSTEM PARK & RIDE 2020 r.  Brynów  Piotrowice  Zawodzie  Ligota  Podlesie  Kostuchna węzeł „Ligota"

31 NOWY TABOR 30 kolejnych, nowych wagonów tramwajowych do 2020 r. 115 kolejnych, nowych autobusów PKM Katowice do 2020 r. Tabor stanowić będą tylko pojazdy nowe lub zmodernizowane.

32 ZMIANA UKŁADU LINII AUTOBUSOWYCH  Wykorzystanie wysokiej częstotliwości tramwaju w godzinach szczytu – co 10 min.  Układ przystanków „drzwi w drzwi” – z jednej strony tramwaj, z drugiej autobus  Krótki czas oczekiwania na przesiadki w godzinach szczytu – do 6 min.

33 50 proc. katowiczan ma rower

34 Dojazd do pracy i szkoły

35 WYKORZYSTANIE ROWERU W CELU DOJAZD DO PRACY I SZKOŁY  Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż linii tramwajowej  Nowe zadaszone stojaki rowerowe (Bike & Ride)  System stacji rowerowych (wypożyczalnie rowerowe)  Dodatkowe 15,5 mln zł na rozbudowę infrastruktury rowerowej - połączenie dzielnic z centrum oraz z sąsiednimi miastami)

36 Pakiet działań dla mieszkańców południa I.Podwyższenie atrakcyjności komunikacji publicznej II.Popularyzacja wykorzystania roweru w celu dojazdu do pracy i szkoły III.Inwestycje dla poprawy warunków ruchu samochodowego

37 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TRAMWAJ NA POŁUDNIE Budowa linii tramwajowej i ścieżki rowerowej dla mieszkańców Piotrowic, Ochojca, Kostuchny, Podlesia i Zarzecza Status prac: Kwiecień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google