Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW "WOLNYCH TORÓW" W POZNANIU – ETAP II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW "WOLNYCH TORÓW" W POZNANIU – ETAP II."— Zapis prezentacji:

1 KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW "WOLNYCH TORÓW" W POZNANIU – ETAP II

2 kompozycja przestrzenna Jednostki urbanistyczne o wielkościach dostosowanych do ludzkiej skali, możliwości percepcji i przemieszczania pieszego, ściśle powiązane z zabudową Wildy i Łazarza ukształtowane w oparciu o wartościowe obiekty istniejące.

3 połączenia Połączenie obszarów Wildy i Łazarza dwoma pasażami ponad terenami kolejowymi prowadzącymi do rynków lokalnych w dzielnicach. Przestrzenna kontynuacja ciągów istniejących ulic, główna oś kompozycyjna ukierunkowana na centrum miasta i zabudowę Ringu Stübbena. Połączenie kołowe – tunel.

4 obiekty istniejące Adaptacja istniejących budynków poprzemysłowych i ich przekształcenie w publiczne obiekty wielofunkcyjne. Wykorzystanie historycznego charakteru budynków do budowania tożsamości przestrzeni publicznych.

5 kwartały Zabudowa kwartałowa, pozwalająca na wykreowanie miejskiego charakteru i właściwej hierarchii przestrzeni publicznych i półpublicznych jako podstawowa forma tkanki miejskiej. Wymiary kwartałów dobrane po analizie wielkości kwartałów Wildy i Łazarza i modyfikowane w zależności od warunków lokalnych.

6 program funkcjonalny Zróżnicowany program funkcjonalny łączący funkcję mieszkaniową, miejsca pracy, infrastrukturę społeczną z wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi. Wielofunkcyjność skutkująca zmniejszeniem potrzeb komunikacyjnych.

7 przestrzenie publiczne Różnorodne, wysokiej jakości przestrzenie publiczne – centra życia dzielnicy.

8 pasaże ponad torami Wygodne piesze i rowerowe połączenia Wildy i Łazarza, przestrzeń rekreacyjna, zapewniająca unikalny widok na panoramę miasta.

9 Wielofunkcyjna przestrzeń z prestiżową obudową, której charakter nadaje zrewaloryzowana hala ZNTK, miejsce koncertów, wystaw plenerowych i wydarzeń sportowych. plac miejski

10 place lokalne Kameralne przestrzenie w centrach zespołów, miejsce codziennych aktywności mieszkańców, spotkań i rekreacji. „Przedłużenie” usługowych parterów budynków, wyposażone w meble miejskie i małą architekturę.

11 nowe City Brama dzielnicy z budynkami wysokościowymi tworzącymi harmonijną sylwetę miasta.

12 komunikacja - drogi Komunikacja kołowa zorganizowana obwodowo, z minimalną liczbą połączeń poprzecznych. Ograniczenie ruchu samochodów wewnątrz projektowanego obszaru. Wszystkie drogi wewnętrzne zorganizowane jako ulice z priorytetem pieszych i strefy ruchu uspokojonego.

13 komunikacja – parkingi Parkingi podziemne pod zespołami budynków o wielkościach wynikających z przyjętych wskaźników parkingowych, zróżnicowanych z uwagi na funkcje obiektów i intensywność zabudowy.

14 zabudowa ponad torami Zabudowa torów w obszarze pomiędzy pasażami jako rozwiązanie opcjonalne, pozwalające na pełniejsze „zszycie” obszarów Wildy i Łazarza.

15 najważniejsze fakty Ponad 27 ha terenów inwestycyjnych, 2 nowe linie tramwajowe, ponad 3 ha zieleni parkowej, 5 ha zieleni w terenach drogowych, 10km nowych ścieżek rowerowych, około 7 200 mieszkań, około 15 500 mieszkańców, około 40 000 miejsc pracy (dane dla „obszaru bilansowania”).


Pobierz ppt "KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW "WOLNYCH TORÓW" W POZNANIU – ETAP II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google