Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie prezentacji poszczególne slajdy pokazywane są automatycznie, nie wymagają kliknięcia. Kliknij – rozpoczęcie prezentacji.

2 KRAKÓW DAWNA STOLICA POLSKI 2010 PREZENTACJA - MICHAŁ KUŹNIK

3 Kraków - dawna stolica Polski, obecnie, największy po Warszawie, ośrodek kultury i nauki w Polsce. Kraków (Cracovia) gród na lewym brzegu Wisły, z zamkiem na pagórku Wawel (wys. 228 m) został założony przez księcia Kraka (ok. 700 r.) i nazwany od jego imienia. Krak był legendarnym założycielem Krakowa, ojcem Wandy oraz, wg. jednej z wersji legendy, pogromcą smoka wawelskiego. Krak jest postacią opisaną po raz pierwszy w kronice Wincentego Kadłubka jako Grakchus (stąd Krakus). Pod koniec X wieku, Kraków jest wspominany jako gród znakomity. Od tego czasu często bywał niszczony przez rabunki Czechów, Węgrów, Rusinów i Tatarów.

4 HISTORIA KRAKOWA POCZĄTKI Na terenach dzisiejszego Krakowa od ok. 6 tys. lat istniało osadnictwo stałe, m.in. ludów kultur wstęgowych oraz kultury łużyckiej, celtyckiej i wenedzkiej (kultura grobów jamowych). Kultura rozwijająca się w na obszarze południowo-wschodniej Europy (od Karpat po ujście Wołgi). Nazwa pochodzi od przeważającej formy grobów - jam, umieszczanych pod kurhanem. Ludność tej kultury na ogół miała szkieletowy obrządek pogrzebowy, szkielety początkowo wyprostowane, potem z nogami silnie zgiętymi w kolanach. Trudniąca się hodowlą zwierząt (bydło, owce, konie), a także łowiectwem i rybactwem, w mniejszym stopniu rolnictwem.

5 od VII-IX w. - gród Wiślan na wzgórzu wawelskim, z VII w. pochodzi kopiec Krakusa. Z terenu Krakowa znane są trzy wielkie kopce - Krakusa, Wandy i nieistniejący już kopiec Esterki. Jedynym przebadanym przez archeologów jest kopiec Krakusa, usypany zapewne w VIII wieku. Wiele wskazuje na to, że celem jego powstania był pochówek nakurhanowy. Istnieje wiele domysłów, kto został pochowany na szczytach tych konstrukcji. Wymienia się m.in. Awarów i Wikingów. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że kopce krakowskie są pozostałością po pochówkach miejscowych władców, co wskazywałoby na Kraków jako ważne centrum władzy w Małopolsce i utwierdzało w przekonaniu, że gród ten był stolicą Wiślan.

6 Pod koniec IX w. - gród uzależniony od państwa wielkomorawskiego, a od połowy X w. - od czeskich Przemyślidów. od ok. 990 r. - gród wchodzi w skład państwa polskiego, Bolesław Chrobry ( ) wybudował pierwszą katedrę w Krakowie i zamek na Wawelu.

7 1000 rok - założenie biskupstwa związanego z arcybiskupstwem w Gnieźnie. Było to wiadomym znakiem połączenia się Małopolski z resztą ziem polskich pod panowaniem drugiego z historycznych władców Polski, a pierwszego koronowanego, Bolesława Chrobrego – 1058 rok - panowanie Kazimierza, zwanego odnowicielem – Kraków staje się stolicą Polski rok - Kraków otrzymuje przywilej lokacyjny z rąk księcia Bolesława Wstydliwego rok - w katedrze wawelskiej odbywa się koronacja na króla polski Władysława Łokietka po scaleniu przez niego państwa rozbitego na dzielnice. Odtąd aż do roku 1734 – Kraków jest miejscem koronacji królów Polski. Kazimierz Odnowiciel

8 1364 rok – król Kazimierz Wielki powołuje do życia Akademię Krakowską (od XIX w. Uniwersytet Jagielloński) rok – w Krakowie powstaje pierwszy druk tłoczony w Polsce, a wkrótce potem pierwsza książka drukowana rok – wielki mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzoller, dziedziczny książę w Prusach, składa Zygmuntowi I Staremu hołd lenny; akt ten stanowi jeden z widocznych znaków potęgi państwa Jagiellonów rok – przebudowa zamku wawelskiego na rezydencję renesansową przez Zygmunta I Starego rok – król Zygmunt III Waza przenosi na stałe swą rezydencję do Warszawy. Z tą chwilą Kraków przestaje być stolicą Polski. Zygmunt III Waza

9 1038 – Kazimierz I Odnowiciel / Mnich Bolesław II Śmiały / Szczodry / Władysław I Herman Bolesław III Krzywousty Władysław II Śląski / Wygnaniec / Bolesław IV Kędzierzawy Mieszko III Stary Kazimierz II Sprawiedliwy Leszek Biały Mieszko III Stary Władysław III Laskonogi Leszek Biały / walki o tron pomiędzy książętami: Władysławem Laskonogim, Konradem Mazowieckim i Henrykiem Brodatym Henryk Brodaty Henryk II Pobożny WŁADCY I WŁADZA NAD MIASTEM od 1040 do Konrad Mazowiecki Bolesław V Wstydliwy Leszek Czarny Henryk IV Probus Przemysł II Wacław II król czeski od 1300 roku król polski Władysław I Łokietek Kazimierz III Wielki Ludwik I Węgierski Jadwiga Władysław II Jagiełło Władysław III Warneńczyk Kazimierz IV Jagiellończyk Jan I Olbracht Aleksander Jagiellończyk Zygmunt I Stary Zygmunt II August Henryk Walezjusz Stefan Batory Zygmunt III Waza

10 ZABYTKI KRAKOWA Bazylika Trójcy Świętej WAWEL najstarsza budowla Uniwersytetu Jagiellońskiego Kościół Mariacki Katedra Wawelska Barbakan Rynek główny SUKIENNICE

11 ZAKOŃCZNIE PREZENTACJI MICHAŁ KUŹNIK


Pobierz ppt "INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google