Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie prezentacji poszczególne slajdy pokazywane są automatycznie, nie wymagają kliknięcia. Kliknij – rozpoczęcie prezentacji.

2 KRAKÓW DAWNA STOLICA POLSKI 2010 PREZENTACJA - MICHAŁ KUŹNIK

3 Kraków - dawna stolica Polski, obecnie, największy po Warszawie, ośrodek kultury i nauki w Polsce. Kraków (Cracovia) gród na lewym brzegu Wisły, z zamkiem na pagórku Wawel (wys. 228 m) został założony przez księcia Kraka (ok. 700 r.) i nazwany od jego imienia. Krak był legendarnym założycielem Krakowa, ojcem Wandy oraz, wg. jednej z wersji legendy, pogromcą smoka wawelskiego. Krak jest postacią opisaną po raz pierwszy w kronice Wincentego Kadłubka jako Grakchus (stąd Krakus). Pod koniec X wieku, Kraków jest wspominany jako gród znakomity. Od tego czasu często bywał niszczony przez rabunki Czechów, Węgrów, Rusinów i Tatarów.

4 HISTORIA KRAKOWA POCZĄTKI Na terenach dzisiejszego Krakowa od ok. 6 tys. lat istniało osadnictwo stałe, m.in. ludów kultur wstęgowych oraz kultury łużyckiej, celtyckiej i wenedzkiej (kultura grobów jamowych). Kultura rozwijająca się w na obszarze południowo-wschodniej Europy (od Karpat po ujście Wołgi). Nazwa pochodzi od przeważającej formy grobów - jam, umieszczanych pod kurhanem. Ludność tej kultury na ogół miała szkieletowy obrządek pogrzebowy, szkielety początkowo wyprostowane, potem z nogami silnie zgiętymi w kolanach. Trudniąca się hodowlą zwierząt (bydło, owce, konie), a także łowiectwem i rybactwem, w mniejszym stopniu rolnictwem.

5 od VII-IX w. - gród Wiślan na wzgórzu wawelskim, z VII w. pochodzi kopiec Krakusa. Z terenu Krakowa znane są trzy wielkie kopce - Krakusa, Wandy i nieistniejący już kopiec Esterki. Jedynym przebadanym przez archeologów jest kopiec Krakusa, usypany zapewne w VIII wieku. Wiele wskazuje na to, że celem jego powstania był pochówek nakurhanowy. Istnieje wiele domysłów, kto został pochowany na szczytach tych konstrukcji. Wymienia się m.in. Awarów i Wikingów. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że kopce krakowskie są pozostałością po pochówkach miejscowych władców, co wskazywałoby na Kraków jako ważne centrum władzy w Małopolsce i utwierdzało w przekonaniu, że gród ten był stolicą Wiślan.

6 Pod koniec IX w. - gród uzależniony od państwa wielkomorawskiego, a od połowy X w. - od czeskich Przemyślidów. od ok. 990 r. - gród wchodzi w skład państwa polskiego, Bolesław Chrobry (967-1025) wybudował pierwszą katedrę w Krakowie i zamek na Wawelu.

7 1000 rok - założenie biskupstwa związanego z arcybiskupstwem w Gnieźnie. Było to wiadomym znakiem połączenia się Małopolski z resztą ziem polskich pod panowaniem drugiego z historycznych władców Polski, a pierwszego koronowanego, Bolesława Chrobrego. 1038 – 1058 rok - panowanie Kazimierza, zwanego odnowicielem – Kraków staje się stolicą Polski. 1257 rok - Kraków otrzymuje przywilej lokacyjny z rąk księcia Bolesława Wstydliwego. 1320 rok - w katedrze wawelskiej odbywa się koronacja na króla polski Władysława Łokietka po scaleniu przez niego państwa rozbitego na dzielnice. Odtąd aż do roku 1734 – Kraków jest miejscem koronacji królów Polski. Kazimierz Odnowiciel

8 1364 rok – król Kazimierz Wielki powołuje do życia Akademię Krakowską (od XIX w. Uniwersytet Jagielloński). 1473 rok – w Krakowie powstaje pierwszy druk tłoczony w Polsce, a wkrótce potem pierwsza książka drukowana. 1525 rok – wielki mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzoller, dziedziczny książę w Prusach, składa Zygmuntowi I Staremu hołd lenny; akt ten stanowi jeden z widocznych znaków potęgi państwa Jagiellonów. 1536 rok – przebudowa zamku wawelskiego na rezydencję renesansową przez Zygmunta I Starego. 1609 rok – król Zygmunt III Waza przenosi na stałe swą rezydencję do Warszawy. Z tą chwilą Kraków przestaje być stolicą Polski. Zygmunt III Waza

9 1038 – 1058 - Kazimierz I Odnowiciel / Mnich 1058 - 1079 - Bolesław II Śmiały / Szczodry / 1085 - 1102 - Władysław I Herman 1102 - 1138 - Bolesław III Krzywousty 1138 - 1146 - Władysław II Śląski / Wygnaniec / 1146 - 1173 - Bolesław IV Kędzierzawy 1173 - 1177 - Mieszko III Stary 1177 - 1194 - Kazimierz II Sprawiedliwy 1194 - 1198 - Leszek Biały 1199 - 1202 - Mieszko III Stary 1202 - ------- - Władysław III Laskonogi 1202 - 1227 - Leszek Biały 1228 - 1232 - / walki o tron pomiędzy książętami: Władysławem Laskonogim, Konradem Mazowieckim i Henrykiem Brodatym. 1232 - 1238 - Henryk Brodaty 1238 - 1241 - Henryk II Pobożny WŁADCY I WŁADZA NAD MIASTEM od 1040 do 1609 1241 - 1243 - Konrad Mazowiecki 1243 - 1279 - Bolesław V Wstydliwy 1279 - 1288 - Leszek Czarny 1288 - 1290 - Henryk IV Probus 1290 - ------ - Przemysł II 1291 - 1305 - Wacław II król czeski od 1300 roku król polski 1306 - 1333 - Władysław I Łokietek 1333 - 1370 - Kazimierz III Wielki 1370 - 1382 - Ludwik I Węgierski 1384 - 1386 - Jadwiga 1386 - 1434 - Władysław II Jagiełło 1434 - 1444 - Władysław III Warneńczyk 1447 - 1492 - Kazimierz IV Jagiellończyk 1492 - 1501 - Jan I Olbracht 1501 - 1506 - Aleksander Jagiellończyk 1506 - 1548 - Zygmunt I Stary 1548 - 1572 - Zygmunt II August 1574 - ------- - Henryk Walezjusz 1576 - 1586 - Stefan Batory 1587 - 1632 - Zygmunt III Waza

10 ZABYTKI KRAKOWA Bazylika Trójcy Świętej WAWEL najstarsza budowla Uniwersytetu Jagiellońskiego Kościół Mariacki Katedra Wawelska Barbakan Rynek główny SUKIENNICE

11 ZAKOŃCZNIE PREZENTACJI MICHAŁ KUŹNIK


Pobierz ppt "INFORMACJA Prezentacja wykorzystuje elementy multimedialne takie jak dźwięk i obraz. Przed uruchomieniem proszę ustawić odpowiednią głośność. W trakcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google