Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSETH w Łodzi. ZSETH wczoraj… ZSETH ma już 100 lat 1904Utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936Szkoła uzyskuje status szkoły średniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSETH w Łodzi. ZSETH wczoraj… ZSETH ma już 100 lat 1904Utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936Szkoła uzyskuje status szkoły średniej."— Zapis prezentacji:

1 ZSETH w Łodzi

2 ZSETH wczoraj…

3 ZSETH ma już 100 lat 1904Utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936Szkoła uzyskuje status szkoły średniej 1965Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Drewnowskiej 171 1977Wyróżnienie szkoły Medalem Komisji Edukacji Naukowej i Złotą Odznaką Schronisk Młodzieżowych 1988Przyjęcie szkoły do „Klubu Przodujących Szkół” w Polsce 1997Wyróżnienie szkoły Honorową Odznaką XXV-lecia Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich 2002Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2008Szkoła otrzymuje „Certyfikat szkoły innowacyjnej” 2009 Certyfikat w zakresie optymalizacji współdziałania szkoły z rynkiem pracy na rzecz osiągania przez uczniów i nauczycieli kwalifikacji zawodowych 2011 Szkoła otrzymuje Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości 2011 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno Hotelarskich Najważniejsze daty z historii szkoły: ZSETH w Łodzi

4 ZSETH dziś… ZSETH w Łodzi

5 SZKOŁA NASZA KSZTAŁCI MŁODZIEŻ ZGODNIE ZE STANDARDAMI KRAJOWYMI PRZY WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI, BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ WIODĄCEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W REGIONIE. ZSETH w Łodzi

6 ZSETH oferta edukacyjna kształcenia zawodowego Technikum nr 1 – kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej Technikum nr 1 – kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej Szkoła Policealna nr 1- kształcenie w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji Szkoła Policealna nr 1- kształcenie w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji ZSETH w Łodzi

7 Technik ekonomista Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie czynności związanych z organizacją wszystkich procesów od zaopatrzenia do sprzedaży produktów i usług,wykonywanie czynności związanych z organizacją wszystkich procesów od zaopatrzenia do sprzedaży produktów i usług, prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką personalną, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych,prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką personalną, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, wykonywanie typowych prac biurowych. wykonywanie typowych prac biurowych. ZSETH w Łodzi ZSETH oferta edukacyjna kształcenia zawodowego

8 Technik hotelarstwa Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: kompleksowa obsługa klientów w obiektach hotelarskich,kompleksowa obsługa klientów w obiektach hotelarskich, utrzymywanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich,utrzymywanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich, organizowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich,organizowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich, oferowanie, promowanie i sprzedawanie usług hotelarskich.oferowanie, promowanie i sprzedawanie usług hotelarskich. ZSETH oferta edukacyjna kształcenia zawodowego ZSETH w Łodzi

9 Technik obsługi turystycznej Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: kompleksowa obsługa klientów w biurze podróży,kompleksowa obsługa klientów w biurze podróży, przygotowanie, realizacja, sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych,przygotowanie, realizacja, sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych, promowanie biura podróży i produktów turystycznych.promowanie biura podróży i produktów turystycznych. ZSETH oferta edukacyjna kształcenia zawodowego ZSETH w Łodzi

10 ZSETH Technik hotelarstwa Technik ekonomista Technik obsługi turystycznej ZSETH Technik hotelarstwa Technik ekonomista Technik obsługi turystycznej 4 - letni cykl kształcenia Nauka kończy się: egzaminem maturalnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje absolwent otrzymuje tytuł technika. ZSETH w Łodzi

11 PRAKTYKI ZAWODOWE Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności.HOTELARZ Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu: w renomowanych hotelach w Łodzi: Andels, Centrum, Focus, Grand, Ambasador, Reymont, Campanille, Ibis, Kacperski, NoBo, Agat. w renomowanych hotelach w Łodzi: Andels, Centrum, Focus, Grand, Ambasador, Reymont, Campanille, Ibis, Kacperski, NoBo, Agat. w hotelach na terenie Polski, które podjęły współpracę ze szkołą np. Manor Hause w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, ST. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku i wiele innych. w hotelach na terenie Polski, które podjęły współpracę ze szkołą np. Manor Hause w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, ST. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku i wiele innych.TURYSTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w renomowanych łódzkich biurach podróży: Hentur, Harctur, Triada, Scan Holiday, Gromada, Almatur i wiele innych. EKONOMISTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w oddziałach banku PKO BP, biurach rachunkowych i różnych jednostkach gospodarczych. ZSETH w Łodzi

12 W ZSETH organizujemy:  obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych, sportowe konkursy międzyszkolne, sportowe konkursy międzyszkolne, imprezy okolicznościowe, imprezy okolicznościowe, wycieczki metodyczne, wycieczki metodyczne, Obchody Światowego Dnia Turystyki, Obchody Światowego Dnia Turystyki, Konkurs Świętopatrykowy, Konkurs Świętopatrykowy, warsztaty dla gimnazjalistów, warsztaty dla gimnazjalistów, wycieczki zawodoznawcze. wycieczki zawodoznawcze. ZSETH w Łodzi

13 sala gimnastyczna z siłownią, bilard, tenis stołowy. sala gimnastyczna z siłownią, bilard, tenis stołowy. pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik ekonomista wyposażona w stanowiska biurowo – księgowe, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik ekonomista wyposażona w stanowiska biurowo – księgowe, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wyposażona w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wyposażona w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej wyposażona w stanowiska posiadające komputer z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (wyposażenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej wyposażona w stanowiska posiadające komputer z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (wyposażenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, ZSETH to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego… ZSETH w Łodzi

14 ZSETH to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego... ZSETH w Łodzi

15 W ZSETH działają koła zainteresowań Teatr szkolny "Furtka„, Szkolne Koło Europejskie, Szkolny Klub Sportowy, Koło informatyczne, SZOK, Koło szachowe, Koło turystyczne, Koło PCK Koło kulinarne, Koło muzyczne, Centrum Obsługi Imprez Szkolnych i nie tylko... ZSETH w Łodzi

16 W ZSETH zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Wśród nauczycieli są: egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik administracji, technik obsługi turystycznej, egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik administracji, technik obsługi turystycznej, egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących, egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących, autorzy standardów egzaminacyjnych, autorzy standardów egzaminacyjnych, autorzy standardów kwalifikacji zawodowych, autorzy standardów kwalifikacji zawodowych, autorzy materiałów egzaminacyjnych, autorzy materiałów egzaminacyjnych, autorzy podręczników i innych publikacji. autorzy podręczników i innych publikacji. ZSETH w Łodzi

17 ZSETH - inicjatywy W ramach projektu „Zapraszamy do współpracy” uruchomiona została pracownia dydaktyczna do kształcenia zawodowego dla technika hotelarstwa, wyposażona w konkretne stanowiska pracy. W ramach projektu „Zapraszamy do współpracy” uruchomiona została pracownia dydaktyczna do kształcenia zawodowego dla technika hotelarstwa, wyposażona w konkretne stanowiska pracy. Pracownia ta umożliwia profesjonalne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. Pracownia ta umożliwia profesjonalne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. W procesie kształcenia odchodzimy od pamięciowego odtwarzania procedur pracy kształtując praktyczne umiejętności zawodowe związane z kompleksową obsługą gości hotelowych, w szczególności umiejętności stosowania procedur pracy. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do praktyk zawodowych, a w konsekwencji do przyszłej pracy. Takie kształcenie daje nam pewność, że absolwenci szkoły spełnią wymagania stawiane przez pracodawców. ZSETH w Łodzi

18 ZSETH - Technik hotelarstwa - inicjatywy „Centrum obsługi imprez szkolnych i nie tylko…..”, powstało z chwilą utworzenia w szkole technikum hotelarskiego. W Centrum uczniowie: obsługują konferencje, imprezy okolicznościowe, obsługują konferencje, imprezy okolicznościowe, dekorują stoły okolicznościowe, dekorują stoły okolicznościowe, przygotowują potrawy. przygotowują potrawy. Podczas wykonywanych zadań młodzież pokonuje słabości oraz poznaje istotę „gościnności”, stosuje zasady savoir-vivre. stosuje zasady savoir-vivre. ZSETH w Łodzi

19 ZSETH - inicjatywy Obszary współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu: Obszary współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu: praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży i podmiotach branży ekonomicznej, praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, biurach podróży i podmiotach branży ekonomicznej, wycieczki metodyczne do hoteli, na targi hotelarskie, do muzeów i innych atrakcji turystycznych regionu, banków, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, wycieczki metodyczne do hoteli, na targi hotelarskie, do muzeów i innych atrakcji turystycznych regionu, banków, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, spotkania z przedstawicielami branży, spotkania z przedstawicielami branży, udostępnienie branżowych materiałów reklamowo- informacyjnych, udostępnienie branżowych materiałów reklamowo- informacyjnych, pomoc rzeczowa, pomoc rzeczowa, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe, udział uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawców. udział uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawców. ZSETH w Łodzi

20 ZSETH w Łodzi współpracuje z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w zakresie udziału w realizacji ważnego dla edukacji regionalnej projektu analityczno- badawczego „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”. Uczniowie ZSETH w ramach wolontariatu wykonali badania ankietowe w terenie. ZSETH w Łodzi współpracuje z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w zakresie udziału w realizacji ważnego dla edukacji regionalnej projektu analityczno- badawczego „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”. Uczniowie ZSETH w ramach wolontariatu wykonali badania ankietowe w terenie. ZSETH w Łodzi

21 W ZSETH w klasach technikum obsługi ruchu turystycznego realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski”. Młodzież uczestnicząca w tym projekcie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych brała udział wizycie u partnera zagranicznego we Włoszech. W ramach tego projektu w tym roku przewidziana jest wizyta młodzieży partnera włoskiego w Polsce. W ZSETH w klasach technikum obsługi ruchu turystycznego realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski”. Młodzież uczestnicząca w tym projekcie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych brała udział wizycie u partnera zagranicznego we Włoszech. W ramach tego projektu w tym roku przewidziana jest wizyta młodzieży partnera włoskiego w Polsce. ZSETH w Łodzi

22 WYCIECZKI ZAWODOWE ZSETH w Łodzi

23 W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie technikum hotelarskiego odbywają miesięczne praktyki stażowe w Niemczech. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym wyjazdem, a na czas pobytu za granicą otrzymuje poza pełnym utrzymaniem kieszonkowe na własne wydatki. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie technikum hotelarskiego odbywają miesięczne praktyki stażowe w Niemczech. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym wyjazdem, a na czas pobytu za granicą otrzymuje poza pełnym utrzymaniem kieszonkowe na własne wydatki. ZSETH w Łodzi

24 Kształcenie w zawodzie technik ekonomista od roku szkolnego 2010/2011 realizowane jest w oparciu o modułowy program kształcenia Kształcenie w zawodzie technik ekonomista od roku szkolnego 2010/2011 realizowane jest w oparciu o modułowy program kształcenia w zawodzie. ZSETH w Łodzi

25 W 2011 roku na terenie naszej szkoły zakończyła się budowa obiektu sportowego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. ZSETH w Łodzi

26 ZSETH – inicjatywy w ramach projektu „Zapraszamy do współpracy” Od trzech lat w naszej szkole odbywa się Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych o zasięgu regionalnym. Podczas. Od trzech lat w naszej szkole odbywa się Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych o zasięgu regionalnym. Podczas. Konferencji odbyły się tematyczne szkolenia: Konferencji odbyły się tematyczne szkolenia: - „Organizacja imprez biznesowych w hotelach” - „Organizacja imprez biznesowych w hotelach” - - „Nowatorskie koncepcje w hotelarstwie” - - ″Usługi SPA w hotelarstwie − przemijająca moda czy długofalowy biznes″ ZSETH w Łodzi

27 ZSETH jutro… ZSETH w Łodzi

28 WIZJA SZKOŁY „ZSETH najlepszą szkołą zawodową w regionie, przygotowującą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów do aktywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy”. „ZSETH najlepszą szkołą zawodową w regionie, przygotowującą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów do aktywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy”. ZSETH w Łodzi

29 Dni Otwartych Drzwi 23 marca (piątek) 2012 r. 17.00 – 19.00 24 marca (sobota) 2012 r. 10.00 – 12.00 ZSETH w Łodzi

30 Zapraszamy do naszej szkoły 91-008 Łódź ul. Drewnowska 171 tel. 42 654 00 05 www.zseth.edu.lodz.pl email: zspth1@wp.pl (sekretariat) 91-008 Łódź ul. Drewnowska 171 tel. 42 654 00 05 www.zseth.edu.lodz.pl email: zspth1@wp.pl (sekretariat)zspth1@wp.pl zspnr1.lodz@wp.pl (szkoła) zspnr1.lodz@wp.pl (szkoła)zspnr1.lodz@wp.pl ZSETH w Łodzi


Pobierz ppt "ZSETH w Łodzi. ZSETH wczoraj… ZSETH ma już 100 lat 1904Utworzenie Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi 1936Szkoła uzyskuje status szkoły średniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google