Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

2

3 NASZ PATRON

4 Kierunki kształcenia Szkoła kształci w trzech kierunkach:  technik ekonomista,  technik hotelarstwa,  technik obsługi turystycznej.

5 Kierunki kształcenia  Prowadzimy kształcenie modułowe, w którym proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania.  W trakcie nauki uczniowie poznają zagadnienia związane z zarządzaniem sekretariatu, tajniki prowadzenia nowoczesnej firmy, zasady walki z konkurencją i metody zdobywania klienta.  Na absolwenta naszej szkoły czekają stanowiska pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, np. biurach rachunkowych, agencjach reklamowych.  Po skończeniu szkoły będą mogli inicjować działania promujące wizerunek firmy. Technik Ekonomista 4-letni cykl kształcenia Specjalizacja: finanse i rachunkowość

6 Kierunki kształcenia Technik ekonomista: Absolwent szkoły jest przygotowany do: Absolwent szkoły jest przygotowany do:  wykonywania czynności związanych z organizacją wszystkich procesów od zaopatrzenia do sprzedaży produktów i usług,  realizowania prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką personalną, księgowością oraz gospodarką finansową podmiotów gospodarczych,  prowadzenia biura rachunkowego.  prowadzenia biura rachunkowego.

7 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: technik ekonomista Pracownie ekonomiczne wyposażone są w:  stanowisko komputerowe dla nauczyciela, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,  stanowiska komputerowe dla uczniów (wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu),  pakiet programów do prowadzenia operacji finansowo-księgowych, kadrowo- płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, obsługi zobowiązań wobec ZUS.

8 Technik ekonomista 26 stycznia 2012 r. na terenie naszej szkoły nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy naszej placówki - ZSETH ze SKP. Jako jedyna szkoła w Łodzi, pozyskaliśmy do współpracy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi W uroczystości wzięli udział:  Pani Bożena Wilk – Prezes SKP Oddziału Okręgowego w Łodzi.  Pani Agata Ubycha – Dyrektor SKP Oddziału Okręgowego w Łodzi.  Pani Barbara Kędzia – Inspektor Oddziału Organizacji Szkół Publicznych Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych.  Pani Elżbieta Gonciarz – Wicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego. W ramach współpracy SKP obejmie patronatem uczniów Technikum Ekonomicznego oraz będzie wspierało nauczanie rachunkowości i przedmiotów pokrewnych wśród nauczycieli i młodzieży naszej szkoły.

9 Kierunki kształcenia Technik hotelarstwa W trakcie nauki uczniowie przygotowują się do wykonywania następujących zadań zawodowych:  oferowanie usług hotelarskich,  obsługa klientów w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie,  utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie,  organizowanie usług gastronomicznych,  współpraca z jednostkami gospodarczymi, a w szczególności z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne,  promowanie i sprzedaż usług hotelarskich.

10 Kierunki kształcenia Technik obsługi turystycznej Uczniowie zostaną przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:  opracowywania programów i organizowania imprez turystycznych,  zamawiania, kalkulowania kosztów i rozliczania usług turystycznych,  przygotowywania ofert turystycznych,  profesjonalnego obsługiwania klientów biur podróży, w tym udzielania informacji turystycznej,  organizacji i prowadzenia biura podróży,  pełnienia roli przewodnika, pilota lub rezydenta.

11 Kierunki kształcenia

12 Turyści mogą wybrać dwie specjalizacje:  zagospodarowanie turystyczne – obejmuje następujące zagadnienia: ocena i planowanie elementów infrastruktury turystycznej, poznanie zasad tworzenia szlaków turystycznych, poznanie funkcjonowania wybranych hoteli, atrakcji turystycznych, np.: Muzeum Kanału Dętka oraz obiektów bazy towarzyszącej, typu Atlas Arena, place zabaw, dworce kolejowe.  pilotaż wycieczek - obejmuje następujące zagadnienia: szkolenie teoretyczne i praktyczne z metodyki pilotażu, wycieczki szkoleniowe w Polsce i za granicą poznanie atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie.

13 Kierunki kształcenia Uczniowie w IV klasie otrzymują świadectwo ukończenia kursu pilota wycieczek, będące warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego, po zdaniu którego uzyskują licencję pilota wycieczek. Uczniowie technikum obsługi turystycznej odbywają praktyki w wielu renomowanych biurach podróży: Rainbow Tours, Harctur, Konsorcjum Polskich Biur Podróży, Gromada. Szkoła ściśle współpracuje z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.

14 Nowoczesna szkoła Posiadamy multimedialne pracownie przedmiotowe, wyposażone w komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, interaktywną tablicę oraz nowo otwarte boisko ORLIK. Czeka na Was pracownia hotelarska i turystyczna do praktycznej nauki zawodu.

15 ZSETH to szkoła, która posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego takie, jak: biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik ekonomista, wyposażona w stanowiska biurowo – księgowe, pracownia przedmiotowa do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, wyposażona w jednostkę mieszkalną i węzeł sanitarny, Nowoczesna szkoła

16 Koła zainteresowań Teatr szkolny "Furtka„ Szkolne Koło Europejskie Szkolny Klub Sportowy Koło grafiki komputerowej SZOK Koło turystyczne Koło PCK Koło kulinarne Koło muzyczne Centrum Obsługi Imprez Szkolnych i nie tylko... Kursy branżowe

17 Kurs animacji czasu wolnego

18 PROJEKTY UNIJNE Szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniowi, a zarazem kształcąca metodami aktywnej, twórczej pracy, zgodnie z krajowymi standardami. Realizujemy wiele międzynarodowych projektów unijnych, podczas których młodzież zdobywa nowe doświadczenie zawodowe we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i innych krajach Unii Europejskiej.

19 Projekt "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2012 r. W ramach projektu uczniowie odbywali dwutygodniowe zagraniczne praktyki. Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy i praktyczną naukę w zawodzie organizatora i pilota wycieczek, w tym również wycieczek zagranicznych.

20 Projekt "W drodze na europejski rynek pracy", realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci  głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a tym samym, wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy,  głównym celem projektu jest doskonalenie kształcenia zawodowego,  w wyniku realizacji projektu zwiększają się szanse znalezienia zatrudnienia przez uczniów ZSETH - uczestników projektu.

21 Projekt „EUth-topia – Maybe we can!", realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie – program Comenius. Projekt skupia siedem szkół z siedmiu krajów europejskich (Niemcy, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania), w celu stworzenia z uczniami od 15 do 18 mini-projektów oraz nabycia świadomości społecznej. Projekt będzie trwał przez okres dwóch lat (od 2012 r. do 2014 r.). Strona internetowa projektu: http://euthopia.eu/

22 JĘZYKI OBCE Obecnie trudno jest znaleźć pracę w dobrze płatnym zakładzie, na wysokim stanowisku, bez umiejętności języka obcego, dlatego nasza szkoła wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. Swoim uczniom proponujemy naukę języków: angielskiegoangielskiego, niemieckiego, francuskiego.

23 Praktyki zawodowe Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości, nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na wielu stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. HOTELARZ Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w renomowanych hotelach w Łodzi: Andel’s, Centrum, Focus, Grand, Ambasador, Reymont, Campanille, Ibis, Kacperski, NoBo, Agat. W hotelach na terenie Polski, które podjęły współpracę z naszą szkołą, np.: Manor Hause w Chlewiskach, Sheraton w Warszawie, ST. George w Kudowie Zdrój i Ciechocinku. TURYSTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w renomowanych łódzkich biurach podróży: Hentur, Harctur, Triada, Scan Holiday, Gromada, Almatur. EKONOMISTA Poznaje praktyczne wykonywanie zawodu w oddziałach banku PKO BP, biurach rachunkowych i różnych jednostkach gospodarczych.

24 Praktyki zawodowe  uczniowie biorący udział w projektach, współfinansowanych przez Unię Europejską, odbędą 2-tygodniowe praktyki za granicą, „Polonia”.  po raz pierwszy w marcu tego roku, sześć uczennic klasy III technikum hotelarskiego, odbędzie praktyki na promie „Polonia”. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w zależności od kierunku kształcenia.

25 Prowadzenie zajęć dydaktycznych Wśród nauczycieli są:  egzaminatorzy w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik administracji, technik obsługi turystycznej,  egzaminatorzy przedmiotów ogólnokształcących,  autorzy standardów egzaminacyjnych,  autorzy standardów kwalifikacji zawodowych,  autorzy materiałów egzaminacyjnych,  autorzy podręczników i innych publikacji.

26 Osiągnięcia  III miejsce w Konkursie Regionalnego Ośrodka Kariery pt. „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” – Organizator – ŁCDN i KP (13 czerwca 2012r.),  II i III miejsce w VII Turnieju Wiedzy Ekonomicznej – „Polski Przedsiębiorca w obliczu globalnych zmian gospodarczych” – Organizator ŁCDN i KP (23 kwietnia 2012 r.),  Wyróżnienie w kategorii plakat oraz film podczas XXII Seminarium Studenckiego nt. „Problemy Ochrony Środowiska” Łódź 2012, zorganizowanego przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej  IV Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - organizator Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – II etap okręgowy - kwiecień 2012 r. = tytuł finalisty  Konkurs Konsumencki – organizator: Rzecznik Praw Konsumentów - listopad/ grudzień 2011 – w finale konkursu 1 uczeń wyróżniony  XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – organizator Konsulat Brytyjski i Nowych Technologii, - grudzień 2011/kwiecień 2012 – tytuł laureata, specjalne wyróżnienie – nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę

27 NASI STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

28 W ZSETH organizujemy:  obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych,  sportowe konkursy międzyszkolne,  imprezy okolicznościowe,  wycieczki metodyczne,  obchody Światowego Dnia Turystyki,  konkurs Świętopatrykowy,  warsztaty dla gimnazjalistów,  wycieczki zawodoznawcze.

29 Wycieczki zawodowe: ŁAGIEWNIKI

30 Wycieczki zawodowe : POMORZE

31 Wycieczki zawodowe : BERLIN I TARGI ITB

32 Wycieczki zawodowe : ITALIA

33 MISJA SZKOŁY: „ZSETH najlepszą szkołą zawodową w regionie, przygotowującą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów do aktywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy”.

34 Serdecznie zapraszamy Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich imienia Władysława Grabskiego w Łodzi ul. Drewnowska 171 91-008 Łódź Tel. (042) 654-00-05 Dyrektor szkoły: zsethdyrektor@wp.pl Sekretariat szkoły: zsethsekretariat@wp.pl Dni otwarte: 22 – 23 marca 2013 r.

35 Dziękujemy za uwagę ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google