Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wojciech Duranowski Karolina Geletta Joanna Lizut RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wojciech Duranowski Karolina Geletta Joanna Lizut RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wojciech Duranowski Karolina Geletta Joanna Lizut RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

2 zebranie opinii uczestników szkoleń na temat produktu i realizowanych w jego oparciu szkoleń. Program opracowany w formule podręcznika (składającego się z czterech modułów tematycznych) może być wykorzystywany przez instytucje i osoby kształcące i szkolące pracowników służb społecznych oraz w codziennej pracy tychże CEL BADANIA

3 badanie ankietowe audytoryjne (w odniesieniu do odbiorców) sondaż diagnostyczny przy użyciu metody PAPI (w odniesieniu do użytkowników) W ramach kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej zadanoe 14 pytań zawierających kwestie związane z danymi telemetrycznymi, a także oceną jakości szkolenia, jego innowacyjności, jak również przydatności dla pracowników szeroko pojętych służb społecznych. W ramach pytań znajdowały się zarówno pytania o charakterze ilościowym (przy wykorzystaniu skali Likerta), jak również pytania otwarte o charakterze jakościowym. METODA BADAWCZA

4 W ramach ewaluacji przeprowadzonej na wszystkich szkoleniach realizowanych w ramach projektu, otrzymano 116 ankiet ewaluacyjnych od odbiorców (pełnych i czytelnych), co jest próbą wyczerpującą oraz pozwalającą przenieść wyniki na całość populacji grupy oraz 15 ankiet użytkowników

5 WYNIKI Uczestnicy w podziale na płeć

6 WYNIKI Miejsce zatrudnienia uczestników szkoleń (grupa odbiorców)

7 WYNIKI Staż pracy uczestników

8 WYNIKI Wymiary innowacyjności produktu

9 WYNIKI Realizacja celów produktu

10 WYNIKI Szczegółowe cele szkolenia

11 WYNIKI Ocena programu szkolenia

12 WYNIKI Objętość szkolenia

13 WYNIKI Czas szkolenia

14 WYNIKI Zadowolenie ze szkolenia

15 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Produkt już w obecnym kształcie spełnia stawiane przed nim zadania, niemniej dzięki testowaniu można dokonać cennych ulepszeń. Aby tego dokonać powinno się uwzględnić następujące uwagi: 1.Wyraźnie zalecić stosowanie technik warsztatowych w prowadzonych zajęciach, pomocny może być pkt. 2 2.Rozszerzyć liczbę ćwiczeń zawartych w podręczniku Podsumowanie – najważniejsze wnioski i rekomendacje

16 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 1.Dodanie konkretnych informacji co do placówek, pracy z osobami dotkniętymi uzależnieniem i przemocą w cyberprzestrzeni 2.Rozwinąć zagadnienia związane z profilaktyką oraz pomocą osobom uzależnionym od internetu i cyberprzemocy 3.Wprowadzić możliwość weryfikacji poziomu uczestników – można wykorzystać do tego celu testy kompetencyjne 4.Wprowadzić do podręcznika wzorcowe programy szkolenia (przypisane do poszczególnych modułów), tak by treści zajęć w przypadku prowadzenia ich przez różne osoby się nie pokrywały)

17 Dziękujemy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wojciech Duranowski Karolina Geletta Joanna Lizut RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google