Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Wodzisz. S pis treści Co to są sole ? Systematyka soli Metody otrzymywania soli Chlorek sodu- sól kamienna Zstosowania chlorku sodu Chlorek żelaza(III)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Wodzisz. S pis treści Co to są sole ? Systematyka soli Metody otrzymywania soli Chlorek sodu- sól kamienna Zstosowania chlorku sodu Chlorek żelaza(III)"— Zapis prezentacji:

1 Izabela Wodzisz

2 S pis treści Co to są sole ? Systematyka soli Metody otrzymywania soli Chlorek sodu- sól kamienna Zstosowania chlorku sodu Chlorek żelaza(III) Zastosowania chlorku żelaza(III) Węglan wapnia Zastosowania węglanu wapnia Azotan(V)potasu Zastosowania azotanu(V)potasu Siarczan wapnia Zastosowania siarczanu wapnia Węglan sodu Zastosowania węglanu sodu Siarczan(VI)miedzi Zastosowania siarczanu(VI)miedzi Bibliografia

3 C o to są sole ? Sole są to związki chemiczne wywodzące się z kwasów, w których atomy wodoru zostały zastąpione jonem lub jonami metalu. Sole są na ogół substancjami stałymi, krystalicznymi. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie

4

5 S ystematyka soli

6 M etody otrzymywania soli I.wodorotlenek + kwas → sól + woda II. tlenek metalu + kwas → sól + woda III. metal + kwas → sól + wodór IV. wodorotlenek + tlenek kwasowy → sól + woda V. tlenek metalu + tlenek kwasowy → sól VI. metal + niemetal → sól VII. sól1 + kwas1 → sól2 + kwas2 VIII. sól1 + wodorotlenek1 → sól2 + wodorotlenek2 IX. sól1 + sól2 → sól3 + sól4

7 C hlorek sodu- sól kamienna Bezbarwny, nieorganiczny związek chemiczny. W przyrodzie występuje pod postacią minerału – halitu, tworząc pokłady soli kamienne, ponadto pozyskuje się go także z wody morskiej. Wzór sumaryczny: NaCl Wzór strukturalny: Na-Cl

8 Z stosowania chlorku sodu 1.W przemy ś le spo ż ywczym: - przyprawa do potraw -środek konserwujący 2. W medycynie: - podawany do organizmu w postaci soli fizjologicznej -kąpiele w wodach leczniczych 3. W przemy ś le: -zmieszany z wodą stosowany jako mieszanina oziębiająca -do posypywania oblodzonych dróg -w przemyśle szklarskim i garbarskim

9

10 C hlorek żelaza(III) Nieorganiczny związek chemiczny. Jego roztwory mają barwę czerwonobrązową i kwaśny odczyn. Ma niską temperaturę topnienia (306°C) i wrze w temperaturze około 315 °C.Jest szkodliwy, spożyty w większych dawkach może doprowadzić do śmierci. Wzór sumaryczny: FeCl3

11 Z astosowania chlorku żelaza(III) 1.W hutnictwie do przerobu rud miedziowych i srebrowych 2.Przy oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody pitnej jako koagulant 3.W farbiarstwie jako zaprawa 4.W lecznictwie do tamowania krwi 5.Jako reagent osuszający w niektórych reakcjach chemicznych 6.Jako wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.

12

13 W ęglan wapnia Biały, stały, nieorganiczny związek chemiczny. Jest substancją krystaliczną.Pod wpływem wysokiej temperatury rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Choć w niewielkich ilościach jest uznawany za nieszkodliwy, to jego nadmiar może powodować silne bóle brzucha. Wzór sumaryczny: CaCO3

14 Z astosowania węglanu wapnia 1.surowiec do otrzymywania wapna palonego i gaszonego 2.produkcja papieru, gumy, past do zębów, kitu, farb oraz kredy szkolnej. 3. budowa dróg 4.wytop żelaza, produkcja stali 5.wyrób szkła i porcelany 6. oczyszczanie ścieków, zmiękczanie wody 7. wyrób cementu 8. kamień budowlany w postaci wapienia

15 A zotan(V)potasu Nazywany inaczej saletrą indyjską lub saletrą potasowąBezbarwne lub białe, krystaliczne ciało stałe. Nieorganiczny związek chemiczny. Temperatura topnienia wynosi 334 °C. Przy ogrzaniu do 400 °C rozkłada się na azotyn potasu i tlen. Występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach w postaci minerału nitrokalitu.Działa drażniąco na skórę, oczy, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Wzór sumaryczny: Ca(NO3)2

16 Z astosowania azotanu(V)potasu 1.wyrób prochu strzelniczego 2.produkcja nawozu sztucznego 3. stosowany przy wyrobie szkła 4. stosowany jako środek konserwujący w przemyśle spożywczym

17 S iarczan wapnia Biała substancja krystaliczna, słabo rozpuszczalna w wodzie. Obecna w wodzie powoduje jej twardość. W przyrodzie występuje jako anhydryt i gips krystaliczny.Wykazuje rzadko spotykany dla ciał stałych spadek rozpuszczalności wraz ze wzrostem temperatury roztworu. Wzór sumaryczny: CaSO 4

18 Z astosowania siarczanu wapnia 1.Jest powszechnie stosowany w budownictwie m in. jako materiał wiążący 2.używany jako surowiec rzeźbiarski 3.w stomatologii i chirurgii(gips) 4.jako alabaster stosowany jest do produkcji elementów dekoracyjnych 5.kryształy są cenione i poszukiwane przez kolekcjonerów

19 W ęglan sodu Inaczej soda oczyszczona jest białą substancją krystaliczną, dobrze rozpuszczalną w wodzie oraz higroskopijną.W przyrodzie związek ten występuje w stanie naturalnym tzw. jeziorach sodowych oraz w popiele roślin morskich. Stanowi też ważny składnik wielu minerałów. Wzór sumaryczny: Na 2 CO 3

20 Z astosowania węglanu sodu przemysł spożywczy(proszki do pieczenia) Stosuje się go do wyrobu szkła oraz papieru również w produkcji mydła i środków piorących stosowany do zmiękczania wody wykorzystywany w garbarstwie Wykożystywany w gośnicach pianowych

21 S iarczan(VI)miedzi Bezwodny siarczan miedzi jest biały. W temperaturze pokojowej jest silnie higroskopijną substancją. Związek ten dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego roztwór ma odczyn lekko kwaśny. W postaci uwodnionej tworzy niebieskie kryształy występujące w przyrodzie jako minerał chalkantyt. Wzór sumaryczny: CuSO 4

22 Z astosowania siarczanu(VI)miedzi 1.farbowanie i drukowanie 2.konserwacja drewna 3.farbowanie żelaza 4.wykrywanie wody w alkoholu (bezwodny reaguje z wodą i zabarwia roztwór na niebiesko) 5.jest głównym składnikiem zarówno kwaśnych kąpieli do elektrolitycznego miedziowania, jak i kąpieli przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania anod miedzianych 6.jest często używany przez chemików–amatorów do "hodowli" kryształów

23 B ibliografia www.sciaga.pl http://www.slideshare.net/ebiblioteka/znaczenie-solihttp://pl. www.wikipedia.org http://www.slideshare.net www.youtube.pl "ABC chemii Zbiór" zadań dla gimnazjalistów "Chemia w zadaniach i przykładach"

24 Koniec


Pobierz ppt "Izabela Wodzisz. S pis treści Co to są sole ? Systematyka soli Metody otrzymywania soli Chlorek sodu- sól kamienna Zstosowania chlorku sodu Chlorek żelaza(III)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google