Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płaca minimalna – ratunek czy kłopot?. Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 2 – komiks – zalety i wady płacy minimalnej 3. Zadanie 3 – skutki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płaca minimalna – ratunek czy kłopot?. Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 2 – komiks – zalety i wady płacy minimalnej 3. Zadanie 3 – skutki."— Zapis prezentacji:

1 Płaca minimalna – ratunek czy kłopot?

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 2 – komiks – zalety i wady płacy minimalnej 3. Zadanie 3 – skutki wzrostu płacy minimalnej 4. Pytania sprawdzające

3 Podstawowe pojęcia PŁACA Wynagrodzenie pracownika za świadczenie pracy przez określony czas, np. godzinę, tydzień albo miesiąc. Płaca jest ceną pracy. PŁACA BRUTTO Płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń. PŁACA NETTO Płaca po dokonaniu odliczeń podatku, składek, potrąceń (potocznie płaca "do ręki"). Źródło: blog.credit.com

4 Podstawowe pojęcia PŁACA MINIMALNA Jest to ustalona prawnie wysokość najmniejszego wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. W Polsce wysokość płacy minimalnej ustalana jest w wyniku negocjacji członków Komisji Trójstronnej, czyli związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Źródło: thesmartlocal.com

5 Podstawowe pojęcia RYNEK PRACY Miejsce, na którym spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, aby wytwarzać towary i usługi. Źródło: praca.interia.pl

6 Podstawowe pojęcia SZARA STREFA Część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa. Źródło: romanrysuje.blogspot.com

7 Podstawowe pojęcia KWALIFIKACJE Przygotowanie potrzebne do wykonywania określonego zawodu. Źródło: romanrysuje.blogspot.com

8 Podstawowe pojęcia BEZROBOTNY Osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna do pracy i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nieucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana w urzędzie pracy (zarejestrowany bezrobotny). Źródło: demotywatory.pl

9 Pojęcia kluczowe ZWIĄZEK ZAWODOWY Organizacja zrzeszająca pracowników w celu ochrony ich interesów. W negocjacjach z pracodawcami związki zawodowe starają się zapewnić swoim członkom jak najlepsze warunki pracy i jak najwyższe płace. Źródło: info.wiadomosci.gazeta.pl

10 Podstawowe pojęcia NEGOCJACJE Sposób osiągania porozumienia przez strony o sprzecznych interesach. W negocjacjach dąży się do znalezienia takiego rozwiązania konfliktu, które byłoby najbardziej zadowalające dla wszystkich uczestników sporu. Źródło: wiadomosci.wp.pl

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Pytania do komiksu 1. Gdzie rozgrywa się akcja komiksu? 2. Czym zajmują się mieszkańcy grodu? 3. Kto jest głównym bohaterem komiksu? Czym się zajmuje? Jakie posiada cechy? 4. Jakie zmiany zaszły w piekarni po pojawieniu się krasnoludków? Z czego wynikały? Jakie były ich konsekwencje? 5. Jakie zmiany zaszły w grodzie po pojawieniu się krasnoludków? Z czego wynikały? Jakie były ich konsekwencje? 6. Jakie decyzje podjął kasztelan grodu? Jakie były ich skutki ?

24 Wady i zalety płacy minimalnej WadyZalety

25 Zadanie 3 Grupa obywateliSkutki wzrostu płacy minimalnej Pracownicy Przedsiębiorcy Konsumenci Inne grupy (kto?) Gospodarka

26 Pytania sprawdzające 1. Płaca minimalna to: a) kwota wynagrodzenia, poniżej której potrzeby konsumpcyjne pracownika nie mogą być zaspokojone na minimalnym poziomie b) kwota wynagrodzenia, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy c) kwota wynagrodzenia, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwach państwowych

27 Pytania sprawdzające 2. W Polsce wysokość płacy minimalnej ustalana jest: a) w wyniku negocjacji członków Komisji Trójstronnej, b) przez Parlament c) przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

28 Pytania sprawdzające 3. W skład Komisji Trójstronnej wchodzą przedstawiciele : a) związków zawodowych, rządu, pracodawców b) konsumentów, pracodawców, rządu c) organizacji pozarządowych, związków zawodowych, państwowych przedsiębiorstw

29 Pytania sprawdzające 4. Jeśli stawka minimalnego wynagrodzenia wzrasta to: a) pracodawcy chętniej zatrudniają nowych pracowników b) zwiększa się zatrudnienie w szarej strefie c) zmniejsza się zatrudnienie w szarej strefie

30 Pytania sprawdzające 5. Wzrost płacy minimalnej: a) zachęca firmy do zastępowania pracowników maszynami b) zniechęca firmy do inwestowania c) nie ma wpływu na decyzje podejmowane w firmach

31 Komiksy ekonomiczne Po więcej komiksów zapraszamy na stronę http://komiksy-ekonomiczne.pl/http://komiksy-ekonomiczne.pl/, a także na nasz profil na facebooku:


Pobierz ppt "Płaca minimalna – ratunek czy kłopot?. Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 2 – komiks – zalety i wady płacy minimalnej 3. Zadanie 3 – skutki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google