Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ewa Półtorak Zakład Kształcenia na Odległość Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ewa Półtorak Zakład Kształcenia na Odległość Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 Ewa Półtorak Zakład Kształcenia na Odległość Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego

2 2 Zarys głównych zagadnień: I Technologie informacyjne i komunikacyjne jako składnik warsztatu nauczyciela. I Technologie informacyjne i komunikacyjne jako składnik warsztatu nauczyciela. II Multimedia w nauczaniu języków obcych. II Multimedia w nauczaniu języków obcych. III Rola i wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych. III Rola i wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych. IV Bibliografia przedmiotu. IV Bibliografia przedmiotu.

3 3 I Technologie informacyjne i komunikacyjne jako składnik warsztatu nauczyciela: 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce języków obcych: a) „tradycyjne” narzędzia pracy nauczyciela:  pomoce tekstowe;  pomoce audialne;  pomoce wizualne;  pomoce audiowizualne; b) „nowe” technologie informacyjne i komunikacyjne:  pomoce multimedialne.

4 4 II Multimedia w nauczaniu języków obcych: 1.Definicja pomocy multimedialnych. 2.Charakterystyka pomocy multimedialnych. 3.Ogólna klasyfikacja pomocy multimedialnych.

5 5 1. Definicja pomocy multimedialnych: Multimedia Multimedia to „połączenie różnych sposobów przekazywania informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów ruchomych i nieruchomych) za pośrednictwem komputera lub skomputeryzowanego sprzętu audiowizualnego [...]”. (Encyklopedia Multimedialna PWN)

6 6 2. Główne atuty pomocy multimedialnych : → nielinearność prezentowanych informacji ; → multimodalność; → multireferencyjność; → interaktywność (Hirschsprung, 2005).

7 7 3. Ogólna klasyfikacja pomocy multimedialnych: a)Rodzaj: programy komputerowe wspomagające naukę języka; programy narzędziowe; zasoby Internetu. zasoby Internetu. b)Charakter dokumentu: autentyczne; pedagogiczne.

8 8 Klasyfikacja zasobów internetowych: źródła ogólnoinformacyjne lub specjalistyczne; źródła edukacyjne przeznaczone do nauki różnych dyscyplin naukowych w danym języku obcym; źródła pedagogiczne przeznaczone do nauczania/uczenia się danego języka obcego; portale i wyszukiwarki pozwalające na selekcję informacji według wybranych przez użytkownika kryteriów (Mangenot).

9 9 III Rola i wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych: 1.Możliwości zastosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych. 2. Korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych. 3. Formy wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania języków obcych.

10 10 1. Możliwości zastosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych:  z punktu widzenia nauczyciela;  z punktu widzenia ucznia. 2. Korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych:  dla nauczyciela; dla nauczycieladla nauczyciela  dla ucznia. dla ucznia.dla ucznia.

11 11 Korzyści dla nauczyciela:  możliwość wieloźródłowego wyszukiwania i konsultowania informacji;  przetwarzanie wyszukanych informacji;  adaptacja i wykorzystanie zasobów internetowych do celów naukowych;  realizacja własnych dokumentów i pomocy z wykorzystaniem nowych technologii;  uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego: metod, form oraz technik pracy;  możliwość korzystania z różnorodnych materiałów i dokumentów autentycznych, itp.

12 12 Korzyści dla ucznia: ► nadanie sytuacjom uczenia się „stopnia autentyczności, który był niewyobrażalny przed rozwojem nowych technologii” (Tardif, 2002 : 19). ► wzmocnienie motywacji ucznia; ► indywidualny rytm uczenia się; ► mobilizacja ucznia do większej aktywności i zaangażowania w proces wyszukiwania informacji i tym samym uczenia się; ► umożliwienie uczniowi dostępu do różnorodnych zasobów i ułatwienie tym samym procesu wyszukiwania potrzebnej informacji;

13 13 ► rozwój własnych strategii uczenia się; ► ludyczny i interaktywny charakter nauki; ► dynamizacja procesu uczenia się; ► indywidualizacja i autonomizacja procesu uczenia się; ► uczenie się transdyscyplinarne; ► kształtowanie poszczególnych strategii językowych; ► kształtowanie kompetencji ogólnych i komunikacyjnych kompetencji językowych.

14 14 „Aby zainicjować proces uczenia nie wystarczy stworzyć możliwości przemierzania hiperprzestrzeni, nawigowania po produktach multimedialnych, prowadzenia rozmów z inteligentnym programem. Trzeba jeszcze, aby wszystkie te działania były prowadzone przez ucznia poszukującego informacji umożliwiającej osiągnięcie konkretnego celu nauki.” (Belisle, 1998)

15 15 3. Formy wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania języków obcych: Wykorzystanie nowych technologii do przygotowania zajęć; Nauczanie wspomagane komputerowo (blended learning); Nauczanie na odległość (e-learning):  platformy nauczania na odległość.

16 16 Bibliografia przedmiotu

17 17 Altman R., Altman R., 2004: Po prostu Power Point 2003 PL. Gliwice, Wydawnictwo Helion. Bojar B., 2002: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa, Wydawnictwo SBP. Danowski B., 2003: ABC tworzenia stron www. Gliwice, Wydawnictwo Helion. Gajek E., 2002: Komputery w nauczaniu jezyków obcych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Hirschsprung N., 2005 : Apprendre et enseigner avec le multimédia. Paris, Hachette Livre. Jaskuła B., 1995: Psychologiczno-pedagogiczne aspekty komputeryzacji procesu nauczania-uczenia się. Rzeszów, Wydawnictwo oświatowe FOSZE. Juszczyk S., 2002: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i precesów. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek. Juszczyk S., 1999: Podstawy informatyki dla pedagogów. IMPULS, Kraków. Musciano C, Kennedy, B. HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny. Gliwice, wydawnictwo Helion, 2001

18 18 Perriault J., 2002: L’accès au savoir en ligne. Paris, Odile Jacob. Pothier M., 2003: Multimédias, dispositifs d’apprentissage et acquisition des langues. Paris, Ophrys. Sokół M., 2002: ABC języka HTML. Gliwice, Wydawnictwo Helion. Twardoń M., 2005 : „Zamiast podręcznika – Internet.” W: Karpińska-Szaj K. (pod red.) Nauka jezyków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM. Vanel T. et alii, 2001: Guide du cybercours, vol.1-2. Paris, Didier. Zeldman J., 2004: Projektowanie stron www. Standardy sieciowe. Gliwice, Wydawnictwo Helion.


Pobierz ppt "1 Ewa Półtorak Zakład Kształcenia na Odległość Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google