Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość technologiczna dla doktorantów PW Wprowadzenie 25.02.2008 Dr hab. Jerzy Cieślik, mgr Adam Kostrzewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość technologiczna dla doktorantów PW Wprowadzenie 25.02.2008 Dr hab. Jerzy Cieślik, mgr Adam Kostrzewa."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość technologiczna dla doktorantów PW Wprowadzenie 25.02.2008 Dr hab. Jerzy Cieślik, mgr Adam Kostrzewa

2 2 Tematy  Przedstawienie prowadzących  Cel programu  Założenia koncepcyjne  Zawartość merytoryczna  Proces realizacyjny  Struktura i harmonogram szkolenia  Wykorzystanie platformy elektronicznej www.cieslik.edu.plwww.cieslik.edu.pl  Kwestie organizacyjne

3 3 Kilka słów o nas Jerzy Cieślik  Do 1990 SGPiS (SGH) Wydział Handlu Zagranicznego. Praca naukowa połączona z doradztwem krajowym i międzynarodowym  1990 – 2003 przygoda z dużym (własnym) biznesem – Ernst & Young (doradztwo gospodarcze, podatkowe, usługi księgowe, etc.)  Od 2004 powrót do pracy naukowo-dydaktycznej - WSPiZ im. L. Koźmińskiego  Podejście „prakademika”  Przedsiębiorczość dla ambitnych: Program edukacyjno-doradczy skierowany głównie do społeczności akademickiej  Wortal www.cieslik.edu.plwww.cieslik.edu.pl  Podręcznik „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, WAiP, Warszawa, 2006  Programy specjalne dla studentów i doktorantów  Szkolenie wykładowców w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości (WIPA)

4 4 Kilka słów o nas c.d. Adam Kostrzewa  1991 – 1994 Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego, projekty M&A:  branża elektrotechniczna (Elektrim, Krakowska Fabryka Kabli, Elektrownia Turów, Polam Wilkasy, inne)  branża nieruchomości, IT  1994 – 1998 i 2001-2003 Ernst & Young, projekty doradcze, przykłady:  branża paliwowa (CPN, Rafineria Jedlicze, Statoil),  przemysł (FŁT Iskra, Śrubena, Ćmielów, Celuloza Świecie, KWK Nowa Ruda, Amica, cementownia Ożarów),  media (Reuters, Netia, OBOP),  przetwórstwo spożywcze (Kama, Dwikozy, Ahold, browar Tychy, browar Piast, Rolimpex),  branża IT, przewozy morskie, inne  1998 – 2001 Commercial Union, Dyrektor ds. rachunkowości zarządczej, przygotowywanie informacji biznesowej oraz bieżące wsparcie dla zarządu i szefów departamentów  2003 – obecnie własna działalność doradcza (AKDG - Adam Kostrzewa Doradztwo Gospodarcze, www.kostrzewa.pl )www.kostrzewa.pl

5 5 Nasze doświadczenia edukacyjne związane z projektem  Rozpoznanie doświadczeń międzynarodowych w zakresie szkolenia przedsiębiorców technologicznych  Liczne programy szkoleniowo-doradcze n.t. uruchamiania ambitnego biznesu dla studentów  Opracowanie oryginalnej metodologii wraz z platformą internetową www.cieslik.edu.pl www.cieslik.edu.pl  Podręcznik/ poradnik „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, WAiP, Warszawa, 2006  Realizacja programu INNOWATOR FNP dla 30 doktorantów nauk ścisłych – marzec-czerwiec 2007  Doświadczenia w upowszechnianiu metod szkoleniowych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej

6 6 Holistyczne ujęcie - aktualne doświadczenia

7 7 Cele szkolenia  Szerszy kontekst: Od wynalazcy/innowatora do przedsiębiorcy technologicznego  Szkolenie nie musi doprowadzić do natychmiastowego osiągnięcia zamierzonego celu, wystarczy, że istotnie przybliży kandydata na przedsiębiorcę technologicznego do realizacji w przyszłości  Efekty uboczne?

8 8 What is high-technology entrepreneurship?  High-tech entrepreneurship is a style of business leadership based on the process of identifying high-potential, technology-intensive business opportunities, gathering resources such as talent and cash, and managing rapid growth using principled, real-time decision making skills.  Przedsiębiorczość technologiczna (oparta na zaawansowanych technologiach) to sposób prowadzenia biznesu oparty na identyfikowaniu atrakcyjnych, bazujących na technologii pomysłach biznesowych, przyciągnięciu zasobów takich jak kadry czy finanse i bieżące zarządzanie w warunkach przyspieszonego wzrostu zgodnie z przyjętymi regułami. Prof. Tom Byers, Stanford University

9 Założenia koncepcyjne metody szkolenia 1.Istnieje bogaty i stosunkowo łatwo dostępny zasób praktycznej wiedzy i doświadczeń realizacyjnych dotyczący zarówno uruchamiania biznesów technologicznych jak i działalności szkoleniowo-doradczej w tej dziedzinie 2.Przedsiębiorczość (także technologiczna) może być przedmiotem nauczania 3.Kandydatów na przedsiębiorców należy szkolić inaczej niż menedżerów – ujęcie holistyczne zamiast procesowego 4.Proces uruchamiania nowego biznesy jest bardzo różnorodny, jednak można wyodrębnić określone prawidłowości i fazy tego procesu 5.Szkolenie (umiejętnie poprowadzone) może być bardzo efektywną formą wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości i powinna poprzedzać bardziej zaawansowane i kosztowne formy 6.Efektywne formy szkolenia to takie, gdzie uczestnicy są włączeni w proces przygotowań do uruchomienia nowego biznesu i uzyskują fachową opiekę (pre-inkubacja i coaching) 9

10 Dostępna praktyczna wiedza - przykłady Przykład 1 Udane biznesy technologiczne są zakładane przez zespoły 3-5 osobowe o zróżnicowanej strukturze (wiek, wykształcenie, doświadczenie). Pierwszy poważny sukces rodzi niebezpieczeństwo rozpadu zespołu. Przykład 2 Pierwotny zamysł technologiczny zanim dojdzie do wdrożenia ulega zasadniczym zmianom, dostosowaniom, itp. Proces ten jest szybszy i łatwiejszy im szybciej w analizie różnych wariantów zostaną uwzględnione aspekty rynkowe i finansowe. 10

11 11 Czy przedsiębiorczości (także innowacyjnej) można się nauczyć? Prof. William D. Bygrave (Babson College): „Tak przedsiębiorczość może być przedmiotem nauczania. Jednakże nie możemy gwarantować, że stworzymy nowego Billa Gatesa albo nową Donnę Karen, tak samo jak profesor fizyki nowego Alberta Einsteina czy trener tenisa nową Serenę Williams. Ale dajcie nam studentów z predyspozycjami do założenia biznesu a my zrobimy z nich lepszych przedsiębiorców”

12 Decyzja o urucho mieniu TAK NIE Szkolenie dla przedsiębiorczości a uruchomienia nowego biznesu Doradztwo, inkubacja, wsparcie finansowe Szkolenie podstawoweSzkolenie zaawansowane i doradztwo Pomysły na biznes Biznes Plan Koncepcja biznesu Uruchomienie działalności

13 13 Fazy uruchomienia nowego biznesu technologicznego

14 14 Biznes technologiczny – sposób ujęcia na potrzeby szkolenia

15 BLOKI TEMATYCZNE 1.Przedsiębiorczość technologiczna - wprowadzenie 2.Dlaczego własny biznes technologiczny 3.Od wynalazku do biznesu technologicznego 4.Przedsiębiorca technologiczny, zespół założycielski 5.Rynek technologiczny 6.Problemy ochrony własności przemysłowej 7.Finansowanie nowego biznesu technologicznego 8.Wybór formy prawnej 9.Problemy kadrowe w młodej firmie 10.Finanse, księgowość, podatki 11.Wykorzystanie ICT w prowadzeniu biznesu 12.Przedsiębiorczość technologiczna – kontekst międzynarodowy 13.Uruchomienie firmy technologicznej i co dalej? 15

16 16 Specyfika przedsiębiorczości technologicznej a dobre praktyki biznesowe  Na warsztatach koncentracja uwagi na specyficznych kwestiach dotyczących przedsięwzięć technologicznych  Trudność wchodzenia w specyfikę poszczególnych branż i dziedzin zastosowania nowych technologii – tu polegamy na pracy własnej  Biznes technologiczny to też biznes i musi być oparty na zdrowych racjonalnych zasadach  Ogólne prawidłowości uruchamiania i prowadzenia biznesu, zwłaszcza ambitnego i dynamicznego  J. Cieślik „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006 wraz z obudową internetową www.cieslik.edu.pl www.cieslik.edu.pl

17 Przedsiębiorczość technologiczna - specyfika programów szkoleniowo-doradczych  Cechy osobowe wynalazca + przedsiębiorca  Rola zespołów założycielskich w realizacji projektów technologicznych  Finansowanie (duże nakłady, wysokie ryzyko)  Niepewność rynku (rozpadlina popytowa)  Problemy ochrony własności przemysłowej  Relatywnie długi okres wdrożenia 17

18 18 Struktura programu szkoleniowego Trzy równoległe, współzależne formy realizacji programu szkolenia 1.Warsztaty  Na warsztatach dyskutujemy kluczowe kwestie związane z uruchomieniem i prowadzeniem biznesu technologicznego  Twórcza dyskusja na warsztatach 2.Intensywna praca uczestników między warsztatami  Etapy realizacyjne (milestones) oraz narzędzia  Ewaluator pomysłów  Wstępna koncepcja biznesu (WKB)  Biznesplan  Współpraca indywidualna i grupowa z konsultantem dotycząca indywidualnych projektów 3.Doradztwo związane z opracowaniem projektów online ew. bezpośrednio

19 Realizacja procesu dydaktycznego 19

20 20 Fazy uruchomienia nowego biznesu technologicznego

21 21 Harmonogram realizacyjny  10 warsztatów x 3 godz. „lekcyjne”  Luty 25  Marzec 3, 17, 31  Kwiecień 14, 21  Maj 5, 19, 26  Czerwiec 2.  Ewaluacja pomysłów – prezentacja 31 marca  Wstępna koncepcja biznesu – prezentacja 21 kwietnia  Biznesplan – przesłanie do 26 maja  2 czerwca – test, zakończenie programu

22 Warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia będzie: 1.Aktywność na warsztatach. Ze względu na tryb zajęć uczestnictwo w warsztatach będzie obowiązkowe 2.Pisemny test z problematyki objętej warsztatami 3.Przedstawienie biznesplanu ew. koncepcji biznesu) i uzyskanie pozytywnej oceny jego strony narzędziowej i merytorycznej. 22

23 23 Kwestie organizacyjne  Frekwencja i punktualność  Przychodzenie w kratkę nie ma wielkiego sensu  Zintegrowany charakter programu szkoleniowego  Powiązanie między kolejnymi warsztatami  Praca indywidualna i zespołowe między warsztatami  Projekty indywidualne czy zespołowe?  Warsztaty 3 godzinne?  Współpraca z konsultantem  Konsultacje grupowe – Forum  Konsultacje indywidualne online  Konsultacje indywidualne bezpośrednie  Kontakty z prowadzącymi  E-mail – forma preferowana  jerzy@cieslik.edu.pl jerzy@cieslik.edu.pl  Adam.kostrzewa@cieslik.edu.pl Adam.kostrzewa@cieslik.edu.pl

24 24 Twórcza dyskusja na warsztatach a poufność pomysłów i projektów  Korzyści otwartej wymiany poglądów, doświadczeń - networking  Ochrona własności a „otwarty dostęp” Jak wykorzystać te możliwości a jednocześnie uniknąć niebezpieczeństwa naruszenia zasad poufności?  Zobowiązanie prowadzących do zachowania poufności odnośnie realizowanych projektów  Zobowiązanie uczestników do zachowania poufności informacji o pozostałych projektach  Zróżnicowanie branżowe projektów  Etap szkolenia wyraźnie oddzielony od poszukiwania źródeł finansowania

25 25 Platforma elektroniczna www.cieslik.edu.pl www.cieslik.edu.pl  www.cieslik.edu.pl – Programy Dydaktyczne – Politechnika Warszawska – Przedsiębiorczość technologiczna www.cieslik.edu.pl  Dostęp do materiałów, narzędzi, wskazówek.  konieczna Rejestracja by wejść do zamkniętej części portalu Dla uczestników. Informacje dla uczestników n.p. o zadaniach do przygotowania na następne warsztaty  Forum Programu Innowator- wymiana informacji, doświadczeń poglądów między uczestnikami Programu  Indywidualne kontakty na portalu:  jerzy@cieslik.edu.pl jerzy@cieslik.edu.pl  adam.kostrzewa@cieslik.edu.pl adam.kostrzewa@cieslik.edu.pl

26 www.cieslik.edu.pl

27 http://www.cieslik.iq.pl/index.php/ida/319/ 27

28 28 Funkcje specjalistycznego portalu edukacyjnego Przedsiębiorczość dla ambitnych (wortal) Programy specjalne Podręcznik Jak uruchomić własny biznes Dydaktyka w szkołach wyższych Klub Dynamicznego Biznesu ( firmy uruchomione)  Monitoring,  Doradztwo Promocja Kontakty z mediami Obudowa internetowa dla studentów Klub wykładowców Infrastruktura techniczna Bazy materiałów, firm, użytkowników

29 29 Pytania, uwagi, dyskusja?

30 30

31


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość technologiczna dla doktorantów PW Wprowadzenie 25.02.2008 Dr hab. Jerzy Cieślik, mgr Adam Kostrzewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google