Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie na odległość Dr inż. Marlena Plebańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie na odległość Dr inż. Marlena Plebańska."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie na odległość Dr inż. Marlena Plebańska

2 Część 1 Podstawowe zagadnienia nauczania na odległość

3 Rozgrzewka Ćwiczenie wprowadzające

4 Co to jest e-learning ? Był taki czas, kiedy większość nauki odbywała się w klasie/sali szkoleniowej – teraz, uczyć można się wszędzie…

5 Edukacja na odległość

6 Kompetencje

7 E-szkolenia gotowe Biblioteka gotowych e-szkoleń przeznaczonych do bezpośredniego wdrożenia w organizacji. Szkolenia usystematyzowane w kategorie tematyczne. Pełna standaryzacja rozwiązania Różnorodne tematy szkoleń usystematyzowane w kategorie Standardowe formy przekazu (np. animacje, filmy, testy) Standardowa długość szkolenia (od prostych do kompleksowych rozwiązań)

8 E-szkolenia dedykowane Szkolenia „szyte na miarę” organizacji. W pełni dostosowane do potrzeb organizacji. Pełna indywidualizacja rozwiązania Różnorodne tematy szkoleń (produktowe, aplikacyjne, biznesowe…) Zróżnicowane formy przekazu (np. animacje, filmy, testy) Bogate kompetencje techniczne Zróżnicowana długość szkolenia (od prostych do kompleksowych rozwiązań)

9 Biblioteki elektroniczne

10 Elektroniczne wersje książek Podsumowania książek Artykuły kilka tysięcy tytułów różnorodne obszary tematyczne (np. strategia, sprzedaż, finanse, przywództwo, marketing, zarządzanie, personelem, technologie, produkcja)

11 Dedykowane portale tematyczne wykorzystujące różne narzędzia edukacyjne  Dostęp do Biblioteki Książek  Wybrane tematy miesiąca  Linki do zasobów zewnętrznych  Ścieżki szkoleniowe w zależności od poziomu zaawansowania  Praktyczne symulacje i ćwiczenia  Dostęp do mentorów  Możliwość kastomizacji portalu Portale wiedzy

12 Gry symulacyjne Gra symulacyjna - to rozbudowane case study pozwalające uczestnikom w krótszym czasie, bez przykrych konsekwencji na rzeczywistość firmy obserwować skutki ich decyzji i działań.  Ta metoda szkoleniowa jest z powodzeniem wykorzystywaną przez największe światowe firmy i organizacje.  Przebieg konkretnego warsztatu uzależniony jest od stawianych przed nim celów, ale ogólny schemat pozostaje wspólny.

13 Struktura gry symulacyjnej

14 Blended learning Blended learning - połączenie co najmniej dwóch metod nauczania np.: zdalnego z tradycyjnym.  W procesie nauczania obie formy: wspomagają się, usprawniają proces szkoleniowy.  Blended learning może być również kombinacją innych metod nauczania: e-learning, face-to-face, seminarium, wykład, ćwiczenie, symulacja, gra strategiczna.

15 Oferowane środowisko zdalnej edukacji

16 Technologie

17 Platforma LMS (Learning Management System) Aplikacja udostępniana przez przeglądarkę internetową umożliwiająca dostarczanie i administrowanie szkoleniami elektronicznymi oraz procesem rozwoju pracowników (rynek komercyjny) i studentów (rynek edukacyjny). Podstawowe cechy platformy LMS: wparcie standardów SCORM i/lub AICC śledzenie postępów szkoleniowych raportowanie wyników

18 Budowa platformy LMS

19 Prezentacja wybranych przykładów platform

20 Narzędzia LCMS (Learning Content Management System) Rozwiązania które służą do projektowania, tworzenia, modyfikowania, przechowywania oraz wielokrotnego wykorzystywania treści nauczania (z ang. learning content) i dostarczania spersonalizowanych materiałów szkoleniowych w postaci obiektów szkoleniowych (z ang. learning objects). Podział produktowy:  LCMS do szkoleń miękkich  LCMS do szkoleń aplikacyjnych  Narzędzia konwertujące treści (np. z MS PowerPoint )

21 Budowa narzędzi LCMS

22 Oferowane środowisko zdalnej edukacji

23 Wsparcie

24 Część 2 Typologia szkoleń e-learning

25 Typologia e-szkoleń Podział ze względu na typ treści szkolenia:  Szkolenia twarde  Szkolenia miękkie  Szkolenia obligatoryjne  Podręczniki akademickie Podział ze względu na tryb nauczania:  Szkolenia asynchroniczne  Szkolenia synchroniczne Podział ze względu na dostępność szkoleń:  Szkolenia gotowe  Szkolenia dedykowane

26 Szkolenia twarde Szkolenia twarde to szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie umiejętności w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą, np.  obsługa maszyn i urządzeń,  wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy,  wiedza z zakresu przepisów prawnych, księgowości, zasad dokumentacji,  znajomość procedur, kodów i systemów, itp.

27 Szkolenia twarde E-szkolenia twarde składają się z trzech etapów: 1. „Krok po kroku”„Krok po kroku” Jest to przekazywanie użytkownikowi wiedzy, poprzez pokazywanie mu wszystkich, poszczególnych kroków jakie są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu 2. „Zrób to sam”„Zrób to sam” Polega na uaktywnieniu się użytkownika w szkoleniu- musi on samodzielnie wykonać te same czynności, które były mu wcześniej pokazane. Posiada on jeszcze na tym etapie pomoc w postaci podpowiedzi, gdy źle wykona zadanie. 3. „Test umiejętności”„Test umiejętności” Jest to typowy test, z możliwością wyboru jednej bądź kilku odpowiedzi (w zależności od pytania). Sprawdzana jest w ten sposób wiedza teoretyczna na temat ukończonego szkolenia. Wynik testu rejestrowany jest na platformie, a więc widać na jakim poziomie użytkownik opanował materiał szkoleniowy.

28 Szkolenia miękkie Szkolenia miękkie to szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie umiejętności personalnych oraz rozwijanie zasobów pracowników. Mają za zadanie wzbogacić cechy osobowościowe pracownika i nie są przypisane do jakiejś szczególnej sfery zatrudnienia. Obszary, których najczęściej dotyczą tego typu szkolenia to:  komunikacja,  motywowanie,  wpływanie na innych,  umiejętności interpersonalne,  negocjowanie,  rozwój osobisty,  autoprezentacja,  zarządzanie czasem itp.

29 Dziękuję


Pobierz ppt "Nauczanie na odległość Dr inż. Marlena Plebańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google